Nezabudnime na milosť počiatkov (2)

Rok 2022, v ktorom sestry saleziánky oslávili 150. výročie založenia svojho Inštitútu, uzavrieme ešte raz načretím do života svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, ktorá spolu so svätým Jánom Boscom stála pri zrode rehoľného Inštitútu FMA. Pozrieme sa na svätú Máriu Dominiku v optike centrality Ježiša v jej živote.

Autor: Iveta Sojková FMA / Foto: archív FMA

Vzťah k Ježišovi u Márie Dominiky je založený na horúcej láske. Ide o snúbenecký vzťah v Duchu Svätom, ktorý otvára pre duchovné materstvo nevídaných rozmerov. Ježiš je centrálnym bodom života Márie Mazzarellovej. Pre ňu nie je nič dôležitejšie než Ježiš. Jej listy sa začínajú a končia s odvolávaním sa na neho, na toho, bez ktorého nemôžeme nič urobiť, na toho, ktorému jedinému sa máme páčiť. „Skúmaj, ako sa stať drahou Ježišovi,“ napísala sestre Laure Rodriguezovej (L 43, 2). Listy, ako aj jej život, sú plné Ježišovej prítomnosti. Zem jej srdca celá patrila jemu, aby sa potom mohla úplne darovať druhým.

Etapy jej cesty za Ježišom

Aj ona prešla postupnými etapami rastu vzťahu k Ježišovi, ktorý sa začína zamilovaním sa do neho a potom sa srdce otvára a rozširuje pre poslanie. V prevzatí starostlivosti o dievčatá naplno zažiari jej hlboká láska k Ježišovi. Ale aj ona v tejto skúsenosti lásky postupne rastie. Zastavíme sa pri niekoľkých hlavných oblastiach prežívania jej vzťahu k Ježišovi, ktoré sú aj pre nás dnes výzvou.

Poznávať Ježiša

„Čo robil Boh skôr, než stvoril svet?“ opýtala sa raz malá Mária Dominika svojho otca. Táto otázka odkrýva jej vnútro. Je dôkazom spontánnej otvorenosti jej bytia pre Boha a pramení z jej túžby a možno aj zo zvedavosti viac o ňom vedieť. Štúdium katechizmu začne uhášať tento jej smäd. Ale smäd po poznaní a milovaní Boha ju bude sprevádzať po celý život a bude s ňou rásť. Vidíme to z jej výchovného plánu, o ktorom hovorí s priateľkou Petronilou: „Učiť dievčatá poznávať a milovať Boha.“ Toto bolo základom jej poslania.

Fma 11 2022 02

Farský kostol v Mornese, ktorý navštevovala svätá Mária Mazzarellová

Pamätať na Ježiša

Keď bola Mária Dominika ešte dcérou Nepoškvrnenej, obvinila sa, že štvrť hodinu nemyslela na Boha. Myslieť na neho, pamätať na neho znamená vstúpiť do osobného, intímneho spoločenstva s Ježišom. Celý deň je preniknutý spomienkou na neho: modlitba, ktorou popretkávala celý deň, adorujúci pohľad na farský kostol počas prác, počúvanie kázní, čítanie náboženskej literatúry… Celý deň, všetko, čo v ňom prežívala, bolo príležitosťou na to, aby pamätala na Ježiša.

 Byť v Ježišovej prítomnosti

Kto myslí na Boha, vstupuje do spoločenstva s ním. Nie sme to na prvom mieste my, ktorí sa usilujeme hľadať ho, ale on nás hľadá ako prvý, pretože nás miluje. Toto si Mária Mazzarellová veľmi živo uvedomovala. Často vyzýva sestry k dôvere v Ježiša a v jeho činnú prítomnosť, aby si boli isté, že to Božia ruka pracuje v nich. Vyzýva, že treba žiť tak, aby Ježiš rád prebýval medzi nami, aby sa medzi nami cítil dobre.

Fma 11 2022 03

Bazilika svätej Márie Mazzarellovej v Mornese

Mária Dominika má srdce plné radosti, pretože je plné Ježišovej prítomnosti. Otázka, ktorú často dáva sestrám: „Si veselá?“, je v prvom rade pozvaním prehodnotiť svoj vzťah s Ježišom. Je presvedčená, že radosť je znakom srdca, ktoré veľmi miluje Pána.

Slúžiť Ježišovi v každodennom živote

Byť neustále v Ježišovej prítomnosti je možné, ak sme schopné vnímať túto jeho prítomnosť v tisícich odtieňoch každodennej všednosti. Ježiš má tvár sestry, dievčaťa, o ktoré sa treba postarať, chudobného, ktorý klope na bránu. Mária Dominika je v službách Ježiša a vie ho stretnúť kdekoľvek a v komkoľvek. Je to Eucharistia, ktorá utvára v nás srdce otvorené pre lásku a pokornú službu.

Ohlasovať Ježiša

Kto stretol Ježiša, kto žije v jeho prítomnosti, hovorí o ňom, o jeho láske slovami i skutkami. Márii Dominike nestačí, že ona stretla Ježiša, ale chce, aby ho poznali aj dievčatá. Šitie, oratórium, škola, všetko má jeden jediný cieľ: učiť poznávať a milovať Boha. Kto počúval jej konferencie, kto sa s ňou osobne rozprával alebo čítal jej listy, nemohol nezvolať: „Či nám nehorelo srdce?“

Fma 11 2022 04

Obraz svätej Márie Mazzarellovej s tvárami dievčat všetkých kontinentov

Oslavovať Ježiša

Tá najväčšia oslava Ježiša je v eucharistickej obeti. Mária Mazzarellová je priťahovaná Eucharistiou. Už ako dievča neváhala prinášať obete, len aby sa na nej mohla zúčastniť. Môžu sa na ňu aplikovať slová Žalmu 62: „Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo.“ Aj ako saleziánka má hlbokú vieru v Eucharistiu. Cez Eucharistiu dozrieva jej identita vernej a duchovne plodnej Pánovej nevesty. Eucharistia bola pre ňu srdcom dňa, najdôležitejším stretnutím zo všetkých.

Eucharistia môže byť plne prežitá len vtedy, ak osoby, ktoré ju slávia, dávajú telo a krv ako Ježiš za bratov a sestry. A to Mária Dominika a prvé sestry naozaj žili. Môžeme povedať, že mornézska komunita bola formovaná Eucharistiou, a preto bola taká horlivá v poslaní, v prežívaní sesterskej lásky, bohatá na nádej a dôveru hľadiac do budúcnosti.

Vychovávať cez Ježiša

V 11. liste donovi Lemoyeneovi Mária Mazzarellová syntetizuje centrálnu líniu svojho poslania vychovávateľky: „Ak ja budem celým srdcom milovať Ježiša, potom sa to naučia aj tie druhé.“ Mária Dominika v Ježišovi nachádzala všetku svoju radosť, silu a istotu, preto mohla k tomu povzbudzovať aj druhých. Don Maccono v životopise Márie Mazzarellovej napísal: „Treba si priznať, že Ježiš nemá v našom živote ešte také miesto, aké mu patrí, a potom je slabá aj naša apoštolská plodnosť a vplyv na druhých.“

Fma 11 2022 01

Pohľad na Mornese (Taliansko), rodisko svätej Márie Mazzarellovej a Inštitútu FMA

Srdce pedagogiky Márie Dominiky je vyjadrené v týchto jej slovách: „Uč sa, ako sa stať drahou Ježišovi“ (L 43, 2). Mnohé z prvých sestier FMA urobili z týchto slov motto svojho života. Snom svätej Márie Mazzarellovej je to, aby každá jej dcéra strácala život pre Ježiša a pre mladých, aby sa obliekla v neho a bola skutočne celá jeho. Tak písavala sestrám a dnes to hovorí aj nám: „Moje srdce neprestajne prosí o požehnanie pre vás všetkých, aby vás naplnil duch nášho dobrého Ježiša.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár