Nová Dubnica

od | sep 10, 2023 | Saleziáni

 

Autor: Daniel Imriška SDB / Foto: SDB Nová Dubnica

Po takmer trojmesačnej prestávke sa opäť hlásime z Novej Dubnice, v novom zložení a s novým nadšením pre záchranu duší. Na tejto ceste sú dôležité sviatosti, najmä svätá spoveď a eucharistia. No a tú prijali koncom mája tretiaci zo ZŠ svätého Janka Kráľa, ako sa u nás zvykne hovoriť. Toho istého dňa, poslednú májovú sobotu, v popoludňajších hodinách, bola celá komunita pozvaná na veľkú udalosť, oslavu 70. narodenín Janky a Milana Hortových. Bol to naozaj veľkolepý koncert s mnohými hosťami, priateľmi a známymi, či už v hľadisku alebo na javisku. O pár dní neskôr prijali pozvanie na komunitný obed a tak sa rozprávalo a spomínalo. Nasledujúci deň prebehol prvý ročník šachového turnaja. Hoci účastníkov bolo pomenej, turnaj prebehol na najvyššej úrovni. Bola to príležitosť najmä pre začínajúcich animátorov, skúsiť si zorganizovať väčšiu akciu, otvorenú pre širokú verejnosť.

Nova Dubnica 09 2023 02

Počas júnových dní sa nám podarilo vymeniť okná na byte, ktorý je súčasťou domu a v ktorom aktuálne býva jedna ukrajinská matka s dcérou. Na starosti si ich už pred viac ako rokom vzal najstarší člen komunity, Štefan, ktorý nedávno oslávil už 72. narodeniny. Posledný mesiac školského roka bol vcelku nabitý. Okrem klasického ukončovania a uzatvárania známok, posledných stretnutí v rámci krúžkov a stretiek, sa niesol aj v znamení Marekových rozlúčok s priateľmi a známymi. Tých prebehlo viacero, na rôznych úrovniach, s rôznymi skupinami. Tá oficiálna v rámci farnosti prebehla v poslednú júnovú nedeľu, aj s príhovormi, darčekmi a pohostením po svätých omšiach. Popoludní sa oratko naplnilo deťmi zo základných škôl, ktoré len pred pár dňami prijali prvý krát sväté prijímanie. Už po tejto slávnosti odznela prvá výzva na zmeranie si vzájomných síl vo futbale. Do turnaja sa zapojili aj novodubnickí miništranti. Nesúťažne práve oni porazili obe mužstvá, teda aj z cirkevnej aj zo štátnej ZŠ, no v majstrovskom finálovom zápase zvíťazili prvoprijímajúce deti zo ZŠ Janka Kráľa nad vrstovníkmi zo Spojenej Školy sv. Jána Bosca. Samozrejme, nechýbali ani početné fankluby v podobe ich rodičov a starých rodičov, ktorí sa postarali o chutné občerstvenie.

Nova Dubnica 09 2023 03

Víkend predtým naplnili zase oratko ich starší kamaráti na už tradičnom predtáborovom animátorskom sústredení. Spoločné slávenie svätej omše, zábavno – tanečný program a predstavenie „Kódexu výchovného správania v saleziánskych dielach“ predchádzalo výbornému obedu, ktorý pripravil don Štefan Wallner so svojim tímom dobrovoľníkov. Sobotné poobedie patrilo príprave tábora a upratovaniu oratka. Každý prispel ako vedel a ako mohol, ako to už medzi mladými býva. No a po dobre vykonanej práci nasledoval oddych v podobe hier a rozhovorov.

Nova Dubnica 09 2023 04

Utorok, 27. jún 2023 bol dňom, kedy k nám po prvý krát zavítal nový direktor, František Kubovič. Privítanie bolo naozaj tradičné – chlebom a soľou. Priviezol prvú várku svojich vecí a opäť sa vytratil do neznáma, no o pár dní nato už prišiel na dlhšie a ostal spolu s mladými na prímestskom tábore. Posledný ročník mal ako heslo „Objav svety, kde sú svätí“ a stretlo sa na ňom 87 detí a 29 animátorov, ktorí sa počas roka spolu pravidelne stretali na rôznych krúžkoch a stretkách. Tábor bol teda akýmsi vyvrcholením ich celoročnej spoločnej aktivity. Počas týždňa postupne prešli všetkými kontinentmi a zoznámili sa nie len so svätým, ktorý daný kontinent reprezentoval ale i s mnohými vecami, ktoré boli preň typické. Jednotlivé skupiny boli tento rok tvorené ako rodiny, v každej boli zastúpené všetky vekové kategórie. Po rokoch teda prišla zmena, čo sa týka organizácie tábora.

Nova Dubnica 09 2023 05

Po tábore prišiel moment, ktorý by sa dal považovať za oficiálnu rozlúčku s Marekom v rámci komunity, keď sa väčšina zúčastnila výpravy do Westernového mestečka Boskovice, kde spolu s ďalšími členmi saleziánskej rodiny prežili príbeh o Poklade na striebornom jazere.

Nova Dubnica 09 2023 06

Tretia júnová nedeľa bola dňom oficiálneho odovzdania úradu direktora, samozrejme za prítomnosti otca provinciála a jeho vikára. Bola tiež dňom, kedy v komunite začalo bezvládie, nakoľko nového direktora, Fera, čakala ešte apoštolská cesta za Svätým Otcom do Lisabonu spolu s mladými. Keďže už vlastne patril do Novej Dubnice, možno povedať, že účasť novodubnického saleziánskeho diela na Svetových dňoch mládeže zvýšil o 50%. V týchto dňoch sa zároveň podarilo premenovať webovú stránku z farnostnovadubnica.sk na salezianinovadubnica.sk, to len pre prípad, že by ste hľadali nové články alebo farské oznamy.

Tradičný tábor „Prežiť“ tento rok bohužiaľ neprežil a zmenil sa na týždňovú chatovačku pod Tatrami. Charakter si však viac menej zachoval a ako mladí, tak aj spolubratia sa snažili tých pár dní prežiť naplno, zväčša v krásnej Slovenskej prírode. Po príchode z akcie čakalo Mareka ešte jedno prekvapenie, už posledná z rozlúčok, tentokrát hokejbalová – Good Bye Game – Zvyšok Sveta vs. Old Stars Nová Dubnica.

Nova Dubnica 09 2023 07

Počas prázdnin prebehli ešte dva týždňové výlety rodín na ktorých bol Štefan a Bohuš. A po návštevách rodinných príslušníkov nastal čas myslieť na ďalší školský, komunitný a apoštolský rok. Komunitné plánovanie sme začali na kolenách. Bol to naozaj čas modlitby, počúvania Ducha Svätého ale i spolubratov, rozhovorov, podelení a plánovania. Netvorili sme dokument, ale plánovali spoločnú budúcnosť, budúcnosť, do ktorej sú postupne pozývaní i mladí a laici v našom saleziánskom diele, budúcnosť, ktorá sa snaží nadviazať na to dobré čo tu už bolo a je. Tvoriť sme ju začali neplánovanou spontánnou opekačkou s mladými v deň narodenia dona Bosca, 16. augusta.

No a tak si tu žijeme.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Šachový turnaj

Druhý ročník šachového turnaja sa konal v priestoroch nového oratória u saleziánov v Bratislave na Miletičovej v sobotu 6. 4. 2024.