Nikdy nezaspávajme bez modlitby

od | máj 11, 2022 | Osobitný článok

 

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Pápež František: „Nezhasínajme svetlo v izbe, keď ideme spať, kým nestojíme v Božom svetle, teda v modlitbe. Dajme Pánovi príležitosť, aby nás prekvapil a prebudil naše srdcia. Môžeme to urobiť tak, že napríklad otvoríme evanjelium a necháme sa ohromiť Božím Slovom. Môžeme sa tiež pozerať na kríž a obdivovať bláznivú Božiu lásku, ktorá sa s nami nikdy nebude nudiť a má moc zmeniť naše dni, dať im nový zmysel, iné, nečakané svetlo.“

Medzi nami sa objavuje nový národ – seniori

Už niekoľko desaťročí sa toto vekové obdobie života týka tohto „nového národa“, ktorým sú seniori. Je to „nový Boží ľud“. Všetci žijeme v prítomnosti, v ktorej spolunažívajú deti, mladí ľudia, dospelí a starí ľudia. Pomer sa zmenil: dlhovekosť sa stala masovou a vo veľkých častiach sveta sa detský vek dávkuje v malých čiastkach.

  • Mladosť je krásna, ale večná mladosť je veľmi nebezpečný prelud.
  • Byť starým je rovnako dôležité – a krásne – ako byť mladým.
  • Zapamätajme si to.
  • Spojenectvo medzi generáciami, ktoré prinavracia ľudskosť všetkým vekovým obdobiam života, je naším strateným darom a musíme naň opäť nadviazať.
  • Musíme ho nanovo objaviť…

«Vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia» (3,1). Keď starší ľudia kladú odpor Duchu pochovávaním svojich snov do minulosti, mladí už nedokážu vidieť to, čo by bolo treba urobiť, aby sa otvorila budúcnosť. Na druhej strane, keď starí komunikujú svoje sny, mladí jasne vidia, čo majú robiť. Taká mládež, ktorá sa viac nepýta na sny starých ľudí a upínajú sa so spustenou hlavou na vízie siahajúce len po vlastný nos, budú mať problém niesť svoju prítomnosť a uniesť svoju budúcnosť. Staroba je dar pre všetky fázy života. Božie slovo nám pomôže rozpoznávať zmysel a hodnotu staroby. Nech aj nám Duch Svätý udelí tie sny a vízie, ktoré potrebujeme.

Nerobme žiadne kompromisy so zlom

Pápež František: „Ježiš vie, že diabol je zlý a to čo ponúka je zlé, preto s ním nerobí kompromisy. Ani my nesmieme viesť dialóg s pokušením, lebo ak podľahneme jeho lichôtkam, nakoniec ospravedlníme svoju lož tým, že ju budeme maskovať dobrými úmyslami. Nesmieme upadnúť do snov svedomia, ktoré nás nútia povedať: ‹nie je to nič vážne, robí to každý›! Pozrime sa na Ježiša, ktorý nerobí kompromisy, nezaoberá sa zlom. Diabol je v protiklade s Božím slovom, ktoré je silnejšie ako on, a tak víťazí nad pokušením.“

 „Smrť musí byť prijatá, ale nesmie byť spôsobovaná“

„Žijeme v spoločnosti ohrozenej kultúrou ľahostajnosti. Dnes je ľahostajnosť veľkou chorobou“ – pripomína František. „Hľadajme v iných dobro, nie zlo. Boh vždy verí v človeka a je vždy pripravený odpustiť človekovi hriechy.“

„Slová, ktoré používame, hovoria o tom, kto sme“

„Niekedy nevenujeme pozornosť našim slovám a používame ich povrchne“- zdôraznil pápež. „Slová majú svoju váhu: umožňujú nám vyjadriť svoje myšlienky a pocity, vyjadriť svoje obavy a plány, ktoré chceme uskutočniť, žehnať Bohu a iným. Žiaľ, jazyk môžeme použiť aj na podnecovanie predsudkov, stavanie bariér, útoky a dokonca ničenie našich bratov a sestier: fáma bolí a ohováranie môže byť ostrejšie ako nôž! V digitálnom svete, sa slová šíria rýchlo, ale príliš veľa slov vyjadruje hnev a agresivitu, podnecuje falošné správy a využíva kolektívne obavy na šírenie skreslených myšlienok. Diplomat, a 2. generálny tajomník OSN a nositeľ Nobelovej ceny za mier, Dag Hammarskjöld,  povedal, že zneužívanie slov je pohŕdaním človekom.

Jubileum 2025 – s mottom „Pútnici nádeje“

Nadchádzajúce jubileum (býva každých 25 rokov) – píše pápež v liste – bude veľkým prínosom pre znovuvytvorenie atmosféry nádeje a dôvery ako znaku znovuzrodenia, ktoré všetci naliehavo potrebujeme. Nech je počuť hlasy chudobných v tomto čase prípravy na Jubileum, ktoré podľa biblického prikázania obnovuje prístup každého k plodom zeme: „Sobota zeme vám bude slúžiť ako pokrm… vám i tvojim nájomníkom a tvojim cudzincom. Všetka jeho produkcia bude slúžiť ako potrava pre váš dobytok a pre zvieratá, ktoré sú vo vašej krajine“ (Lv 25, 6-7).

Už v tomto čase prípravy na Jubilejný rok ma teší myšlienka, že rok 2024, predchádzajúci jubilejnému podujatiu, bude venovaný veľkej „symfónii“ modlitby. Predovšetkým v obnovení túžby byť v prítomnosti Pána, počúvať Ho a klaňať sa mu. Modlitba, umožňuje každému mužovi a žene na tomto svete obrátiť sa k jedinému Bohu, aby vyjadril, čo je obsiahnuté v tajomstve srdca. Modlitba, privilegovaná cesta k svätosti, ktorá vedie k životu kontemplácie aj uprostred konania. Bude to teda intenzívny rok modlitieb, v ktorom sa srdcia otvoria, aby prijali množstvo milostí, čím sa modlitba Otče náš, ktorú nás naučil Ježiš, stane životným programom pre každého z jeho učeníkov.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.