Poprad

od | okt 6, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Poprad

Bodka za prázdninami

Záver prázdnin patril už tradične Bodke za prázdninami, ktorú sme organizovali spolu s našimi animátormi v stredisku. Nosnou témou bol príbeh bohatého mladíka z evanjelia vyjadrený mottom: Čo dobré mám robiť? Tohtoročná účasť bola za posledné roky asi najväčšia, prítomných bolo takmer 300 chlapcov sprevádzaných mnohými bratmi saleziánmi. Víťaznú Grammy si za najlepšiu scénku odniesli chlapci z Bardejova. Potom nasledovala príprava a možnosť svätých spovedí a po nich dobrý obed. Poobede boli pre mladších pripravené hry a starší si mohli vybrať z ponuky workshopov na zaujímavé témy: misia, sprevádzanie, angažovanosť a ďalšie.

Záverečnú svätú omšu celebroval otec provinciál Peter Timko v bazilike, kde povzbudil chlapcov, aby nikdy neodchádzali od Ježiša a nezostali tak smutní. Ďakujeme zvlášť našim animátorom z oratka a bratom, ktorí sa ochotne zapojili do príprav i počas samotnej akcie.

Deň farnosti

Otvorenie školského roka a aktivít vo farnosti sa uskutočnilo na Dni farnosti v prvú septembrovú nedeľu. Napriek zamračenému počasiu prišli farníci všetkých kategórií. Stretnutie vo farskej záhrade sme začali spoločnou modlitbou a krátkou správou o programe a tombole. Klub Veličanov nám veľkodušne pomohol so stanmi a lavicami, aby prípadný dážď neukončil naše podujatie. Chlapi z hospodárskej rady pripravili chutný guláš, z ktorého nezostala ani kvapka. Z piva a kofoly iba „kúsok“. Pekným zvykom bolo a je, že farníci priniesli koláče, pričom vôbec nešetrili množstvom. Napriek tomu ani z nich veľa nezostalo. Nuž čo, približne 300 návštevníkov v družnej atmosfére čosi aj zje.

Poprad 10 2022 02

Animátori pripravili pekné aktivity pre deti, ktoré udržali (i tie staršie) pár hodín v pohybe. Skupina Smaily (ktorej animačné jadro tvorí rodina Karkoszkovcov) s novými talentmi rozveselila a povzbudila celý dvor. Vrcholom bola tombola, ktorá saleziánov oslobodila od nadmernej úrody cukiet. Pri hlavnej cene však tekvice vystriedal živý králik, ktorého vyhrala jedna z našich animátoriek. Krásnu atmosféru dopĺňali rozhovory, zvítania po prázdninách a sem-tam aj osmelené tváre po dvojročnej „korona-vírusovej“ prestávke.

Príchod nových novicov

V stredu 7. septembra dorazili kandidáti na novicov v podvečerných hodinách do noviciátu v Poprade-Veľkej. Po spoločnej večeri s komunitou noviciátu blahoslaveného Filipa Rinaldiho a s komunitou saleziánov zo Zlína spolu so slovenským a českým provinciálom nasledovalo oficiálne prijatie kandidátov do noviciátu. Obradu prijímania kandidátov do noviciátu so spoločnými vešperami predsedal slovenský provinciál don Peter Timko. Gestom vloženia rúk kandidátov do rúk magistra novicov dona Martina Kačmáryho sa traja novici aj symbolicky zverili v tomto roku pod jeho vedenie. Dvaja kandidáti prijatí do noviciátu sú Česi – Jíři Šumbera zo Zlína a Jíři Vácha od Brna. Obaja strávili rok prednoviciátu v komunite v Zlíne. Slovenským novicom, ktorý strávil rok kandidátky v komunite blahoslaveného Michala Ruu v Košiciach na Kalvárii, sa stal Martin Godál.

Po obrade prijatia kandidátov do noviciátu začal oficiálne plynúť čas noviciátu, ktorý podľa kánonického práva trvá presne 365 dní. Následne strávili kandidáti spoločný večer aj pri neformálnom sledovaní futbalového zápasu Plzeň s Barcelonou.

Prvé sľuby

Na slávnosť prvých sľubov sme už v našom stredisku dobre zvyknutí. Oproti predošlým rokom bolo však nezvyčajným miesto konania i deň. Na svätej liturgii sme sa zišli v Gréckokatolíckom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie. Slávnosti predsedal don Peter Ondrej zo Žiliny, medzi početným zástupom hostí nechýbal ani provinciálny predstavený saleziánov Ukrajinskej provincie o. Mykhaylo, do ktorej Oleh Kobilinets patrí. Vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol, že sa Oleh v rámci provincie stal prvým saleziánom koadjútorom, teda rehoľným bratom bez kňazského svätenia.

Poprad 10 2022 04

Po slávnosti sme sa spoločne presunuli do priestorov oratka, kde okrem miestnych čakali aj mladí zo stredísk, v ktorých Oleh v minulosi pôsobil: Michalovce a Košice. Spoločne sme mu popriali plnosť Božích milostí a veľa síl v ďalšom štúdiu, v ktorom bude od polovice septembra pokračovať v Taliansku.

Otvorenie oratka

9. 9. sme symbolicky otvorili oratkovské brány, a teda aj ďalší rok plný neobyčajných stretiek, nových zážitkov i zaužívaných akcií. V úvodnej scénke sme sa dozvedeli, že rovnako ako ten posledný, aj tento rok máme heslo, ktoré nás bude sprevádzať týmito skúsenosťami: byť dobrým kvasom. Trošku menej tradičný i doslovný slogan, no rovnako význačný. A čo to vôbec znamená? V jednoduchosti, ovplyvňovať ľudí v našom okolí, ale pozor – tým dobrým smerom. Tiež sme spoznali našich nových novicov – Jiřího, Jirku a Martina, ktorých budeme počas roka môcť stretnúť v oratku. Potom sme sa, ako zvyčajne, rozdelili do skupín podľa veku a deti si našli svojich animátorov (alebo aj animátori deti) a spoločne sme sa presúvali po stanoviskách, kde sme sa nielen zabavili, ale aj lepšie spoznali. Tento rok pribudli k známym starším stretkám aj nové – dievčenské i chlapčenské pre 2. až 3. ročník.

Poprad 10 2022 05

Poprad 10 2022 06

Na záver sa nám na svätej omši prihovoril direktor domu Ľuboš Stebnický. Všetci prítomní si mohli počas celého programu vychutnávať dobrý guláš s kofolou. Prvou väčšou akciou po týždni bol tradičný ligrettový turnaj, ktorý sa teší obľube zvlášť u animátorov už niekoľko rokov. Predstavili sa na ňom aj naši novici.

Duchovné cvičenia novicov Balaton 11. – 17. septembra 2022

Po prvých dňoch strávených v noviciáte prijatí novici spolu so svojím magistrom Martinom Kačmárym a direktorom Ľubošom Stebnickým vyrazili hneď po sviatočnom nedeľnom obede na úvodné duchovné cvičenia, ktoré sa konali vo veľmi peknom prostredí v okolí jazera Balaton v Maďarskom Keszthely. Duchovné cvičenia viedol magister novicov a téma, ktorú vybral – Premena učeníka, veľmi dobre vystihuje podstatu a zmysel samotného noviciátu. Novici strávili týždeň pod vedením svojho magistra na „vrchu Premenenia“, ku ktorému by sme mohli prirovnať tieto duchovné cvičenia. Každý deň mali možnosť hlbšie sa ponoriť do Božieho slova a načerpať tak nielen potrebnú inšpiráciu, ale aj prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a tak najlepším spôsobom začať rok noviciátu.

Poprad 10 2022 03

Obohatením tohto týždňa bola aj prítomnosť vzácneho fokolarína Tanina Minutu, ktorý sa okrem svojho kuchárskeho umenia s nami podelil aj o svoju skúsenosť života ako zasväteného laika v cudzine.

Narodeniny novica Jiřího Váchu

Prvé narodeniny sme oslavovali v komunite v utorok 20. 9., keď náš novic Jiří Vácha slávil 24 rokov.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Šachový turnaj

Druhý ročník šachového turnaja sa konal v priestoroch nového oratória u saleziánov v Bratislave na Miletičovej v sobotu 6. 4. 2024.