Poďakovanie dobrovoľníkom zo saleziánskej rodiny

od | okt 6, 2021 | Saleziánska rodina

 

Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku bola obrovským darom, priam zázrakom. Spolu s ním sa ukázali aj mnohé ďalšie nádherné dary. Určite jedným z nich bola veľkodušnosť a ochota mnohých dobrovoľníkov, ktorí sa podujali nezištne slúžiť pre zabezpečenie dobrej organizácie tejto vzácnej návštevy. Tejto službe podriadili nielen svoj voľný čas, ale často i spánok a viacerí z nich si preto zobrali aj voľno v práci. Túto udalosť mohli prežiť pohodlne a viac sústredene niekde inde, no oni sa rozhodli slúžiť v zákulisí tohto mimoriadneho podujatia.

Veľmi ma potešilo a som na to naozaj hrdý, že medzi nimi bolo veľa mladých z našich saleziánskych stredísk a členov saleziánskej rodiny. Chcem im za to vyjadriť môj obdiv a naozaj veľké poďakovanie. Zvlášť chcem vyzdvihnúť tých, ktorí sa rozhodli pre službu v Košiciach na Luníku IX, ktorú organizačne zabezpečovala naša tamojšia saleziánska komunita. Každý z dobrovoľníkov určite veľmi pomohol, ale osobitne chcem poďakovať najmä tým 22 tímlídrom pod vedením pani Márie Dečovej z Košíc, ktorí zobrali na seba väčšiu zodpovednosť. Ďakujem im, že takto konkrétne ukázali tú vernosť i úctu k pápežovi a Cirkvi, na ktorej veľmi záležalo aj donovi Boscovi a ktorá je typická pre našu saleziánsku charizmu. Nech ich náš dobrý Pán za všetko štedro odmení.

Peter Timko SDB
provinciál

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Túžba stretnúť sa

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase, začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou.

Nové členky ADMY v Banskej Bystrici

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre Saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMA Banská Bystrica – Judita Nosková a Vlasta Kubišová.

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

Celoslovenské stretnutie saleziánok

V dňoch 14. – 16. 4. 2023 sa v Badíne stretli sestry saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí.

20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.