Návrat ukrajinských chlapcov domov

od | aug 10, 2022 | Slovensko

 

29 ukrajinských chlapcov, ktorých vo februári prijali slovenskí saleziáni, sa vrátilo späť do domu v Ľvove, v ktorom predtým bývali.

Sú to najmä malí chlapci, ktorí si želali vrátiť sa na Ukrajinu. Ďalších 12 chlapcov bude naďalej umiestnených v saleziánskych strediskách (Bratislava-Miletičova, Hody a Žilina) s možnosťou pokračovať v štúdiu na slovenských školách. V Žiline budú študovať na saleziánskej škole SOŠ sv. Jozefa robotníka. Záväzkom saleziánov je dať im možnosť ukončiť školy a poskytnúť im všetku potrebnú podporu. Títo chlapci dali jasne najavo, že by chceli zostať a pokračovať v štúdiu na Slovensku. Slovenskí saleziáni sú v neustálom kontakte so saleziánskym domovom – sirotincom v Ľvove a v prípade potreby budú k dispozícii pre prípadné ubytovanie aj ostatných chlapcov.

Ua 08 2022 02

Ua 08 2022 03

Humanitárna pomoc šťastne dorazila na Ukrajinu

Kamión humanitárneho materiálu zo Slovenska (prevažne potraviny a lieky) sa vyložil v sklade v Užhorode, odkiaľ sa materiál postupne rozváža dodávkami do menších miest, kde ľudia čakajú a často sú odkázaní na túto formu pomoci. Naši ukrajinskí spolubratia, otec Mychajlo a Grisha Shved, sa osobne starajú o tento rozvoz priamo ľuďom. Situácia je ešte stále na mnohých miestach napätá, preto je istejšie pohybovať sa s nepriestrelnými vestami. Poslali nám túto fotku zo Siverska (Luhanská oblasť) a vyjadrujú vďačnosť za vašu neúnavnú ochotu pomáhať ľuďom v núdzi.

Ua 08 2022 04

Ua 08 2022 05

Výlet ukrajinských chlapcov zo Žiliny

Don Pavol Dzivý zobral ľvovských chlapcov, ktorí sú ubytovaní v saleziánskom dome v Žiline, na výlet do oravského zámku, kde mali možnosť navštíviť aj múzeum a obdivovať krásnu okolitú prírodu. V zámku chlapcov najviac zaujal mučiarenský odvykací nástroj – klada proti častému používaniu telefónu 😃.

Ua 08 2022 07

Ua 08 2022 07

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Don Pascual Chávez je na Slovensku

Bývalý hlavný prestavený saleziánov don Pascual Chávez pricestoval na Slovensko. V Badíne bude viesť formačné stretnutia so saleziánmi a so sestrami FMA.

17. november a Nežná revolúcia

Výročie Nežnej revolúcie je opäť príležitosťou spomenúť si na udalosti, ktoré viedli ku pádu komunistického režimu v Československu na konci roku 1989. Iniciátormi tejto revolúcie boli študenti.

Sviečka za nenarodené deti 2022

Fórum života opäť organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov.