Poďakovanie

od | mar 7, 2024 | Osobitný článok

 

Autor: saleziáni

Slávime Rok vďačnosti, počas ktorého budeme ďakovať za 100-ročnú prítomnosť saleziánov na Slovensku (1924 – 2024) a v duchu hesla „S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal“ pozývame k znovuoživeniu charizmy dona Bosca na Slovensku.

Sme veľmi vďační Pánu Bohu za ľudí, ktorí nám pomáhajú a rôznymi spôsobmi sa pričiňujú o zveľaďovanie diela dona Bosca pre mladých, ku ktorým sme my ako saleziáni poslaní. „Pomáhajte mi zachrániť mnoho duší. Diabol pracuje bez prestania, aby ich zmaril. My pracujeme bez prestania, aby sme ich zachránili“ (svätý Ján Bosco).

Naša vďaka smeruje pani Ľudmile Hodálovej, ktorá poskytla reálnu pomoc saleziánom a konkrétne mladým tým, že v závete odkázala svoj byt pre potreby saleziánskeho diela na Trnávke.

Pani Ľudmila sa pravidelne zúčastňovala na aktivitách našej farnosti, hoci už mala pokročilý vek. Bola vždy veselej povahy a mimoriadne veľkodušná. Postupne si vybudovala veľmi pekný vzťah k deťom a mládeži, o ktorej sa jej aj viackrát snívalo. Do poslednej chvíle podporovala rôzne združenia a aktivity. Posledný rok života strávila v domove pre seniorov v centre Bratislavy, kde som ju pravidelne navštevoval a spolu sme sa modlili. Nikdy nič nevyžadovala a bola spokojná s tým, ako sa o ňu starali. Pre nás je takou našou patrónkou. (Tibor Reimer SDB)

Dakujeme 03 2024 02

Pani Ľudmila Hodálová

Predajom bytu v celkovej hodnote 180 000 eur, ktorý po sebe pani Ľudmila zanechala, sme mohli financovať športové ihrisko Domino na Trnávke v Bratislave. V súčasnosti ho navštevuje vyše 600 detí a viac ako 70 trénerov a dobrovoľníkov.

„Futbal ako prostriedok k zodpovednému a férovému životu, ktorému sa učíme už na ihrisku,“
zdôrazňuje prezident klubu don Tibor.

Okrem toho sme mohli finančne podporiť (hodnotou 40 000 eur) Rodinné centrum mamy Margity (Trnávka, BA), v ktorom sídli materská škola Mamy Margity, Family garden – poradenstvo a právna podpora pre manželov, Materské centrum Margarétka a zdravotné služby. Týmto podporila prínosnú činnosť mladých a poskytla reálnu pomoc deťom, ako aj núdznym a rodinám, za ktorú jej srdečne ďakujeme a myslíme na ňu v našich modlitbách.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.