Peter Šimko saleziánom: „Dielo saleziánskej rodiny je Božie dielo.“

od | feb 16, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: Marián Peciar SDB

Po intenzívnom pondelku plnom počúvania správ delegátov a samotného provinciála bolo účastníkom kapituly  dopriate dlhšie obdobie ticha. V utorok po raňajkách sa autami presunuli do benediktínskeho kláštora v Sampore. Pohostinné prostredie a tiež atmosféra modlitby a ticha pomohli stráviť množstvo informácii z pondelku. Veľmi v tomto procese pomohla aj krátka úvaha otca Petra Šimka, generálneho vikára trnavskej arcidiecézy.

PK 02 2022 08

PK 02 2022 07

Svoj príhovor začal slovami: „Som nesmierne vďačný saleziánom.“ A vysvetlil to osobným svedectvom z mladosti. Ďalej priblížil postavu biblického kráľa Šalamúna, ktorý kým sa spoliehal na Pána, vtedy všetko fungovalo. Keď však začal používať logiku „politiky“, tak tieto ľudské poistky nepomohli. Vyplýva z toho poučenie naplno sa spoľahnúť na Pána. Položil takisto poslucháčom otázku či je Boh mojím jediným pánom alebo skôr obchodným partnerom? Zaujala aj myšlienka don Bosca: „Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znovu vrátiť radosť.“

PK 02 2022 01

V závere uistil poslucháčov, že „dielo saleziánskej rodiny je Božie dielo. Nikdy ho nebudete riadiť. Vo svete by ste mohli byť úspešnými ministrami alebo manažérami. Niekedy máme pocit, akoby nám Boh podrážal nohy. A je to tak. Vtedy potrebujeme padnúť na kolená. Spolu so sv. Pavlom môžeme dosvedčiť, že vtedy, keď som slabý, vtedy som silný. Boh vstupuje do situácie a je to inak, ako sme očakávali. Áno, je to Božie dielo.“

PK 02 2022 09

PK 02 2022 02

PK 02 2022 05

PK 02 2022 10

V príhovore počas sv. omše opäť podčiarkol myšlienku dôvery, Božieho riadenia vecí a udalostí a uistenia, že „Pán robí saleziánske dielo. Ak sa pozeráme na situáciu v reholi iba ľudsky, tak často nie je dôvod na radosť. Potrebujeme si spomenúť na veľké veci, ktoré robí Boh. Ak ďakujeme a chválime Boha, tak radosť v podobe iskry príde do nášho srdca.“

PK 02 2022 11

PK 02 2022 12

PK 02 2022 06

PK 02 2022 04

Popoludní účastníci kapituly mali možnosť zdieľať svoje dojmy z vypočutých správ, vyjasniť si, či obsahy pochopili správne a vyjadriť to, čo ich zaujalo. V šiestich skupinách, pomenovaných po saleziánskych svätých, sa dotkli témy pastorácie po období koronavírusu, aké poučenia z toho vyplývajú pre každodennú pastoráciu. Rezonovala aj otázka chudobných a opustených detí, či a nakoľko sa im saleziáni venujú vo svojich dielach. Tiež zazneli aj výzvy k autenticite prežívania svojho povolania, vernosti tomu, čo od nás Pán chce, pretože dnes je to iné než kedysi.

PK 02 2022 03

Bratia v debate ocenili krátke návštevy provinciála v miestnych komunitách, takisto aj jeho delegátov a tiež ochota kedykoľvek pomôcť. Silnou témou sa ukazuje byť aj otázka starostlivosti o starých a chorých spolubratov.

Bratia venujú pomerne veľa času aj neformálnym rozhovorom, čo prospieva bratskej atmosfére a postupnému zladzovaniu sa. Rozhodne k tomu prispieva aj krásne pripravená a do detailu domyslená liturgia, spoločné chvíle modlitby breviára, adorácia a biblické zamyslenia. Tieto poklady vyšli z dielne don Pavla Dršku, delegáta pre formáciu. Hudbu počas liturgie zabezpečuje ostrieľané trio Dušan Vilhan, Peter Veselský a Pavol Piatrov.

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Po dlhšej odmlke pozdravujeme z Luníka IX a ponúkame vám stručnejší prierez našich jesenných podujatí.

Poprad

Pozdravujeme z Popradu. Náš nový spolubrat Ján Drgoň ukázal všetkým, aký je šarkan, a na miestnej šarkaniáde atakoval výškou letu svojho šarkana pristávacie lietadlá.

Rorátne sväté omše v Novej Dubnici

Počas adventu sa ráno zvyknú slúžiť rorátne sväté omše. Aj saleziáni v Novej Dubnici ich slávia vo farskom kostole a na Spojenej škole sv. Jána Bosca.

Námestovo

Naši animátori zažili nádherný animátorsky jesenný víkend na fare v Lúčkach. Tu sa mohli ešte viac spoznávať a pri rozličných aktivitách vytvárať osobné vzťahy.