Poprad

od | jún 14, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Poprad

Predposledný aprílový víkend sme prijali ponuku hokejbalového turnaja v Novej Dubnici, a tak sme sa s chlapcami z Veľkej i oratória s chuťou pustili do všetkých zápasov. Vyhrali sme síce len jeden, ale neubralo to na dobrej atmosfére a zážitkoch. V organizačnom tíme boli aj naši novici a pre Juraja K. to bola aj posledná akcia v rámci noviciátu. Na druhý deň sme sa s ním ako komunita rozlúčili a chceme ho v modlitbách sprevádzať v jeho povolaní i naďalej.

O týždeň nato sa v Košiciach konalo tradičné stretnutie noviciátu a kandidátky. V sobotu sme spoločne vyšli na Rankovské skaly a pridali sa aj naši chlapci z Ukrajiny. Všetci účastníci si potom poobede vychutnali výbornú zmrzlinu v neďalekých Kostoľanoch.

Poprad 06 2022 01

A tak sme vstúpili do mesiaca máj, hoci sa v Poprade chladnejšie počasie stále držalo. Aj preto, že nebolo priaznivé, sme museli zrušiť naplánovaný deň Dominika Savia na Kvetnici. Tak sa tešíme na stretnutie saleziánskej rodiny v júni na meniny dona Bosca.

V sobotu 14. 5. sa naše prvoprijímajúce deti pripojili k veľkej púti detí a rodičov Spišskej diecézy na Levočskej hore, kde bol pripravený bohatý program v réžii eRka pre cca 800 detí, ktorý vyvrcholil svätou omšou v bazilike. Omšu celebroval o. biskup Ján Kuboš za prítomnosti ďalších asi 20 kňazov.

Naši dvaja bratia Pavol Drška a Martin Kačmáry organizovali v nasledujúcich dňoch stretnutie mladých kňazov, na ktorom bolo prítomných asi 8 kňazov, dvaja z nich z rehole vincentínov. Prednášky boli ladené na komunitný život a fungovanie v ňom.

Veľkou udalosťou a radosťou bolo znovuotvorenie našej komunitnej kaplnky po jej vymaľovaní od tímu pátra Rupnika a následnom novom zariadení. Pri komunitnej svätej omši nám Martin Kačmáry ponúkol teologický pohľad na ikony na stenách kaplnky, ktoré boli pozvaním k hlbšej modlitbe na tomto mieste. Srdečne vás aj touto cestou k nám do kaplnky pozývame.

Poprad 06 2022 03

V oratku sa po niekoľkotýždňových prípravách podarilo spustiť detské centrum pre ukrajinské deti (cca 25), ktoré začalo fungovať na spôsob materskej škôlky. Celý projekt zastrešuje Spišská charita v spolupráci s cirkevnou materskou škôlkou vo Svite, kde sa podarilo za ten čas aj pripraviť ukrajinské učiteľky pre túto činnosť. Veľká vďaka patrí aj Paľovi Piatrovovi, ktorý venoval veľa času technickej príprave našich priestorov v oratku na tento účel. Projekt zatiaľ potrvá do konca júna.

Poprad 06 2022 02

Našim ukrajinským chlapcom, ktorí sú u nás už tretí mesiac, sa naskytla pekná príležitosť stretnúť sa spoločne s ostatnými chlapcami z komunít na výlete v Demänovskej doline. Akciu pripravila a sponzorovala firma MPS z Bratislavy a darovala chlapcom aj balíček s príspevkom, dobrý obed a poobedňajší pobyt v Aquaparku v Bešeňovej. Chlapci sa aj naďalej zapájajú do nášho spoločného života: okrem školy a krúžkov ochotne pomáhajú aj pri prácach v dome i na dvore, sú prítomní v oratku, na výletoch a viacerí bratia s nimi trávia aj neformálny čas i spoločné štúdium a modlitby.

Poslednou udalosťou bol odchod našich bratov s naším novicom Olegom na stretnutie noviciátov v Turíne, o ktorom vám napíšeme nabudúce.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.