Nová Dubnica

od | jan 9, 2024 | Saleziáni

 

Koncom novembra sme sa zúčastnili na celodennej duchovnej obnove v Partizánskom. Pre niektorých sa toto mesto spája s mnohými spomienkami. Bohuš tu niekoľko rokov pôsobil ako direktor, Dano zase ako učiteľ, keď rozpoznával svoje povolanie. Povzbudiť nás prišiel Andrej Kňaze, rodák z neďalekých Bošian.

Víkend, keď sme si pripomenuli 39. výročie schválenia Stanov Apoštolskou stolicou, strávil Bohuš na víkendovej duchovnej obnove pre rodiny na chate Cementár v Belušských Slatinách. Zišlo sa tu 33 farníkov a priateľov z blízkeho okolia, aby si z jeho úst vypočuli, ako žiť v Božej prítomnosti, ako padnúť pred Bohom na tvár a ako vstúpiť do tajomstva Ježišovho narodenia v Betleheme.

Dano s Ferom boli počas tohto víkendu v Zliechove na Strediskovej škole animátorov, kde sa dvadsať novodubnických mladých zoznámilo so základnými prvkami každého saleziánskeho diela, ktorými sú dom, ihrisko, škola a kostol.

NDCA 01 2024 01

Počas deviatnika k Nepoškvrnenej Panne Márii sa začalo Adventné obdobie, a teda aj nedeľné adventné popoludnia. Počas toho prvého nás dokonca navštívil Mikuláš s krycím menom Fero. Začali sa tiež už tradičné rorátne sväté omše. Dva dni v týždni boli príhovory zamerané pre deti. Atmosféru umocnila hudobná animácia a nové osvetlenie kostola, ktoré umožňuje zvnútra ho nasvietiť rôznymi farbami.

NDCA 01 2024 02

V deň Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie odchádzali Fero s Danom a mladými z farnosti na birmovanecké sústredenie do legendárneho rekreačného zariadenia s horským hotelom a umelým jazerom nachádzajúcim sa v Opatovskej doline. Spustené do prevádzky bolo už v roku 1962, navštívili ho známe osobnosti ako Jiřina Bohdalová či Jozef Kroner, no a počas tohto víkendu ešte 50 ďalších.

Nasledujúci týždeň sa začalo vianočné spovedanie v našom dekanáte, to nedeľné prebehlo u nás v Novej Dubnici, samozrejme, aj s pohostením pre kňazov. Týždeň sme zakončili duchovnou obnovou rodín a Štedrou večerou pre animátorov spojenou s duchovnou obnovou.

NDCA 01 2024 04

V deň našej komunitnej predvianočnej duchovnej obnovy nám direktor Fero netradične, v rámci slovka pripomenul, 164. výročie založenia našej Saleziánskej kongregácie. Nasledoval posledný týždeň tohtoročných stretiek, samozrejme, netradičných, vianočných.

Štedrý deň sme prežili v pokojnej atmosfére pospolu a na štedrú večeru sme mali už druhý rok hostí z Ukrajiny – pani Olenu s Nasťou, ktoré u nás bývajú.

NDCA 01 2024 05

Prvý sviatok vianočný bol obohatený duchovno-kultúrnym podujatím, ktoré už tradične pripravuje pani Hortová – jasličkovou pobožnosťou a na ďalší deň sa mnoho farníkov opäť stretlo na tiež už tradičnom Štefanskom posedení, ktoré pripravuje, kto iný ako Štefan. Medzi sviatkami je pre rodiny a mladých rezervované klzisko a v ponuke je aj výlet s Bohušom. Všetci bratia sa vystriedajú aj na návštevách rodinných príslušníkov a potom sa opäť stretneme na turnaji Titus Cup v stolnom tenise. No a tak si tu žijeme.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.

Pozývame vás na konferenciu KOMPAKT

​Srdečne vás pozývame do Košíc, kde sa už onedlho – vo štvrtok 16. mája 2024 – uskutoční ďalšie pekné podujatie pri príležitosti 100-ročnice saleziánov na Slovensku: konferencia o výchove a vzdelávaní s názvom KOMPAKT.