Popolcová streda

Popolcová streda (latinsky dies cinerum alebo feria quarta cinerum) je v rímskokatolíckom liturgickom kalendári prvý deň pôstneho obdobia.

 

Foto: Unsplash

Pre mnoho kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života, vyznačuje sa teda pokáním. V rímskokatolíckej cirkvi je Popolcová streda jedným z dvoch dní prísneho pôstu (spolu s Veľkým piatkom).

Popolcová streda každoročne pripadá na iný termín, pretože sa odvodzuje od Veľkej noci, ktorá sa slávi vždy v prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Ak od Veľkej noci odrátame štyridsať dní plus nedele, dostaneme presný dátum Popolcovej stredy. V tomto roku to bude 14. februára 2024. Tento princíp platí nielen v rímskokatolíckej, ale aj evanjelickej cirkvi. Gréckokatolíci a pravoslávni vynechávajú z pôstu nielen nedele, ale aj soboty.

Popolcova streda 02 2023 02

Veselé fašiangové obdobie charakteristické zábavami, plesmi, radosťami a hodovaním sa ukončuje týmto dňom. Začína sa 40-dňové pôstne obdobie.

Názov Popolcová streda je odvodený od popola, ktorým sa v tento deň počas bohoslužby značia čelá veriacich krížom na znak pokánia pred Bohom, pričom kňaz hovorí jednu z dvoch formuliek: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium“. Značenie čela popolom je symbolom tradície Blízkeho východu – sypanie popola na hlavu ako priznanie svojej viny a ľútosti nad ňou. Popol používaný na Popolcovú stredu sa získava spaľovaním palmových vetvičiek alebo bahniatok z Kvetnej nedele minulého roka. Popol symbolizuje pominuteľnosť, kríž večný život.

Popolcova streda 02 2023 03

Značenie popolom má dva dôvody: každému pripomenie, že tak, ako Ježiš zomrel na Veľký piatok, tak aj človeku je určené zomrieť. Druhý fakt, ktorý popol na čele pripomína je, že ak chce človek vstať po smrti k novému životu, musí sa kajať, teda uvedomiť si svoje viny, odhodlať sa k zlepšeniu svojho života a tak kráčať v stopách Ježiša Krista.

Popolcova streda 02 2023 04

V minulosti sa ráno na Popolcovú stredu vydrhol všetok riad popolom, aby sa zbavil mastnoty z fašiangových jedál. Ľudia sa obliekali do smútočného a jednoduchého odevu bez ozdôb alebo do starých šiat. V niektorých dedinách chodil po vonku slameník, tradičná fašiangová maska. Mládenci obradne pochovávali basu ako symbol fašiangových tancovačiek.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár