O časopise

Časopis don bosco dnes prináša aktuálne informácie o živote a aktivitách saleziánskej rodiny.
Už od roku 1877 je to dar dona Bosca všetkým priateľom a dobrodincom saleziánskeho diela.

Časopis ponúkame bezplatne každému, kto oň požiada.
V každom druhom čísle je vložená poštovú poukážku na dobrovoľný príspevok na vydávanie tohto časopisu.
Ponúknite časopis svojim blízkym. Rozšírte rodinu dona Bosca.

Ďakujeme za každý dar, ktorý nám pomáha rozvíjať dielo záchrany a výchovy mladých doma i v misiách.
Ponúknite časopis svojim blízkym. Rozšírte rodinu dona Bosca.

Za všetkých dobrodincov slúžime každú sobotu svätú omšu a pamätáme na nich v modlitbách.

Pozrite si v archíve PDF.