Nový článok na skúšku

od | sep 12, 2021 | Saleziáni

Autor: Jozef Kupka SDB / Foto: archív

Tento článok je tu pridaný ako skúška, aby som vedel ako stránka funguje.

Fungovanie jedného mládežníckeho klubu

Predstavenie klubu

Keď sa povie „mládežnícky futbalový klub“, všetci si predstavia veľké množstvo detí, nadšene pobehujúce po ihrisku. Vedľa nich stoja hrdí tréneri a milí usmievajúci sa rodičia, oddychujúci po pracovnom dni. Je to ideál, po ktorom asi každý klub túži. Realita je trošku iná. Neviem, ako to presne funguje v iných kluboch, ale rád vám predstavím život v našom saleziánskom mládežníckom klube SDM DOMINO.

Sme občianske združenie, ktoré sa časom vyprofilovalo na mládežnícky futbalový klub. Zrodenie klubu SDM DOMINO sa datuje od roku 1993 a svoje prvé aktivity začal v Poprade. O tri roky neskôr sa klub presídlil do Bratislavy, kde okrem futbalu skúšal rozbehnúť aj basketbal a stolný tenis. Nakoniec sa ujal iba futbal.

Začiatky boli ťažké. Nazbierala sa prvá prípravka a dokonca vyhrala svoj prvý zápas. Vyhrala, lebo súperova prípravka sa neskompletizovala, a tak prišli prvé kontumačné body za výsledok 3:0. Časom hráčov pribúdalo a my sme pochopili, že potrebujú kvalitných trénerov a viacero hracích plôch. Že je nutné mať postupne nadväzujúce vekové kategórie, že brankári musia mať aj špecializovaných trénerov. Že nestačí hľadať neustále iba finančné pokrytie nákladov, no treba nájsť tiež silu výchovne vplývať na hráčov, trénerov a rodičov.

F2 scaled - don Bosco dnes

Popis ku fotografii číslo 1. Tu bude stručný text, ktorý bude popisovať túto fotografiu. Ak bude popis ku tejto fotografii dlhší, zobrazí sa na viacerých riadkoch.

V súčasnosti máme okolo 500 hráčov v 19-tich kategóriách od U6 až po mužov. Sme nositeľmi licencie Slovenského futbalového zväzu: UTM – útvar talentovanej mládeže. Kategórie od U8 po U15 hrajú I. slovenskú SZF ligu, dorastenci II. ZsFZ a muži IV. ligu bratislavskú.

Tohto roku sme otvorili prvé dievčenské družstvo mladších žiačok. Máme 44 trénerov, ktorí sa popri vlastnom zamestnaní venujú aj trénovaniu.

Materiálno, personálne zabezpečenie

V našom futbalovom areáli týždenne prebieha 61 tréningov. Hlavné ihrisko sa okrem zápasov samozrejme využíva aj na trénovanie. Detský štadión – priestor so živou trávou, malé ihrisko a väčšie ihrisko s umelou trávou slúžia iba na trénovanie. Závidíme mužstvám, ktoré majú dve až tri plochy na trénovanie s rozmermi veľkého ihriska. My sa musíme uskromniť.

F3 scaled - don Bosco dnes

Popis ku druhej fotografii

Dôležité miesto v štruktúre klubu majú športoví funkcionári: prezident, predseda, podpredseda, projektový manažér, klubový manažér, športový riaditeľ, šéftréner mládeže, šéftréner prípraviek a ekonóm. Vedenie klubu nie je čestná úloha, ale vysoko časovo náročná pracovná pozícia. Aj napriek tomu väčšina z nás robí túto prácu bezplatne, dobrovoľne a z presvedčenia.

Nájsť v dnešnej dobe voľného, dobrého a osobnostne vyzretého kvalifikovaného trénera, je náročné. Najmä preto, že ide prevažne o normálne zamestnaných ľudí. Nielen funkcionári, ale tiež tréneri vnímajú svoje pôsobenie v klube ako svoju srdcovú záležitosť, a preto sa tomu obetavo venujú po skončení pracovnej doby vo svojom civilnom zamestnaní. Za svoje úsilie dostávajú dobrovoľnícky príspevok, dokonca takmer desať trénerov to robí úplne zadarmo. Ak by musel klub trénerov finančne primerane odmeňovať, nezvládol by to. Tréneri to chápu, vidno to na ich prístupe k deťom a k celej tréningovej činnosti.  Sme im aj s rodičmi za to veľmi  vďační.

Klub by nemohol fungovať bez ďalších dôležitých osôb: hlavný usporiadateľ, hospodár či upratovačka. Okrem nich nám veľmi pomáhajú rodičia a rôzni dobrovoľníci. Nemáme žiadneho veľkého donora, a preto si musíme navzájom pomáhať. Možno je to tak aj lepšie, veď ako malí futbalisti rastú, aj oni sa učia ochotne priložiť ruku k dielu.

Spolu budujeme jeden klub  

Pravidelné spoločné porady trénerov striedajú porady trénerov jednotlivých kategórií. Uvedomili sme si, že bez pomoci zo strany rodičov nie je možné dlhodobo udržať mládežnícky klub v chode. Samozrejme, rodičia sú ochotní aj finančne podporiť klub, v ktorom trénuje ich dieťa. Rovnako je však dôležité zapáliť ich pre ducha mládežníckeho futbalového klubu. A tak sme zo zástupcov každého družstva vytvorili Radu rodičov, ktorá sa stretáva približne raz mesačne. Rodičia majú reálny vplyv na víziu a profesionalizáciu klubu, majú náhľad do ekonomiky a spoločne rozhodujeme o dôležitých krokoch. Bez rodičov to jednoducho nejde.

F4 scaled - don Bosco dnes

Popis ku tretej fotografii bude tu

Brigády, stavebné úpravy, starostlivosť o trávniky a iné činnosti, na ktoré nevyhnutne netreba firmu, si vďaka rodičom robíme svojpomocne. Budujeme spoločne jeden klub ideovo, ale tiež reálne svojimi rukami. Každé družstvo sa zaväzuje robiť pravidelne jednu aktivitu, napríklad vyniesť týždenne všetky koše v areáli, upratať sklad s náradím či pozdraviť všetkých ľudí v areáli. Touto aktivitou sa snažíme vypestovať v deťoch okrem futbalových schopností tiež základné zručnosti a praktické návyky do života.

Bojujeme o dušu na ihrisku, ale aj v živote

V Anglicku robili výskum, koľko percent detí hrajúcich v kluboch, sa dostane do profesionálneho futbalu. Hodnota 0,012 % ma veľmi prekvapila. Podčiarkla našu snahu brať futbal ako prostriedok pre zdravý rozvoj detí. Aby z nich vyrástli ľudia, ktorí vedia spravodlivo zápasiť za každých podmienok, nie iba keď vyhrávajú. Aby vedeli zvládať pozitívne, ale aj negatívne emócie, aby vedeli vytvárať zdravý kolektív. Ponúkame im priestor, kde si môžu vytvoriť priateľstvá na celý život.

Podporujúcou aktivitou sú tzv. stretká – stretnutia pre mladých. Prípravky ich majú 8 x počas celej sezóny. Od kategórie U12 bývajú už len raz týždenne, po tréningu. Ide o 5 až 10 minútové zastavenie, krátke porozprávanie sa, príbeh, video. Cieľom je formovanie celistvosti ich osobnosti. Aby sa stali nielen dobrými futbalistami, ale aj dobrými ľuďmi. O tieto stretká sa starajú naši dobrovoľníci rodičia – animátori.

F5 scaled - don Bosco dnes

A ešte napokon popis ku poslednej fotografii ku tomuto článku

Klub má spísané uznávané zásady, hodnoty, ktoré očakáva od hráčov, trénerov i rodičov. Tieto hodnoty a postoj #zaslušnejšífutbal  sa snažíme prijateľným spôsobom komunikovať. Nie všetky deti, tréneri a rodičia idú k nám do klubu s rovnakým nadstavením. Niektorí hľadajú skôr pohyb pre deti, iní krúžok, a nájdu sa aj rodiny, žijúce len pre futbal.

Najnovšou aktivitou je vznik videa Rodičia, športujte s deťmi o dušu, kde sa snažíme rodičom ukázať druhú stranu mince – ako vnímajú negatívne povzbudzovanie počas zápasov, či pri tréningových činnostiach ich vlastné deti. Hrané situácie komentujú deti spontánnym spôsobom, keďže ich často zažívajú na zápasoch. Chceme ďalej pokračovať v natáčaní podobných videí. Máme aj pripravený spôsob, ako chceme šíriť túto myšlienku ďalej. Ľudia sa vedia nadchnúť pre krásne myšlienky a realizácia tohto videa je tiež vecou dobrovoľníkov.

Túžime, aby rodičia povzbudzovali svoje deti na ihrisku pozitívne, ale aby vedeli za pekný výkon zatlieskať aj deťom z iného klubu.

Je radosť pozerať sa na deti, mladých, ktorí bezstarostne behajú po ihrisku.  Určite majú svoje rôzne problémy, no pri hre na ne zabudnú a zažívajú svoj víťazný sen. Je sviatkom, stretávať sa s ochotnými rodičmi, ktorí vedia a reálne pomáhajú nášmu klubu rásť.

Udržať a viesť takýto mládežnícky klub veru nie je jednoduché, ale pre deti to treba jednoducho robiť.

Foto https://www.flickr.com/photos/151745523@N02/albums/72157697582641375

Video https://www.youtube.com/watch?v=kJ1I67e4_tQ

 

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Saleziáni dona Bosca na Slovensku

Vydavateľstvo Don Bosco

Inštitút dcér Márie Pomocnice

3 komentáre

  1. Jozef Kupka

    Pridávam komentár ku tomuto článku, ktorý sa mi veľmi páči.
    🍗🥟🍪🍩🎂🍡🍭🍬🍷🍷🍷🍷🥃

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Tu je osobitný popis článku o Námestove. Text si budem môcť voľne napísať a meniť. Zobrazí sa iba na hlavnej stránke.

Jozef Ďurica – koadjútor

Jozef Ďurica sa vyznačuje predovšetkým tým, že bol prvým slovenským saleziánom koadjútorom (rehoľným bratom).

Don Jozef Šebo, salezián kňaz

Don Jozef Šebo sa narodil 27. októbra 1937 v Tesárskych Mlyňanoch. Otec Štefan bol učiteľom na základnej škole. Matka Alžbeta sa modlila, aby jeden z jej synov sa stal kňazom. Mal štyroch súrodencov. Strednú školu navšte

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Saleziáni dona Bosca na Slovensku

Vydavateľstvo Don Bosco

Inštitút dcér Márie Pomocnice