Päť rokov od blahorečenia dona Titusa

od | sep 19, 2022 | Časopis 5/2022, Titus Zeman

 

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: Jozef Luscoň a archív

Pred piatimi rokmi (30. 9. 2017) dostali saleziáni i veriaci na celom Slovensku jeden nesmierne cenný dar: blahorečenie dona Titusa Zemana. Ešte sa pamätáme, ako sa na jeho blahorečení v Petržalke pred Kostolom Svätej rodiny zhromaždilo veľké množstvo veriacich. Hlavným predsedajúcim bol kardinál Angelo Amato, vtedajší prefekt Kongregácie pre kauzu svätých. Poobede sa uskutočnila akadémia a slávnosť pokračovala na ďalší deň v jeho rodisku vo Vajnoroch ďakovnou svätou omšou. Uplynulo päť rokov a my môžeme bilancovať, ako sa úcta k donovi Titusovi šírila a v čom nám pomohol.

Don Titus a Vajnory

Vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, na bočnom oltári sú uložené relikvie dona Titusa Zemana. Kostol je navštevovaný pútnikmi z mnohých krajín. Prezrádza to kniha návštev, do ktorej pútnici ukladajú svoje prosby i ďakovania. Púte sa konajú jednotlivo alebo aj skupinovo. Ak nemajú medzi sebou kňaza, salezián don Jozef Luscoň im rád poslúži. Význam púte zhrnul správca farnosti z Lúky nad Váhom, Mgr. Peter Cibira slovami: „Spoločné putovanie vždy posilní spoločenstvo, farskú komunitu a putovanie k Titusovi prebúdza aj túžbu poznať a naplniť svoje povolanie.“ Spolupráca s miestny pánom farárom vdp. Jozefom Kováčikom je veľmi dobrá. Na púť sa dá nahlásiť cez farský úrad vo Vajnoroch alebo cez sekretariát saleziánov na Miletičovej ulici.

Titus 09 2022 02

Pred starostlivo upraveným kostolom je pekná socha dona Titusa, na ktorej zhotovení má najväčší podiel synovec dona Titusa, pán Michal Radošinský. Posolstvo sochy je jasné a je zhrnuté v detaily dlane, v ktorom nám blahoslavený ponúka svoje srdce. Áno, on bol pripravený za druhých obetovať aj svoj život. V blízkosti kostola je aj Cirkevná základná škola, takže don Titus je stále medzi mladými.

Pamätné dni dona Titusa

V živote každého človeka sú mimoriadne okamihy. Don Zeman ich mal veľa a veriaci si pripomínajú najmä deň jeho odchodu z tejto zeme do nebeskej otčiny – 8. 1. Veľkým dňom preň bol aj deň jeho blahorečenia – 30. 9. A keďže je patrónom povolaní, miništranti si ho pripomínajú na TIMIBOVA – Titusovej miništrantskej bodke vo Vajnoroch. Akcia sa uskutočňuje v prvú sobotu po prázdninách.

Prvé dve podujatia majú slávnostný ráz. Sú pozvaní slávnostní kazatelia, v príhovoroch sa poukazuje na Titusovu spiritualitu, na jeho obetu a odkaz… Tretia akcia je šitá na mieru chlapcov: je im daná možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, jadrom je svätá omša a po nej agapé i športovo-súťažné aktivity.

Avšak okrem týchto troch podujatí sa v živote dona Titusa vždy niečo nájde, čo je vhodné pripomenúť si. Takými bolo výročie jeho kňazskej vysviacky, pripomienka nevydarenej tretej výpravy, či 70. výročie súdneho procesu. Je potešujúce, že aj miestna samospráva je otvorená pre spoluprácu.

Šíritelia úcty k donovi Titusovi

Úctu k nášmu blahoslavenému Titusovi Zemanovi okrem saleziánov šíri aj miestne farské spoločenstvo na čele s pánom farárom a tiež Spoločenstvo priateľov dona Titusa Zemana, ktoré vzniklo z podnetu vicepostulátora kauzy blahorečenia dona Titusa, dona Jožka Slivoňa. Ten celú kauzu naďalej sleduje a zbiera ďalšie podklady k procesu jeho svätorečenia.

Titus 09 2022 03

Z iniciatív týchto ctiteľov vzniklo viacero zaujímavých akcii doma i v zahraničí. Nezabudnuteľná bola púť s názvom Krížová cesta dona Titusa Zemana. Pán Michal Radošinský vybavil vstupy na miesta, kde bol don Titus väznený a mučený. Išlo sa po trase Bratislava, Leopoldov, Ilava, Valdice, Mirov, Jachymov… Už len názvy odstrašujú a vzbudzujú hrôzu. A don Titus absolvoval aj ich „prevádzky“. Ba jeho relikvia je i v súčasnosti v Leopoldovskej väznici, takže je stále aj v base.

Relikvie dona Titusa na Slovensku

Blahoslavený don Titus má svojich priaznivcov a ctiteľov aj po celom Slovensku. Jeho relikvie sa nachádzajú vo viac ako 300 kostoloch a kaplnkách po Slovensku i v zahraničí. Na gymnáziu v Trnave, kde vyučoval chémiu je mu zasvätená aj kaplnka. Na Orave v Sihelnom je aj oddychová zóna bl. Titusa.

Mnohí veriaci cítia, že Cirkev potrebuje duchovné povolania a preto sa utiekajú k blahoslavenému Titusovi, ktorý sa v týchto záležitostiach dobré vyzná. A čo veľmi teší je, že záujem o relikviu dona Titusa majú aj mnohé školy. A ako sa vyjadril jeden pedagóg: „To je vynikajúce, pretože práve mladí potrebujú poznať svoju životnú orientáciu pri budovaní Božieho kráľovstva.“

Tu treba poznamenať, že relikvie sú grátis a že stačí ich požiadať u saleziánov na webovej adrese: sekretariat@saleziani.sk. Následne sa dohodne, akým spôsobom bude relikvia doručená, či si žiadatelia žiadajú aj duchovnú obnovu, pri akej príležitosti to bude a podobne.

Médiá v službe ohlasovania

„Korona kríza“ poznačila aj aktivity okolo dona Titusa. Mnohé školské triedy, či miništrantské skupiny, ktoré do Vajnôr chodili na púte s tým prestali. Nebolo to kvôli karanténe možné. No do popredia vystúpili média… Na webe saleziani.sk existuje podstránka, kde sa všetko dôležité, čo sa deje okolo Titusa dá dozvedieť.

Titus 09 2022 04

Z materiálov na šírenie úcty sú k dispozícii publikácie, ktoré sledujú život dona Titusa a mnohé sú preložené do cudzích jazykov… V časopise Don Bosco dnes sa jedna pravidelná rubrika venuje nášmu blahoslavenému. K šíreniu úcty slúžia aj meditácie, piesne, rozhlasové hry, deviatniky a iné mediálne produkty venované životu blahoslaveného. Mnohé sú v elektronickej podobe, takže sa dajú stiahnuť do mobilov.

Každého ôsmeho v mesiaci – v deň smrti dona Titusa sa cez saleziánsky youtube kanál dá stretnúť na modlitbe za duchovné povolania. Živé vysielanie je z kostolov a kaplniek saleziánov po celom Slovensku.

Čo do budúcnosti?

Don Titus vie prekvapiť. Pútnické aktivity v po koronáčovom období opäť naberajú na sile. Na obzore sú nové publikácie, ktoré by priblížili život blahoslaveného pre deti a ktoré by prehĺbili tému povolania. Aj preto sa skúmajú pramene, z ktorých don Titus čerpal pri svojej formácii. Spoločenstvo Tymian pripravuje materiály a aktivity s cieľom vybudovať Centrum miništrantskej spirituality. A možno bude aj pamätná izba.

Je povzbudzujúce, ako sa veriaci vo Vajnoroch pravidelne modlia za povolania. A je to aj inde… Možno niektorí očakávali, že po blahorečení sa budú duchovné povolania do Cirkvi len tak hrnúť… Ale ono to tak nefunguje. Povolanie je dar, ktorý treba prijať. Povolanie sa nedá nasilu nanútiť. A tak treba čakať, až si obdarovaní uvedomia veľkosť daru, ktorý im Pán chce dať…

Ale Titus pomáha nielen pri duchovných povolaniach. I za krásne manželstvá sa vie  prihovoriť. Takže roboty má dosť. A preto: „Blahoslavený Titus, neodpočívaj ale pomáhaj!“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Je dobré cítiť podporu od blahoslaveného

Kostol Sedembolestnej vo Vajnoroch, kde sú uložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, je miestom, kam prichádzajú mnohí pútnici. Chcú nadviazať kontakt s mučeníkom a cítiť za sebou niekoho, kto ich pochopí i podporí.

TITUSDAY tentokrát bude v Novej Dubnici

Ôsmy deň v mesiaci si pripomíname blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za povolania. S dôverou sa k nemu obraciame a prosíme na jeho príhovor o dar nových povolaní.

Titus Zeman – náš brat (druhá časť)

Keď sa Titus po 13 rokoch väzenia vracia k svojej pokrvnej rodine, svojmu mladému neodbytne zvedavému synovcovi, ktorý sa ho pýtal na podrobnosti o jeho mučení odpovie: Chcem na to zabudnúť, preto o tom odmietam hovoriť … Chcem na to zabudnúť a odpustiť.

Titus Zeman – náš brat

Don Titus v dejinných okolnostiach, v ktorých sa nachádzal, pri nástupe totalitného komunizmu, pocítil podnet Ducha a začal organizovať i uskutočňovať úteky mladých rehoľných spolubratov do Talianska.