Priblížiť sa k srdcu človeka si vyžaduje odvážnu pokoru a pokornú odvahu

od | feb 27, 2024 | Časopis 2/2024, Saleziánska rodina

 

Autor: Kamila Novosedlíková FMA / Spracovala: Dagmara Čepelová FMA
Foto: Martin Valábek / archív FMA

PhDr. Kamila Novosedlíková FMA, povolaním učiteľka jazykov, sa dvadsať rokov venovala písaniu histórie slovenských saleziánok. Keď po svojej tretej publikácii zatvorila pero, otvoril sa jej ďalší priestor na skúmanie a pre osobný rozvoj. Koučovanie je v súčasnosti jej misia.

 

Kedy vzniklo tvoje koučovacie povolanie a koľko rokov sa mu už venuješ?

Od mladosti som mala túžbu byť nápomocná ľuďom. Kurz Kresťanský kouč bol pre mňa pozvánkou… mať v rukách kompetenciu a zároveň odborne vytvorený nástroj pre službu človeku. Objavovanie múdrosti koučovania postupne prerástlo vo vášeň naplno venovať svoj čas súčasnej živej histórii, človeku, ktorý dnes túži po pokojnom vypočutí, potrebuje sa zastaviť a nastaviť si hranice, ktorý zabudol, že má v sebe bohatstvo, zdroje, ktoré keď znovu nájde, začne v sebe objavovať ďalšie a ďalšie Božie dary. Venujem sa ženám, čo hľadajú sprevádzanie na ceste osobného, duchovného alebo profesionálneho života.

Čo je v tvojom ponímaní kresťanský koučing?

Koučovanie je už dvadsaťpäť rokov pomáhajúca profesia. Je to forma pomáhajúceho rozhovoru, kde kouč sprevádza špecifickým spôsobom klienta k riešeniam, novým možnostiam či iným pohľadom na situáciu. Kladie mu otázky tak, že mu umožňuje pozrieť sa na problematiku z iného uhla pohľadu. Pomáha mu definovať kroky, ktoré sú k zmene potrebné. Je však výlučne na koučovanom, do akej hĺbky a do ktorých oblastí sa rozhodne ísť.

FMA 02 2024 02

Koučovanie online

Vzdelávala si sa nejako špeciálne?

V roku 2015 som absolvovala výcvik kresťanského koučingu Základy koučingu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách pod záštitou Family Garden a PhDr. Mariána Kubeša, PCC, autora a odborného garanta. V roku 2018 som absolvovala kurz Emocionálnej gramotnosti od amerického odborníka Dana Newbyho. V roku 2021 som sa zúčastnila na 9-mesačnom koučovacom výcviku v existenciálnom prístupe Umenie zmyslu, nielen v biznis koučovaní. V roku 2022 na to nadviazal výcvik Alchýmia profesionálneho koučovania. Autorkou a lektorkou oboch kurzov je Mgr. Zuzana Valábková, PCC.

 Aké je tvoje koučovacie motto, čím sa riadiš?

„Dôveruj klientovi, dôveruj Bohu, dôveruj sebe, dôveruj procesu.“ Ľudia majú v sebe množstvo darov, na ktoré v procese svojho života pozabudli. Pri koučovaní sa riadim tým, že spoločne objavujeme tieto dary. Nie som guru, nemudrujem, ako majú ľudia žiť a čo majú robiť, ale sprevádzam ich premýšľaním, objavovaním seba, darov, možností. Dôležitá vec je stretnúť človeka tam, kde aktuálne je, bytostne ho počúvať, nemoralizovať, byť s ním. To, čo považujem za kľúčové, je môj osobný a duchovný rozvoj. To, ako pracujem, súvisí s tým, kto som aj ako človek.

FMA 02 2024 03

Koučovacie stretnutie

Prečo je náhľad na klienta dôležitý?

Náhľad je profesionálny pojem. Zjednodušene, náhľad je to, ako sa pozerám na človeka, aké predpoklady a presvedčenia o ňom mám. Tento náhľad mi pomáha pracovať s človekom užitočným spôsobom. Náhľad súvisí s prístupom, v ktorom daný kouč študoval. Ja osobne využívam existenciálny náhľad na klienta. Ak tvoj náhľad na človeka je taký, že je tvorivý, že je preňho dôležitý zmysel, že vie prebrať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia, budeš ho podporovať v tvorení riešenia, nebudeš zaňho premýšľať alebo preberať zodpovednosť za jeho rozhodnutia.

Čo ti táto služba dáva, čím ťa obohacuje? Je niečo, čo je pre teba náročné?

Každé koučovanie je špeciálne a nové, vždy tak trochu dobrodružstvo. To, čo ma skutočne obohacuje, sú samotní klienti, ich sila, odvaha, odhodlanie, múdrosť a vytrvalosť. Hoci som ako koučka v roli profesionála, často si z koučovania odnášam od klientov múdrosť do svojho života. Náročné je pre mňa ovládnuť tendenciu nadmerne pomáhať či zachraňovať klienta. Aj keď sa môže zdať, že koučovanie je o pomáhaní, je to iné pomáhanie. V koučovaní ide o to, aby vzrastala klientova sila a zdravé sebavedomie. Ak sa snažíme ľudí zachraňovať, riešiť za nich a dávať im „dobré rady,“ robíme z nich slabých a odkázaných. V zachraňovaní iných je dobre rozpoznateľná naša vlastná pýcha a nadradenosť. Naučiť sa nezachraňovať ľudí, ale dať im priestor vyrásť je dlhodobá osobná práca.

FMA 02 2024 04

Sestra Monika Skalová, provinciálna predstavená FMA, sestra Kamila Novosedlíková; stretnutie ACSSA v Bratislave 2018, prezentácia knihy LE SUORE SALESIANE SLOVACCHE

Čo môže klient získať v koučovacom procese?

To, čo môže získať, je nové uvedomenie seba, nových možností, ktoré má. Klienti opisujú, že im koučovanie pomáha v tom, aby sa vymotali z nejakého problému alebo náročnej situácie a dosiahli zmenu, po ktorej túžia. Môže to byť aj niečo vzťahové, pragmatické či duchovné. Niekedy ľudí prekvapí, že v takom „len rozhovore“ si uvedomia veci a perspektívy, o ktorých nikdy nepremýšľali. Tým, že klienti dostávajú plnú pozornosť, skutočne prítomného človeka a podporu v situácii, ktorou prechádzajú, objavujú sa „aha momenty“, vďaka ktorým sa môžu veci v ich živote meniť k lepšiemu. Koučovanie pomáha klientom vyrásť, osobne zmocnieť, prebrať zodpovednosť za situáciu a vedome sa rozhodovať.

Máš nejaký špeciálny zážitok s koučovaním?

Veľmi oslobodzujúcim zážitkom bolo práve poznanie, že napríklad závisť, lenivosť alebo aj hnev nemusia byť len hriechmi, ale že sú to emócie, ktoré prežívame, a je to tak v poriadku. Dnes viem, že je dôležité naučiť sa emóciám rozumieť a pracovať s nimi. Viem, že emócie nie sú dobré alebo zlé, ale že sú to nositelia informácií o nás a našom prežívaní. Ony prinášajú posolstvo-múdrosť, ktoré máme dešifrovať. Myslím, že je čas postupne sa vzdelávať a porozumieť veciam v širšom kontexte.

Komu by si koučing odporučila a prečo?

Každému, kto chce prežívať plnohodnotný život, kto túži niečo zmeniť vo svojom živote, rozhodnúť sa pre niečo nové alebo chce osobne, duchovne či profesionálne vyrásť. Každý z nás stojí neraz pred rozhodovaním alebo čelí nejakej životnej výzve. Nie v každej situácii je potrebná rada, a to je priestor na koučovanie. Je to ako v príbehu o chytaní rýb. Ak rozdávate rady, tak ľuďom chytáte ryby a vytvárate závislosť, ak ich však postupne naučíte, ako si rybu chytiť, stávajú sa nezávislými a slobodnými. A o tom je koučovanie, aby ľudia boli slobodní, tvoriví, vedomí si svojich zdrojov a silných stránok.

Čo by si na záver ešte dodala?

Z mojej niekoľkoročnej praxe sa mi koučovanie javí ako odpoveď na znamenie dnešných čias. Byť vypočutý v bezpečí a s rešpektom je veľmi vzácna komodita. Mať dovolenie priblížiť sa k srdcu druhého človeka si vyžaduje od kouča odvážnu pokoru a pokornú odvahu.

FMA 02 2024 05

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Ctihodný Jozef Vandor

Jozef Vandor sa narodil v Maďarsku, v mestečku Dorogu (pri Ostrihome), 29. októbra 1909 roľníkom Sebastiánovi Wechovi a Marii Puchnerovej. O dva dni nato bol pokrstený a ako desaťročný prijal v Dorogu sviatosť birmovania.

Je dobré cítiť podporu od blahoslaveného

Kostol Sedembolestnej vo Vajnoroch, kde sú uložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, je miestom, kam prichádzajú mnohí pútnici. Chcú nadviazať kontakt s mučeníkom a cítiť za sebou niekoho, kto ich pochopí i podporí.