„Obraz Božej tváre“ – z ďalších výziev pápeža Františka

od | feb 15, 2024 | Svet

 

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Vo svojich modlitbách používam „obrazy z evanjelia. Rád o ňom premýšľam ako o štedrom otcovi, ktorý prijíma svojho syna, ktorý odišiel a utratil majetok a vracia sa zranený… a On ho prijíma. A podľa evanjelia si syn „pripravil reč“: „Otče, zhrešil som proti nebu, proti tebe…“. Ale otec mu takmer nedovolil prehovoriť svojím objatím. Týmto objatím rád myslím na Boha. Keď idem a poviem: „Ale, v tomto som zlyhal…“, rád si predstavím, ako ma objíma a hovorí: „Ale pokračuj, pokračuj, pokračuj.“ A tiež sa mi páči, ako hovorí: „Ale pokračuj, pokračuj.“ Je to Pán, ktorý nás povzbudzuje, ktorý sa nepohoršuje nad našimi hriechmi, pretože je Otec a sprevádza nás. „Považuje za samozrejmé, že sme hriešnici. Ale stále nás  sprevádza…“

Čo ma rozosmieva

„Láskavosť detí,“ povedal František, „to ma rozosmieva. A potom starí rodičia, sú to moji rovesníci, ale rád sa so starými rodičmi rozprávam, mám k nim taký vzťah, majú múdrosť. Nezabúdajte na tieto dve zručnosti, ktoré potrebujeme mať, rozprávať sa s deťmi, počúvať ich, rozosmievať ich, rozprávať sa s nimi a so starými rodičmi, počúvať príbehy. Niektorí ľudia hovoria: ,Ale oni sú nudní, rozprávajú stále tie isté príbehy…‘ Ale sú to príbehy zo života, a to tiež pomáha.“

Najdôležitejšie veci v živote

„Životnú cestu môžete zhrnúť slovami naučte sa milovať a vždy sa môžete naučiť milovať viac. A je toľko ľudí, ktorí vám dali príklad hrdinskej lásky, ktorá ich viedla až na smrť, k položeniu života za iných.“ „Prosím vás, aby ste sa za mňa modlili: modlite sa, modlite sa, aby som vždy napredoval, aby som nesklamal vo svojej úlohe, ale prosím, modlite sa za mňa, nie proti mne!

Sprístupnenie Božieho slova

Láska k biblickým textom je „láskou založenou na rovnakej vôli svätého Františka z Asissi,“ ktorý „poznanie Božieho slova a tiež jeho štúdium“ nepovažoval za „záležitosti jednoduchej erudície, ale za skúsenosti sapienciálnej povahy, ktoré vo viere majú za cieľ pomôcť ľuďom lepšie žiť evanjelium a urobiť ich dobrými.“

„Štúdium, meditácia, kontemplácia Biblie a biblických textov“ sú dôležité vtedy, keď sú vložené „do srdca Cirkvi, ktorým je svätý veriaci Boží ľud, ktorý putuje,“ a že „mimo tela Cirkvi sú tieto štúdiá zbytočné,“ pretože dôležité je „srdce Cirkvi.“ Boh nás „žiada, aby sme počúvali a lepšie poznali jeho slovo, aby stále jasnejšie zaznievalo vo svete.“

Pápež František o ruženci a nežnosti

Zaujímavý postreh pápeža: každodenný ruženec nie je dôležitý pre svet, ale je dôležitý pre Boha. Mária bola pre Ježiša stelesnením nežnosti. Túto úlohu zohráva aj dnes voči Cirkvi a svetu. Pre nové hnutie Strážcovia Svätej rodiny pápež František pripomenul, že oceňuje hlavné poslanie tohto hnutia v ktorom sú len ženy: «každý deň sa modliť ruženec.» „Oceňujem jednoduchosť a pokoru vášho hnutia, ktoré sa spontánne zrodilo zo spoločnej modlitby prvého z vás. Záväzok, ktorý sa vyžaduje od toho, kto sa chce stať „strážcom“, je jednoduchý, dokonca sa môže zdať smiešny: modliť sa každý deň desaťročie ruženca, veľmi jednoduché. Je to málo v očiach ľudí, ale veľa v očiach Boha, ak sa to robí verne včas, s vierou a v duchu spoločenstva medzi vami. Boh miluje maličkosti a dáva im prinášať ovocie.

Osobitné povolanie ženy v Cirkvi

Skutočnosť, že vaše hnutie tvoria výlučne ženy, podčiarkuje vaše osobitné a nenahraditeľné povolanie v Cirkvi podľa vzoru Panny Márie. Nielenže sa modlíte k Panne Márii a prosíte ju o príhovor, ale ste ešte pripravenejší stať sa jej podobnými, jej materstvom, zjednotiť sa s jej príhovornou modlitbou ako Matka všetkých detí Cirkvi a sveta. Takže, bez ohľadu na váš životný stav, s Máriou ste všetky matkami.“

Od Márie sa učte nežnosti

Povzbudzujem Vás, aby ste sa od Márie učili nežnosti pre náš, niekedy krutý svet.

  • „Mária uchovávala a premýšľala o všetkých udalostiach vo svojom srdci. Určite aj vy, do svojich modlitieb prinášate udalosti, ktoré môžu byť bolestivé, osobné alebo vám ich zverili iní. Prinášate aj zámery sveta rozorvaného toľkými konfliktmi, násilím a ľahostajnosťou; a mnoho ľudí, ktorí trpia, sú opustení, odmietaní alebo zažívajú veľké ťažkosti. To všetko môže spôsobiť nedorozumenie a skľúčenosť.
  • Ale Mária, keď vidí chudobu Dieťaťa Ježiša, neklesá na duchu a nesťažuje sa. On mlčí; toto všetko uchováva vo svojom srdci a premýšľa o tom.
  • Toto robia matky: vedia prekonávať prekážky a konflikty, vedia navodiť pokoj. Týmto spôsobom sa im darí premieňať nepriazeň osudu na príležitosti na znovuzrodenie a rast.
  • Dúfam, že pomôžete ľuďom objaviť zmysel toho, čo žijú, a vždy si zachovať nádej a vieru v budúcnosť.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“

Skvelá kniha, skvelá novinka – životopis: Don Bosco

V pravom čase a na pravom mieste vstupuje na scénu života Ján Bosco. V Európe sa práve prudko rozvíja industrializácia, ktorá posúva ľudstvo dopredu, ale zanecháva za sebou ohromnú biedu v najrôznejších podobách.