Noví saleziáni spolupracovníci v Prešove

od | dec 12, 2022 | Saleziánska rodina

 

Text a foto pripravil Jakub Halčák ASC

Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (8. 12. 2022) v kostole sv. Jána Bosca v Prešove na Bottovej sa uskutočnila milá slávnosť. Pri slávnostnej sv. omši za prítomnosti delegovanej zástupkyne Provinciálnej rady Marky Falisovej Jackovej ASC, po dvojročnej formácii zložili ôsmi noví členovia osobné prísľuby a boli prijatí do Združenia saleziánov spolupracovníkov.

Asc Presov 12 2022 03

Noví členovia Združenia saleziánov spolupracovníkov skladajú osobitný prísľub

Asc Presov 12 2022 02

Delegovaná zástupkyňa Marka Falisová Jacková ASC odovzdáva vzácny dar „knihu života“ PAŽ (Projekt apoštolského života Združenia saleziánov spolupracovníkov). Zároveň s koordinátorom strediska Juh Jozefom Zajacom ASC gratulujú k zloženiu osobných prísľubov

Prešovské stredisko Saleziánov spolupracovníkov pre veľký počet členov bolo v minulosti rozdelené do dvoch skupín na stredisko Sever a stredisko Juh. K stredisku Sever boli pričlenení manželia Ľudmila a Matúš Eliášoví z Lipoviec, manželia Monika a Peter Jurkoví z Prešova a manželia Michaela a Marcel Potočňákoví z Prešova. K stredisku Juh,  Agátka Berková z Prešova  a Martin Šima z Teriakoviec.

Asc Presov 12 2022 05

Homília don Ondrej Puček SDB

Slávnostnú sv. omšu celebroval don Ondrej Puček SDB a koncelebrantom bol don Milan Ficík SDB. Evanjelium prečítal diakon Jozef Peržel SDB. V homílii don Ondrej povzbudil nových členov a pripomenul im, že tak ako Panna Mária pri zvestovaní vyslovila „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Tak aj vy, keď vás oslovili vaši animátori, ste vo svojom vnútri zaiste tieto slová vyriekli. Nebojte sa novej úlohy, ktorá vás čaká a to šíriť katolíckeho ducha tam, kde vás Pán postaví.

Asc Presov 12 2022 04

Pohľad z chóru do svätyne

Po sv. omši boli všetci prítomní pozvaní na agapé, ktoré bolo pripravené v priestoroch domu bratov Saleziánov.

Asc Presov 12 2022 01

Noví členovia Združenia saleziánov spolupracovníkov. V pozadí z ľavá sú: koordinátor strediska Sever Ľubo Senderák ASC, deleg. zást. PR Marka Falisová Jacková ASC a koordinátor strediska Juh Jozef Zajac ASC

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie