Nová Dubnica

od | dec 13, 2023 | Saleziáni

 

Autor: Daniel Imriška SDB / Foto: SDB Nová Dubnica

Top udalosťou posledných dní bola vizitácia otca provinciála. Začala sa v utorok modlitbou vešpier a skončila piatkovými rannými chválami. Počas týchto dní sa stihol porozprávať takmer so všetkými bratmi ale i s mnohými laikmi z farnosti alebo školy. Chýbal iba don Bohuš Piešťanský, ktorý bol na duchovných cvičeniach na Velehrade.

V tom čase sa zároveň popri spoločných stretnutiach birmovancov s donom Ferom Kubovičom, zodpovedným za ich prípravu, rozbehli aj birmovanecké stretká. Spolu 66 birmovancov sa pripravuje v dvoch dievčenských a troch chlapčenských skupinách pod vedením Dana, Tibora, Fera a viacerých laikov.

NDCA 12 2023 05

Veľkou, i keď mnohými nepovšimnutou, udalosťou vo farnosti bolo i 18. výročie posviacky nášho kostola.

Počas dušičkového obdobia sme sa ako komunita vybrali na cintoríny, no zároveň sme i privítali množstvo svätých a biblických postáv, ktoré mali v našich priestoroch karneval. Veľké očakávania boli z našej výpravy, pod Ferovým vedením, na Veľký hokejbalový turnaj do Košíc, kde sme nakoniec obsadili pekné štvrté miesto.

NDCA 12 2023 02

NDCA 12 2023 03

Inak veľmi pokojné oratko sa napĺňa deťmi a rodičmi najmä počas konkrétnych ponúk ako sú stretnutia miništrantov, prvoprijímajúcich či birmovancov, alebo animovaný mládežnícky večer, ktoré zastrešujú zväčša Fero s Palom Niznerom. Najmä vekom pokročilých zase oslovuje Tiborov pravidelný cyklus teologických večerov.

Nie len pre tých ešte skôr narodených bolo veľkou udalosťou stretnutie ctiteľov Panny Márie Zázračnej Medaily v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Kolačíne, kde komunitu zastúpil a svätej omši predsedal don Peter Šinčík. Don Štefan Wallner, okrem toho že sa venuje saleziánskej rodine, pripravil aj duchovnú obnovu pre chlapov.

NDCA 12 2023 04

No a život plynie pomerne rýchlo aj v škole. Dano s Palom absolvovali štvrťročnú klasifikačnú poradu, Palo sa navyše spolu s miliónom detí pomodlil ruženec, či povzbudil maturantov počas ich stužkovej slávnosti, ktorá zvykne začínať už tradične svätou omšou.

Z technických vecí sa nám podarilo dokončiť opravu podlahy na chodbe, ktorá bola posledné roky stále vlhká a čaká nás dať do poriadku steny. V kostole sa zase podarilo donovi Bohušovi vymeniť osvetlenie. No a po pár dňoch a týždňoch strávených s nami nás opäť opustil misionár don Vlado Baxa, ktorý bol u nás na návšteve. K pastoračným radostiam patrí novozaložený detský spevácky zbor a pomaly sa rodiace dievčenské stretko piatačok. No a tak si tu žijeme.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.