Posolstvo mladým k sviatku dona Bosca

od | feb 7, 2022 | Osobitný článok

 

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Jozef Skala SDB / Foto: ANS

Turín-Valdocco, 31. januára 2022

Drahí mladí,

každého z vás s úprimnou láskou a z celého srdca pozdravujem z Valdocca, kde slávime sviatok nášho milovaného dona Bosca, „otca a učiteľa mládeže“, ako vyhlásil svätý Ján Pavol II.

Píšem vám tento list, nakoľko som sa práve vrátil z baziliky, kde som sa modlil za vás pred Pánom, pred našou Matkou Pomocnicou kresťanov, pred donom Boscom, matkou Mazzarellovou a svätým Dominikom Saviom, dospievajúcim svätcom z prvých rokov oratória tu vo Valdoccu.

Včerajšiu slávnostnú omšu vysielala televízia z Baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne a Svätý Otec František počas modlitby Anjel Pána povedal, že svätú omšu sledoval v televízii, a dodal, že pozdravuje všetkých saleziánov na sviatok dona Bosca. Pri tejto príležitosti pripomenul, že náš Otec „sa neuzatváral do sakristie, neuzatváral sa do svojich vecí. Vychádzal na ulicu a hľadal mladých ľudí s kreativitou, ktorá mu bola vlastná.“ Nepochybne by to don Bosco urobil aj dnes, keď nás všetkých pozýva, aby sme boli po vašom boku, vedľa vás, aby sme spoločne putovali cestou života.

Ako veľmi Svätý Otec miluje saleziánsku rodinu, rodinu dona Bosca! A aká veľká zodpovednosť z toho vyplýva, pretože v službe evanjeliu v mene Pána Ježiša musíme vždy dávať zo seba to najlepšie.

A vy, drahí mladí, ste protagonistami tohto príbehu, tak ako boli chlapci z Valdocca s donom Boscom.

V tomto roku, v ktorom si v Cirkvi pripomíname štvorsté výročie smrti veľkého svätca, tohto „obra svätosti“, ktorým bol svätý František Saleský, je Saleziánska rodina dona Bosca a vy, mladí, ktorí ste jej súčasťou, my všetci spolu s vami povolaní žiť našu kresťanskú vieru a všetok mladícky dynamizmus, ktorý nosíte vo svojich srdciach, s touto „saleziánskou“ láskou a jemnosťou, ktorú nám odkázal svätý František Saleský a ktorú don Bosco urobil svojou vlastnou. V roku 1854 sám napísal o oratóriu na Valdoccu: „Toto oratórium je zverené pod ochranu svätého Františka Saleského, aby sa naznačilo, že základom, na ktorom táto Kongregácia spočíva, musí byť láska a vľúdnosť, ktoré sú charakteristickými čnosťami tohto svätca.“ Pri vykonávaní svojej práce sa don Bosco inšpiroval svätým Františkom Saleským, svätcom, ktorý ako málokto iný pochopil, že Boh a jeho milosrdná láska sú stredobodom jeho života a dejín. František Saleský je svätcom nežnosti, srdca, ktoré je vzorom srdca Boha Otca, ktorý svojou vľúdnosťou priťahuje všetkých k sebe.

A opakujúc túto citlivosť a spiritualitu, ktorú sme dostali od svätého Františka Saleského prostredníctvom dona Bosca, a so silou slova, ktorým sa k vám prihovorili emeritný pápež Benedikt XVI. aj pápež František, vás chcem pozvať, drahí mladí zo všetkých saleziánskych prítomností vo svete, aby ste žili s veľkými ideálmi, s veľkými cieľmi, ktoré vás vedú na cestu šťastia a k Bohu.

  • Považoval som za veľmi krásne, keď vám pápež Benedikt XVI. v jednom zo svojich posolstiev adresovaných mladým povedal: „Drahí mladí, neuspokojte sa s menej ako s Pravdou a Láskou, neuspokojte sa s menej ako s Kristom“. Aký krásny a odvážny návrh, pretože je veľmi pravdepodobné, že spoločenské a kultúrne prostredie na mnohých miestach, kde žijete, vám v tom nepomôže. Ale privilégium, že sa vo svojom živote neuspokojíte s ničím menším ako s Kristom, spočíva v tom, že môžete dôverovať Bohu, odovzdať sa mu, živému Bohu, ktorý každého pozýva žiť tak, ako žil Ježiš. Som presvedčený, že byť dnes mladým kresťanom je skutočne odvážna výzva.

A keď to hovorím, nezabúdam na mnohých z vás, drahí mladí zo saleziánskych prítomností vo svete, ktorí vyznávate iné náboženstvo. S úprimnou láskou vám želám, aby ste svoju vieru žili do hĺbky, aby ste boli pravými veriacimi vo viere, ktorú vyznávate, aby ste ju žili autenticky. Jediný Boh, ktorý existuje a ku ktorému sa všetci obraciame, bude vždy po vašom boku a bude vedieť, ako sa stretnúť s každým z vás. Domy dona Bosca a celej saleziánskej rodiny na celom svete majú a vždy budú mať otvorené dvere pre každého mladého človeka, ktorý sa k nim priblíži.

  • Zároveň sa spolu s mojimi spolubratmi saleziánmi, mojimi spolusestrami Dcérami Márie Pomocnice kresťanov a mnohými ďalšími, ktorí tvoria túto našu vzácnu Rodinu, pripájam k návrhom, ktoré vám adresovali pápež František a pápež Benedikt, pretože chápem, že tak ako don Bosco so svojimi chlapcami, aj my vás chceme spoločne požiadať, aby ste boli odvážni, aby ste sa nikdy nebáli, aby ste sa nechali prekvapiť Ježišom, Pánom, aby ste mu otvorili dvere svojich sŕdc a nechali ho k sebe prehovoriť. Ježiš vás vždy prekvapí a povedie vás po ceste skutočného šťastia: šťastia, ktoré hľadáte, po ktorom túžite a ktoré potrebujete.
  • Moji drahí mladí, pri príležitosti sviatku dona Bosca sa vám odvažujem povedať, že dnes, ako vždy alebo viac ako kedykoľvek predtým, vás Pán potrebuje a volá vás, aby ste boli misionárskymi učeníkmi Kráľovstva. Don Bosco vás potrebuje, tak ako potreboval svojich chlapcov na Valdoccu, aby mohol robiť dobro mnohým iným. A toľko vašich spoločníkov a priateľov potrebuje vás a vašu podporu. Vás, mladých, ktorí zodpovedne a veľkoryso beriete svoj život do vlastných rúk.

Náš svet potrebuje mladých, ktorí cítia, že majú poslanie vysnívané Bohom, a ktorí si ho zamilujú. Mladí, ktorí cítia, že Boh má pre každého z nich sen a krásny projekt. Mladí s nádejou a silou. Mladí ľudia, ako hovorí pápež František, ktorí sa nenechajú okradnúť o nádej: „Mladý človek nemôže byť malomyseľný, jeho charakteristikou je, že sníva o veľkých veciach, hľadá široké obzory, odváži sa na viac, má chuť dobyť svet, vie prijať náročné návrhy a chce vydať zo seba čo najviac, aby vybudoval niečo lepšie. Preto nalieham na mladých, aby si nedali ukradnúť nádej.“ (Christus Vivit, 15).

Posolstvo hp 02 2022 02

Milí mladí,

na záver tohto posolstva by som vám chcel zaželať radostný sviatok dona Bosca a pozvať vás, aby ste celý rok prežili vo veľkej harmónii s donom Boscom a svätým Františkom Saleským. Budú vás naďalej viesť k stretnutiu s jediným, na ktorom záleží: s Ježišom Kristom, Pánom.

Pripomínam, že na zasadnutí Svetovej rady saleziánskeho hnutia mládeže (SDB-LEADS), ktoré sa konalo v decembri minulého roka, po schválení smerníc Svetovej rady saleziánskeho hnutia mládeže (SDB-LEADS) mladí zástupcovia z celého sveta jednomyseľne navrhli osláviť 400. výročie smrti sv. Františka Saleského. Členovia Rady africko-madagaskarského regiónu budú koordinovať toto podujatie, na ktorom sa zúčastnia všetky skupiny saleziánskeho hnutia mládeže (MGS) saleziánskych provincií na celom svete na znak úcty, vďaky, lásky a oddanosti tomuto veľkému svätcovi, ktorý inšpiroval nášho milovaného dona Bosca.

Povzbudzujem vás, aby ste sa aj naďalej starali o chvíle modlitby, o iniciatívy v prospech tých najviac znevýhodnených a o všetkom, čo robíte, informovali a delili sa o to.

Moji drahí mladí, prajem vám krásny sviatok dona Bosca a šťastný „saleziánsky“ rok inšpirovaný svätým Františkom Saleským.

Všetkým žehnám.

S úprimnou láskou a uistením, že na vás budem pamätať vo svojich modlitbách, vás pozdravujem,

Ángel Fernández Artime SDB
hlavný predstavený

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Malá cesta kresťanských manželov

V týchto dňoch prináša Vydavateľstvo DON BOSCO v spolupráci s Radou KBS pre rodinu výnimočný pastoračný materiál s názvom: Malá cesta kresťanských manželov.

Don Bosco takmer ako Mozart

Don Bosco miloval hudbu. Hral na husliach, organe a klavíri, ale len vtedy, keď ich našiel v dome nejakého priateľa. Hudba a spev boli pre neho skvelým spôsobom komunikácie s mladými ľuďmi.

Májový Rebrík

Tento rok v máji slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, preto aj Téma májového Rebríka je: Plameň Ducha Svätého.