Odhalenie pamätnej tabule saleziánovi Štefanovi Javorskému

od | sep 23, 2022 | Saleziáni

 

Autor: Eva Javorská / Foto: archív autorky

Konfederácia politických väzňov Slovenska dňa 12. septembra 2022 v Spišskom Štvrtku odhalila pamätnú tabuľu saleziánovi, rímskokatolíckemu kňazovi, trpiteľovi za vieru, nespravodlivo odsúdenému a väznenému v období komunistického režimu Štefanovi Javorskému v roku 15-teho výročia jeho úmrtia.

Program začal sv. omšou v kostole sv. Ladislava. Hlavným celebrantom bol don Anton Červeň, koncelebranti don Peter Barina, don Štefan Urban, rodák zo Spišského Štvrtku Štefan Magut, PhD., dp. Anton Horník a miestny minorita Samuel Hurajt. V homílii don A.  Červeň v spomienke na Štefana Javorského poukázal na oddanosť a vernosť Bohu počas obdobia komunistického režimu.

Javorsky 09 2022 02

Javorsky 09 2022 03

Po sv. omši sa za rodinu prítomným prihovoril MUDr. Jozef Novajovský. Následne odznela prednáška na tému „Perzekúcia Štefana Javorského Štátnou bezpečnosťou“, ktorú pripravila Mgr. Lenka Lubušká, PhD., kurátorka Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave. V príspevku p. Lubušká poukázala na metódy práce Štátnej bezpečnosti a doslovného vyrábania tzv. nepriateľov režimu. Štefana Javorského sledovali od jeho bohosloveckých čias. Najskôr bol vyše troch rokov v Pomocných technických práporoch a do novembra 1989 bol až tri krát súdený. Ako politický väzeň si nespravodlivo odsedel spolu vyše štyroch rokov.

Javorsky 09 2022 04

Po prednáške sa slávnostné zhromaždenie presunulo pred dom netere p. Dariny Knapíkovej, ktorý stojí na mieste rodného domu Štefana Javorského. Tabuľu odhalila vdova po politickom väzňovi Anna Janikovská a neter Darina Knapíková. Tabuľu požehnal don Anton Červeň.  Slávnosť bola ukončená modlitbou.

Javorsky 09 2022 05

Javorsky 09 2022 06

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Trnava-Kopánka

Zdravíme z Trnavy a prichádzame so správami za celé letné obdobie.

Don Ángel Fernández Artime sa stane kardinálom

Po týždňoch očakávania v celej saleziánskej rodine bude v sobotu 30. septembra 2023 páter Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, slávnostne vymenovaný za kardinála.