Odpočívaj v pokoji otec Alojz Pestún SDB

od | júl 25, 2022 | Saleziáni

 

Milí priatelia,

don Alojz J. Pestún, SDB, farský vikár v Kostole Božieho Tela (San Francisco USA) a neskôr bývajúci v tej istej farnosti, zomrel po krátkej chorobe vo Fakultnej nemocnici v San Franciscu v piatok 22. júla 2022 o 16:01 hod. „Fr. Al“, ako ho všetci poznali, bol do Kostola Corpus Christi určený v máji 1996. Vo farnosti na neho spomínajú s láskou pre jeho obetavú a odhodlanú službu.  Napriek pokročilému veku mu v pamäti zostávali mená ľudí, ktorým slúžil pri krstoch, svadbách, pohreboch a návštevách v domácnostiach. Niektorí farníci o ňom hovoria ako o „kňazovi, ktorý nemohol prestať pracovať“.

V čase jeho smrti v nemocnici bol obklopený svojou neterou Helenou, synovcom Edwardom a celou svojou saleziánskou komunitou (don Tom Thodukulam, don Edward Liptak, don Tom Juarez, don Peter Le, jeho priateľ Alejandro Alvarez a Tristan Barnett).

Otec Al sa narodil na Slovensku 28. októbra 1928 v Berekseku – dnešné Šulekovo. Prvú profesiu ako salezián dona Bosca zložil 9. augusta 1947 vo Svätom Beňadiku. Bol jedným z členov tretej výpravy bl. Titusa Zemana, ktorému sa podarilo zachrániť a neskôr utiecť za hranice. Doživotnú profesiu zložil 16. júla 1953 na Colle don Bosco (Taliansko). Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1959 vo Watsonville (USA), čo je zároveň sviatok svätého Antona Paduánskeho.

Pestun 02

Medzi bratmi saleziánmi rád spomínal na roky svojich kňazských štúdií v Aptose (neďaleko Santa Cruz v Kalifornii). Často hovoril aj o svojich úlohách po kňazskej vysviacke, ako knihovník na strednej škole svätého Jána Bosca (Bellflower) a na saleziánskej strednej škole (Richmond). Jeho živá pamäť mu nedovolila zabudnúť na množstvo študentov a laikov, medzi ktorými pracoval. Ako spolupracovník farára a obľúbený spovedník strávil aj krátky čas v kostole sv. Petra a Pavla (San Francisco) a zvyšných 26 rokov svojho života pokračoval v službe v kostole Corpus Christi v San Franciscu.

Láskavosť otca Ala voči všetkým a jeho vernosť voči kňazským povinnostiam budú aj naďalej trvalým príkladom toho, čo znamená milovať Boha a blížneho až do posledného dychu. Otec Al nám bude veľmi chýbať. Nech odpočíva v pokoji.

Otec Tom

Don Thomas Anthony Thodukulam, SDB
Farár a direktor komunity SDB
Kostol Corpus Christi, San Francisco

Preložil a doplnil J. Skala SDB

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.

Banská Bystrica

Až traja bratia a jedna sestra z našich komunít mali životné jubileá alebo „bežné“ narodeniny počas uplynulého mesiaca. Tak ešte raz „auguri“.