Pápež František: Ježiš podpichuje

od | jan 13, 2023 | Časopis 1/2023, Duchovnosť

 

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Súostrovie kráľovstva Bahrajnu (3. – 6. 11. 2022) sa stalo objavom Ježišovho podpichovania. Pápež pripomenul pôsobenie Ježiša ako Knieža pokoja. Veľkosť jeho moci nevyužíva silu násilia, ale slabosť lásky. Toto je Kristova moc: láska. Aj nám udeľuje tú istú moc, moc milovať, milovať v jeho mene, milovať tak, ako miloval on.

Ako?

Bezpodmienečne: nielen vtedy, keď sa nám darí a cítime, že môžeme milovať, ale vždy; nielen priateľov a blízkych, ale všetkých, dokonca aj nepriateľov. Vždy a všetkých. Milovať vždy a milovať všetkých. Je dôležité prijať toto Ježišovo podpichnutie: «Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?» (Mt 5, 46) Skutočnou výzvou, aby sme boli deťmi Otca a budovali svet bratov, je naučiť sa milovať každého, dokonca aj nepriateľa: «Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa“. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú» (v. 43 – 44). V skutočnosti to znamená rozhodnúť sa nemať nepriateľov, nevidieť v druhom prekážku, ktorú treba prekonať, ale brata, ktorého treba milovať. Milovať nepriateľa znamená priniesť na zem odraz neba, znamená to zniesť pohľad na svet a srdce Otca, ktorý nerobí rozdiely, nerozlišuje, ale «dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých» (v. 45).

Ježišovou mocou je láska a Ježiš nám dáva moc milovať takýmto spôsobom, ktorý sa nám zdá nadľudský. Avšak táto schopnosť nemôže byť len výsledkom nášho vlastného úsilia, je to predovšetkým milosť.

Milosť, o ktorú treba naliehavo prosiť: „Ježišu, ty, ktorý ma miluješ, nauč ma milovať ako ty. Ježišu, ty, ktorý mi odpúšťaš, nauč ma odpúšťať ako ty. Zošli na mňa svojho Ducha, Ducha lásky.“

Prosme o to. Pretože tak často predkladáme Pánovi mnohé žiadosti, ale pre kresťana je podstatné vedieť milovať ako Kristus. Milovať je najväčší dar a dostávame ho, keď v modlitbe robíme miesto Pánovi, keď prijímame jeho prítomnosť v jeho premieňajúcom Slove a v revolučnej pokore jeho lámaného Chleba.

Mladí – starajte sa o svoje srdcia

 „A ako sa starať o svoje srdce?

Pokúste sa mu načúvať v tichu, vyhradiť si priestor, aby ste boli v kontakte so svojím vnútrom, aby ste precítili dar, ktorým ste, aby ste prijali svoju existenciu a nenechali si ju uniknúť z rúk. Nech sa vám nestane, aby ste boli „turistami života“, ktorí sa naň pozerajú len zvonka, povrchne. A v tichu, podľa rytmu svojho srdca, hovorte s Bohom. Povedzte mu o sebe a tiež o tých, ktorých stretávate každý deň a ktorých vám dáva ako spoločníkov na cestách. Prinášajte mu tváre, šťastné i bolestné situácie, pretože bez vzťahov niet modlitby, tak ako niet radosti bez lásky. A láska – to viete – nie je telenovela ani romantický film.

Milovať znamená mať na srdci toho druhého, starať sa o neho, obetovať svoj čas a dary tým, ktorí to potrebujú, riskovať, že život sa stane darom, ktorý splodí ďalší život. Nikdy nezabúdajte na jednu vec – všetci do jedného ste pokladom, jedinečným a vzácnym pokladom.

Nenechávajte si teda svoj život v trezore v domnení, že je lepšie sa šetriť a že ešte nenastal čas obetovať sa! … Je dobré sa pýtať: akú stopu zanechávam teraz, tu, kde žijem, na mieste, kam ma postavila Prozreteľnosť?“

Učiť sa rozlišovať Boží hlas

Musíme sa teda naučiť rozlišovať Jeho hlas. Ako? … Prostredníctvom tichej modlitby, prostredníctvom dôverného dialógu s ním, uchovávaním v srdci toho, čo je pre nás dobré a čo nám dáva pokoj. Toto Božie svetlo osvetľuje labyrint myšlienok, emócií a pocitov, v ktorom sa často hýbeme.

Pán chce prežiariť vašu inteligenciu, vaše najvnútornejšie myšlienky, túžby, ktoré nosíte vo svojom srdci, úsudky, ktoré vo vás dozrievajú.

Chce vám pomôcť rozlíšiť to,

  • čo je podstatné, od toho, čo je zbytočné,
  • čo je dobré, od toho, čo ubližuje vám i iným,
  • čo je spravodlivé, od toho, čo vytvára nespravodlivosť a neporiadok.

Bohu nie je nič cudzie z toho, čo sa deje v nás, ale často sme to my, kto sa mu odcudzuje, kto mu nezveruje osoby a situácie, kto sa uzatvára do seba v strachu a hanbe. Živme v modlitbe potešujúcu istotu, že Pán nad nami bdie, že nespí, ale vždy nad nami bdie a stráži nás.“

Hľadajte poradcov v živote

Dobrodružstvo rozhodovania netreba rozvíjať osamote. „Skôr ako rady na internete vždy hľadajte dobrých životných poradcov, múdrych a spoľahlivých ľudí, ktorí vás môžu viesť a pomôcť vám. Nikdy nestrácajte odvahu snívať a žiť vo veľkom! Osvojte si kultúru starostlivosti a šírte ju; stávajte sa majstrami bratstva; čeľte životným výzvam tak, že sa necháte viesť vernou Božou tvorivosťou a dobrými radcami.“

Povolanie pápeža Františka

Povolanie stať sa biskupom Ríma prijal vtedy, keď už dospel takpovediac do dôchodkového veku a myslel si, že nebude musieť robiť nič úplne nové. Pán je vždy pri nás, vždy s novými výzvami, no vždy je pri nás, Pán je večný a nikdy nejde do dôchodku, nikdy. Aké je naše povolanie dnes, v našom veku? Naším povolaním je chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o maličkých. Nezáleží teda na tom, koľko máš rokov, či ešte pracuješ alebo nie, či si ostal sám alebo máš rodinu, či si sa stal starým otcom alebo starou mamou v mladšom alebo vyššom veku, či si ešte sebestačný alebo či potrebuješ pomoc. Pretože neexistuje vek, kedy sa – v povolaní ohlasovať evanjelium a odovzdávať tradíciu vnukom – ide do dôchodku. Treba sa vydať na cestu a predovšetkým vyjsť zo seba samých, aby sme podnikli niečo nové. Ježiš odpovedá Nikodémovi na otázku o znovuzrodení tak, že sa to môže stať, keď otvorí svoje srdce pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý veje kam chce. Duch Svätý je slobodný, veje všade a robí, čo chce. Starnutie nie je odsúdením, ale požehnaním!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Cesta rozlišovania povolania

Cesta rozlišovania povolania je saleziánsky projekt s viac ako 25 ročnou tradíciou. Ročný program je určený pre mladých mužov maturantov, vysokoškolákov alebo už pracujúcich, ktorí hľadajú svoje životné povolanie.

Vydať sa na púť

Zaujímavé tipy na púte aj osvedčené rady obľúbeného sprievodcu pútnikov otca Mariána Gavendu.

Naše nádeje

Život Panny Márie zahŕňal RÔZNE ŽIVOTNÉ CESTY, ktoré sa v živote ľudí obyčajne navzájom vylučujú. Ona spája v sebe panenstvo a manželstvo, zasvätenie Bohu a materstvo.

História bratislavskej lurdskej jaskynky

Necelý kilometer od jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy sa nachádza azda najpokojnejší kút nášho hlavného mesta. Toto tiché miesto bolo vystavané v opustenom kameňolome, z ktorého sa ťažilo na výstavbu neďalekej Kaplnky Panny Márie Snežnej.

Petrova veľkonočná cesta

Poďme spolu s Petrom do jeho loďky, nachádzame sa v kontexte prvého zázračného rybolovu. Siete sa trhajú od množstva rýb a Peter prežíva, napriek veľkej horúčave dňa, mrazenie na chrbte.