Neprestajná potreba vzdelávania

od | aug 18, 2021 | Časopis 5/2021, Misie

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Začiatkom júna sme navštívili Korr, strediskovú obec v polopúštnej oblasti na severe Kene. Naším čitateľom je toto mieste známe, pretože v roku 2018 sme robili zbierku pre ľudí, ktorí tu boli postihnutí suchom. Je to prvé miesto v Keni, kde saleziáni začali pôsobiť. Bolo to v roku 1971.

Okrem zbierky Tehlička je spojené so Slovenskom aj tým, že si tu vykonával svoju diakonskú prax náš spolubrat Pavol Nizner, dva roky tu pôsobil don Stanislav Somora a rok tu boli na misijnej službe dobrovoľníčky Anka z Košíc a Monika z Nitry.

Život tu nie je ľahký. Veľkou ťažkosťou je prístup k vode. Keďže hlavným zdrojom prežitia bolo od nepamäti pastierstvo, pastieri odchádzajú so stádami ďaleko, tam, kde je pre ne viac potravy. Toto vytvorilo také usporiadanie spoločnosti, že ženy sú doma, starajú sa prakticky o všetko a muži sú dlhodobo preč so stádami. Aj keď moderná doba radikálne zasahuje aj tu, kultúrne zaužívané spôsoby života pretrvávajú.

Mnohé tieto staré zvyky sú veľmi pekné a hodnotné, ale, žiaľ, je medzi nimi aj niekoľko zničujúcich. Asi najhorším je zlé postavenie žien. Dievča sa považuje za zdroj bohatstva, ktoré rodina za ňu získa pri sobáši. Dievčatá sú posielané do škôl len minimálne, aj tie musia ukončiť predčasne pre skoré sobáše, ktoré im dohodne rodina. V tomto kraji sa ešte stále praktizuje rituál takzvanej „ženskej obriezky“, čo je však mylný názov. Správne je to volať výrazom FGM – female genital mutilation – mrzačenie ženských orgánov. Pretože napríklad mužská obriezka môže byť niekedy vykonaná nielen z náboženských a kultúrnych dôvodov, ale aj zo zdravotných. Naproti tomu FMG zdraviu nijako neprospieva, naopak, škodí mu. Podľa tunajšej tradície sa prostredníctvom nej z dievčaťa stáva zrelá žena. Dievčatá, ktoré FMG nepodstúpia, sú označované za nečisté. Tento zákrok je oficiálne v Keni zakázaný, no v praktikách sa ilegálne pokračuje naďalej. Zmena síce prichádza, ale veľmi pomaly, keďže tradícia má veľmi hlboké korene. Sila tradície siaha za hranice zákona.

Nádejou je skupina žien z farnosti Korr s názvom Fatyma. Navštevujú okolité dediny a usadlosti, stretávajú sa so ženami a dievčatami, ktoré tam žijú, a hovoria im o škodlivosti FMG, o tom, ako vyzerá skutočná „nečistota“ a čistota žien. O potrebe vzdelania a o tom, že na sobáš je potrebné dozrieť nielen fyzicky, ale hlavne duchovne a byť schopným vychovávať deti a zabezpečiť ich vzdelanie.

Pri rozhovore s touto skupinou žien zazneli slová, že ich činnosť nie je iba vzdelávacia, že v prvom rade sa snažia o evanjelizáciu. Lebo ten, kto prijme Ježiša, dostáva schopnosť vážiť si každú ľudskú osobu a silu správať sa k nej s úctou. Okrem toho sa táto skupina žien snaží aj materiálne pomáhať tým najchudobnejším. Pri všetkej svojej vlastnej chudobe rozbehli maličký biznis. Kupujú veci v najbližšom väčšom dopravnom uzle Laisamis, vzdialenom 80 km, a dopravujú ich do Korru. Začínali s rôznymi potravinami, ale teraz sa im najlepšie darí s predajom stavebného materiálu. Zo zisku podporujú svoje rodiny a tiež chudobných.

Majú aj svoj fond pomoci – každá členka skupiny mesačne vloží 100 šilingov (0,9 eura) a z tohto fondu si potom pomáhajú pri nečakaných výdavkoch.

Poprosili nás vyjadriť vďaku ľuďom na Slovensku za podporu Tehličkou. A my, naopak, im môžeme vyjadriť vďaku za ich nadšenie pre šírenie evanjelia a v misijnom mesiaci októbri sa tiež porozhliadnuť okolo seba, ako by sme mohli účinne šíriť dobrú zvesť o Božej láske ľuďom pri nás.

Farská skupina žien Fatyma z obce Korr

Farská skupina žien Fatyma z obce Korr

Krajina pri obci Korr v Keni

Krajina pri obci Korr v Keni

Hlavny clanok 7 foto 3 - don Bosco dnes

Hlavny clanok 7 foto 4 - don Bosco dnes

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Stretne sa Slovák, Afričan a Aziat

Mnohí by očakávali, ako bude tento vtip pokračovať, ale toto je program saleziánskeho misijného dobrovoľníctva, ktorý bol, je a veríme, že naďalej bude obohatením pre mnohých našich mladých. Ako také dobrovoľníctvo vyzerá?

Dobrovoľníci prijali misijné kríže

Traja vytrvalí dobrovoľníci v nedeľu 23. júna 2024 dobehli do cieľa svojej ročnej prípravy a prijali misijné kríže z rúk otca provinciála Petra Timka.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín