Pápež – Synoda – Ticho

od | dec 30, 2023 | Osobitný článok

 

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Pápež František sa na vigíliu pred Synodou o synodalite okrem iného zamýšľal nad trojitým TICHOM ako dôležitou skutočnosťou pre každého kresťana.

Aké dôležité je ticho

Po prvé, ticho je zásadné v živote veriaceho. Leží na začiatku aj na konci Kristovej pozemskej existencie. Slovo, Otcovo Slovo, sa stalo „Tichom“ v jasliach a na kríži, v noci Narodenia Pána a na Veľkú noc. Dnes sme ako učeníci počúvajúci pred krížom, ktorý je Majstrovým trónom. Naše ticho nebolo prázdne, ale bola to chvíľa plná očakávania a pripravenosti.

V tomto svete plnom hluku už nie sme na ticho zvyknutí, ba niekedy ho ťažko znášame, pretože nás konfrontuje s Bohom aj s nami samými.

Napriek tomu je základom reči a života. Svätý Pavol hovorí, že tajomstvo vteleného Slova bolo „zahalené mlčaním od večnosti“ (Rim 16, 25) a učí nás, že mlčanie stráži tajomstvo, ako Abrahám strážil zmluvu, ako Mária strážila vo svojom lone a vo svojom srdci rozjímala o živote svojho Syna (porov. Lk 1, 31; 2, 19. 51).

Na druhej strane pravda nepotrebuje silný krik, aby sa dostala do ľudských sŕdc. Boh nemá rád proklamácie a krik, rečnenie a hluk, Boh dáva prednosť tomu, aby – podobne ako to urobil s Eliášom – hovoril „v šepote jemného vánku“ (1 Kr 19, 12), „na strune znejúcej tichom“. Aj my, podobne ako Abrahám, Eliáš či Mária, sa potrebujeme zbaviť toľkých hlukov, aby sme mohli počuť jeho hlas. Lebo jedine v našom tichu zaznieva jeho slovo.

Po druhé, ticho je nevyhnutné v živote Cirkvi. Po Petrovej reči na jeruzalemskom koncile „celé zhromaždenie stíchlo“ (Sk 15, 12) a pripravovalo sa na prijatie svedectva Pavla a Barnabáša o znameniach a zázrakoch, ktoré Boh konal medzi národmi. A to nám pripomína, že mlčanie v cirkevnom spoločenstve umožňuje bratskú komunikáciu, v ktorej Duch Svätý harmonizuje názory, pretože on je harmónia. V tejto harmónii to znamená navzájom sa prijímať s vedomím, že všetci máme o čom svedčiť a čomu sa učiť, a spoločne počúvať „Ducha pravdy“ (Jn 14, 17), aby sme poznali, čo „hovorí cirkvám“ (Zj 2, 7).

A ticho umožňuje predovšetkým rozlišovanie, a to prostredníctvom pozorného načúvania „nevysloviteľným vzdychom“ (Rim 8, 26) Ducha, ktoré sa ozývajú často skryto, v Božom ľude. Prosme preto Ducha o dar „počúvania Boha až do tej miery, aby sme spolu s ním počuli volanie ľudu; počúvanie ľudu až do tej miery, aby sme vdychovali vôľu, s ktorou nás Boh volá“, ako zaznelo už pri inej modlitebnej vigílii v rámci prípravy na Synodu o rodine ešte 4. októbra 2014.

Papez 12 2023 02

A konečne do tretice: ticho je zásadné na ceste k jednote kresťanov. Je totiž základom modlitby, od ktorej sa ekumenizmus začína a bez ktorej je neplodný. Ježiš sa totiž modlil, aby jeho učeníci „boli jedno“ (Jn 17, 21). Ticho, ktoré sa stáva modlitbou, nám umožňuje prijať dar jednoty „tak, ako to chce Kristus“, s prostriedkami, ktoré chce on“, nie ako autonómny plod nášho vlastného úsilia a podľa čisto ľudských kritérií. Čím viac sa spoločne obraciame k Pánovi v modlitbe, tým viac cítime, že je to on, kto nás očisťuje a zjednocuje nad rámec rozdielov.

Jednota kresťanov rastie v tichu pred krížom, rovnako ako semienka, ako rôzne dary udelené Duchom Svätým rôznym tradíciám: je na nás, aby sme ich zasiali s istotou, že rast dáva iba Boh (porov. 1 Kor 3, 6). Budú znamením pre nás, ktorí sme zase povolaní k tichej smrti egoizmu, aby sme pôsobením Ducha Svätého rástli v spoločenstve s Bohom a bratstve medzi sebou.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Memoriál Jozefa Kabinu

Pozývame vás zaspomínať si na futbalové časy. V sobotu 22. 6. 2024 od 9:30 sa v Bratislave na Trnávke uskutoční 1. ročník Memoriálu Jozefa Kabinu.

Noe a zvieratká

Vydavateľstvo DON BOSCO prináša príbeh Noeho s korábom a zvieratkami v krásnom prevedení, ktoré je vhodné pre deti od 3 rokov. Veršovaný text je plný prekvapení a inšpirácií.

Hladina Dunaja výrazne stúpla

Intenzívne zrážky v Nemecku a Rakúsku spôsobili výrazné vzostupy vodných hladín v celej hornej časti Dunaja. Na slovenskom úseku rieky je tiež evidovaný výrazný vzostup vodnej hladiny.

Rebrík, jún 2024

V júnovom Rebríku je voda všade okolo nás. Viete, že 75 % živého stromu tvorí voda? Že zvuk sa šíri vo vode rýchlejšie ako vo vzduchu? Toto a omnoho viac zaujímavostí o vode sa dozviete v Téme júnového Rebríka.