Nová Dubnica

od | dec 3, 2023 | Saleziáni

 

Posledný novembrový víkend v roku 2023 sa konala v Zliechove stredisková škola animácie. Dvadsať mladých novodubnických animátorov, desať chlapcov a desať dievčat, sa počas víkendu zoznámilo so základnými prvkami každého saleziánskeho diela, ktorými sú dom, ihrisko, škola a kostol.

Piatkový večer patril hrám. V sobotu, po rannej rozcvičke v čerstvom snehu, si pomocou pestrej ponuky aktivít priblížili už spomínané prvky saleziánskych diel. Pridali sa k nim aj dve staršie animátorky a dvaja animátori.

Poobede spoločné slávili svätú omšu a následne sa zamýšľali nad silnými a slabými stránkami novodubnického saleziánskeho strediska, možnosťami pre rozvoj i tým, čo by jeho chod v budúcnosti mohlo ohroziť. Toto spoločne uvažovanie viedlo k vypracovaniu takzvanej SWOT analýzy strediska.

Keďže v sobotu bolo svätej Kataríny, večer sa tancovalo, spievalo a zabávalo. Nový deň ich zastihol pri hrách a rozhovoroch do neskorých nočných hodín.

V nedeľu don František Kubovič, direktor komunity a vedúci oratória, odovzdal všetkým animátorom spomienkové predmety pripomínajúce im známy saleziánsky DISK – dom, ihrisko, školu a kostol, prvky, ktoré by malo obsahovať nielen každé saleziánske dielo, ale i saleziánska akcia.

Domov sa všetci vrátili unavení, ale plní zážitkov a nadšenia pre prácu s deťmi, ktoré im Pán Boh zveril na pravidelných i príležitostných akciách počas roka.

Text a Foto: SDB Nová Dubnica

 

V dňoch 24. – 26. novembra 2023 sa konali duchovné cvičenia pre farníkov z Novej Dubnice a priateľov z blízkeho okolia.

Na chate Cementár v Belušských Slatinách sa zišlo 33 ľudí, ktorí si z úst dona Bohumila Piešťanského, farára, prišli vypočuť, ako žiť v Božej prítomnosti, ako padnúť pred Bohom na tvár a ako vstúpiť do Tajomstva Ježišovho narodenia v Betleheme.

NDCA 12 2023 02

Po obohacujúcich prednáškach, osobných svedectvách a vystavenej Sviatosti Oltárnej ďakujeme Pánu Bohu, že sme mohli zažiť jeho dotyk, lásku i odpustenie. Vnímali sme ho aj v prírode pri prechádzke k Hlbockému vodopádu, v zurčaní jeho vody, v padaní snehových vločiek aj v spoločnej modlitbe ruženca v lone prírody.

NDCA 12 2023 03

Nech dobrotivý Pán odmení všetkých, vďaka ktorým sme mohli prežiť víkend v spoločenstve ľudí, ktorých srdcia spievali Chvála Bohu na výsostiach…

Text: Daniela Gunárová
Foto: Zuzana Benková

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.