Pozvanie pre mladých saleziánskej rodiny

od | feb 26, 2022 | Svet

 

Nikto nežije sám pre seba a nikto neumiera sám pre seba. Blahoslavení tvorcovia pokoja.

Rím, 25. februára 2022

Drahí mladí priatelia,

čoskoro vstúpime do liturgického obdobia Veľkého pôstu, ktoré je Božou výzvou, aby sme sa k nemu vrátili, mysleli a konali ako on. Pozývame vás, aby ste oživili zrelšie povedomie a reakciu na situáciu vojny na Ukrajine, ktorá už má a môže mať vážne dôsledky v živote ľudí, najmä na európskom kontinente.

Berme tento čas ako výzvu od Boha, aby sme cítili zodpovednosť a solidaritu za to, čo sa deje na Ukrajine. Nemôžeme byť ľahostajní alebo si myslieť, že nemôžeme nič urobiť, či dokonca, že sa nás situácia netýka. V skutočnosti je všetko prepojené… a samotná sieť saleziánskeho hnutia mládeže zahŕňa mladých ľudí z Ukrajiny a Ruska.

Ukrajina 02 022 02

Saleziánsky dom v Kyjeve – mládežnícke stredisko

Pápež František pozýva aj nás: „A teraz by som chcel apelovať na všetkých, veriacich aj neveriacich. Ježiš nás učil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom. Pozývam všetkých, aby si budúci 2. marec, Popolcovú stredu, urobili dňom pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred vojnovým šialenstvom.“

Okrem toho vás vyzývame:

  1. Zintenzívniť osobnú a skupinovú modlitbu a vzývať dar pokoja od Boha. Počas celého pôstu môžeme ponúknuť  rôzne chvíle modlitby, aj online.
  2. Organizovať stretnutia, na ktorých sa dozviete viac o situácii a jej dôsledkoch, o historickom a spoločenskom kontexte a zamyslíte sa nad otázkami mieru, spravodlivosti, nenásilia, odzbrojenia, práva atď. v porovnaní so sociálnym učením Cirkvi.
  3. Vážiť si osobné stretnutia (osobné alebo online) s ľuďmi, ktorí sú zapojení do drámy tejto vojny, ktorá trvá už roky, a ktorí prostredníctvom svojich svedectiev môžu pomôcť posúdiť situáciu z bližšej a osobnejšej perspektívy.
  4. Zúčastniť sa na vigíliách, demonštráciách, kampaniach za mier a dodržiavanie ľudských práv, a to aj prostredníctvom sociálnych sietí.
  5. Pandémia vyvolala v našich spoločnostiach neistotu a strach a narastá tendencia byť ľahostajný k tomu, čo sa deje vo svete, a utiekať sa k tomu, čo je pohodlnejšie. Veríme však, že mladí ľudia nestratili túžbu budovať lepšiu spoločnosť a sen o svete mieru, úcty k dôstojnosti každého človeka, spravodlivosti, starostlivosti o ľudstvo a Zem, čo sú práva pre všetkých.

Spoločne vždy vzývajme Máriu, Kráľovnú pokoja, aby nám vyprosila od Pána dar pokoja v našich srdciach, strediskách, vo výchovných komunitách našich krajín a vo svete.

Zjednotení s vami v modlitbe,

Páter Miguel Angel García Morcuende SDB a sr. Runita Borja FMA (generálni radcovia pre pastoráciu mladých)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“