Poďakovanie dobrovoľníkom zo saleziánskej rodiny

od | okt 6, 2021 | Saleziánska rodina

 

Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku bola obrovským darom, priam zázrakom. Spolu s ním sa ukázali aj mnohé ďalšie nádherné dary. Určite jedným z nich bola veľkodušnosť a ochota mnohých dobrovoľníkov, ktorí sa podujali nezištne slúžiť pre zabezpečenie dobrej organizácie tejto vzácnej návštevy. Tejto službe podriadili nielen svoj voľný čas, ale často i spánok a viacerí z nich si preto zobrali aj voľno v práci. Túto udalosť mohli prežiť pohodlne a viac sústredene niekde inde, no oni sa rozhodli slúžiť v zákulisí tohto mimoriadneho podujatia.

Veľmi ma potešilo a som na to naozaj hrdý, že medzi nimi bolo veľa mladých z našich saleziánskych stredísk a členov saleziánskej rodiny. Chcem im za to vyjadriť môj obdiv a naozaj veľké poďakovanie. Zvlášť chcem vyzdvihnúť tých, ktorí sa rozhodli pre službu v Košiciach na Luníku IX, ktorú organizačne zabezpečovala naša tamojšia saleziánska komunita. Každý z dobrovoľníkov určite veľmi pomohol, ale osobitne chcem poďakovať najmä tým 22 tímlídrom pod vedením pani Márie Dečovej z Košíc, ktorí zobrali na seba väčšiu zodpovednosť. Ďakujem im, že takto konkrétne ukázali tú vernosť i úctu k pápežovi a Cirkvi, na ktorej veľmi záležalo aj donovi Boscovi a ktorá je typická pre našu saleziánsku charizmu. Nech ich náš dobrý Pán za všetko štedro odmení.

Peter Timko SDB
provinciál

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš