Pomoc Ukrajine – Infomail

od | apr 1, 2022 | Svet

 

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy dňa a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie

Doteraz sa vďaka vám podarilo dlhodobo ubytovať 80 mamičiek z Ukrajiny s deťmi. Ak sa chcete zapísať do formulára na poskytnutie ubytovania, môžete tak spraviť na tejto adrese.

Podarilo sa

LEGO – dar od Luboša a Mateja – vďaka za štedrosť! Lego bude odovzdané saleziánskym strediskám a rodinám, ktoré dočasne ubytuvávajú chlapcov z Ľvova a niektoré sa odnesú na Ukrajinu, aby pomohli deťom nemyslieť na ťažké osudy a zlepšilo náladu 😀.

Pomoc ua 04 2022 03

RUŽENCE pre vojakov a ukrajinských ľudí na východnom fronte – podarilo sa vyzbierať cca 760 ružencov, ktoré pošleme sestrám Služobniciam. Oni to už dopravia priamo vojenským kňazom na východnú Ukrajinu. Vďaka ešte raz za váš dobrý úmysel a dobrosrdečnosť.

Pomoc ua 04 2022 04

V saleziánskom stredisku v Žiline sa zapojili niektoré ženy zo spoločenstva modliacich sa matiek a ukrajinské ženy do prípravy humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

Pomoc ua 04 2022 05

Pomoc ua 04 2022 06

Modlitba

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi dôležitá! Môžeme v pôste špeciálne myslieť na Ukrajinu.

Pomoc ua 04 2022 02

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine.

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

Alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“