Poďakovanie dobrovoľníkom zo saleziánskej rodiny

od | okt 6, 2021 | Saleziánska rodina

 

Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku bola obrovským darom, priam zázrakom. Spolu s ním sa ukázali aj mnohé ďalšie nádherné dary. Určite jedným z nich bola veľkodušnosť a ochota mnohých dobrovoľníkov, ktorí sa podujali nezištne slúžiť pre zabezpečenie dobrej organizácie tejto vzácnej návštevy. Tejto službe podriadili nielen svoj voľný čas, ale často i spánok a viacerí z nich si preto zobrali aj voľno v práci. Túto udalosť mohli prežiť pohodlne a viac sústredene niekde inde, no oni sa rozhodli slúžiť v zákulisí tohto mimoriadneho podujatia.

Veľmi ma potešilo a som na to naozaj hrdý, že medzi nimi bolo veľa mladých z našich saleziánskych stredísk a členov saleziánskej rodiny. Chcem im za to vyjadriť môj obdiv a naozaj veľké poďakovanie. Zvlášť chcem vyzdvihnúť tých, ktorí sa rozhodli pre službu v Košiciach na Luníku IX, ktorú organizačne zabezpečovala naša tamojšia saleziánska komunita. Každý z dobrovoľníkov určite veľmi pomohol, ale osobitne chcem poďakovať najmä tým 22 tímlídrom pod vedením pani Márie Dečovej z Košíc, ktorí zobrali na seba väčšiu zodpovednosť. Ďakujem im, že takto konkrétne ukázali tú vernosť i úctu k pápežovi a Cirkvi, na ktorej veľmi záležalo aj donovi Boscovi a ktorá je typická pre našu saleziánsku charizmu. Nech ich náš dobrý Pán za všetko štedro odmení.

Peter Timko SDB
provinciál

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Darujme úsmev

Adventný sociálny projekt Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku 11. 11. – 6. 12. 2022.

Aj v Prešove sú už saleziánky

Posledné dni v apríli tohto roka priniesli zmenu do života sestier saleziánok na Slovensku. Otvorili novú prítomnosť v Prešove, kde presunuli svoj rodinný mini internát Kolégium Márie Romero.

Spevácky zbor Radosť

35. výročie speváckeho zboru Radosť zo Senca sa nieslo v znamení spomienok a starých i nových piesní. Bol to opäť skvelý zážitok plný emócií a lásky

Formačné stretnutie sestier junioriek

V dňoch 9. – 11. 9. 2022 sa v Prahe uskutočnilo formačné stretnutie sestier saleziánok s dočasnými sľubmi (junioriek). Slovenskej výpravy sa ochotne ujala ich česká juniorka Veronika Beránková FMA.

Formačné stretnutie Združenia Márie Pomocnice

“Pravá nábožnosť neprekáža dobru, ale všetko robí krajším a dokonalejším”, slová sv. Františka Saleského, ktoré zazneli na formačnom stretnutí ADMA v dňoch 3. – 5. septembra 2022 v Prešove.