Pozdrav z Azerbajdžanu

od | apr 12, 2023 | Saleziáni, Misie

 

Milí spolubratia, príbuzní a dobrodinci misie v Azerbajdžane. Srdečne vás všetkých a každého osobne pozdravujem vo veľkonočnej oktáve. Tento rok som azda prvýkrát v živote nestihol do sviatkov poslať žiaden pozdrav.

Ešte len začína 4. mesiac v roku a už mám popri bežnom živote za sebou štyri dlhé zahraničné cesty. Týždeň som si robil duchovné cvičenia s biskupmi centrálnej Ázie v Taškente v Uzbekistane. To bol naozaj požehnaný čas. No okrem toho som bol služobne celý týždeň v Salt Lake City v štáte Utah, týždeň v Kazachstane som kázal predveľkonočnú obnovu pre kňazov, rehoľníkov a dobrovoľníkov v jednej zo štyroch tamojších diecéz – a pretože nemajú biskupa, tak som mal pre nich i omšu posvätenia olejov. Aby nebolo málo, tak v marci i služobný pobyt v Paríži…

Saleziáni pripravovali ku krstu väčšiu skupinu katechumenov a tak popri rozhovoroch s nimi a bežných i mimoriadnych stretnutiach akosi nezostával čas na administratívu a poštu.

Napokon sviatočné dni prešli a prechádzajú veľmi pekne a pokojne, ale do kalendára radšej ani nechcem pozerať, aký je prepchatý…

Ďakujem vám, že sa za mňa a za nás modlíte. Po skončení pandemických obmedzení je to tu dosť husté a náročné.

Verím, že Pán Boh mi dá potrebné sily… a že bratia budú i naďalej ochotní niektoré zo služobných ciest zobrať na seba.

Nech sa vám darí!

Váš misionár
Mons. Vladimír Fekete SDB

 

Miestna TV CBC urobila malý videoklip o tom ako v Baku katolíci svätia v tomto roku Veľkú noc. Ak budete mať čas a záujem, tu je. Video je v ruštine. Zapnite si zobrazovanie titulkov a potom ich automatický preklad do slovenčiny.

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.