Požehnanie busty saleziána Alojza Kozu

od | okt 31, 2022 | Saleziáni

 

Autor: Vincent Macejko SDB

V sobotu 29. októbra 2022 v obci Kubáňovo (okres Levice) v exteriéri  rímsko-katolíckeho kostola sv. Ladislava, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil busty dvoch kňazov pôsobiacich vo farnosti Kubáňovo.

Prvá busta je spomienkou na miestneho farára a dekana Dezidera Solymossyho (1886 – 1963), ktorého permanentne prenasledovala komunistická štátna bezpečnosť kvôli jeho dušpastierskej činnosti v 50. a 60. rokoch 20. storočia.

Kubanovo 10 2022 02

Druhá busta je pripomenutím kňaza saleziána dona Alojza Kozu (1903 – 1988). Bol cirkevným historikom, pedagógom a trpiteľom za vieru. Po útrapách „Akcie K“ z barbarskej noci v roku 1950 mu bolo umožnené po piatich rokoch vrátiť sa do civilného života. Štátny súhlas do verejnej duchovnej správy nedostal, preto sa zamestnal ako organista v Kubáňove. Tu v tajnosti vypomáhal miestnemu duchovnému D. Solymossymu, zničenému prenasledovaním zo strany režimu.

Kubanovo 10 2022 03

Kubanovo 10 2022 04

Obaja kňazi neboli rodáci z Kubáňova, ale ich príklad a pôsobenie vychovalo generácie zbožných ľudí, podporovateľov miestnej cirkvi a ľudí pevnej viery.

Na slávnosti sa zúčastnilo vyše 200 veriacich a asi 15 kňazov. Prítomný bol aj salezián don Vincent Macejko, ktorý zastupoval provinciála.

Po posviacke búst nasledovala sv. omša v miestnom kostole.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Na Veľký piatok sme pripravili pre sídlisko Luník IX krížovú cestu. Okrem kŕdľa detí sa k nám pridalo aj viacero dospelých, pre ktorých to bola príležitosť duchovne sa stíšiť uprostred sídliskového ruchu, v ktorom bežne žijú.

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.