Naše nádeje

od | máj 28, 2023 | Duchovnosť

 

Autor: J. Z. / Foto: ANS

„U mňa je všetka milosť životnej cesty a pravdy, u mňa je všetka nádej silného života.“ (Ekleziastikus 24, 35)

Hoci sa tieto slová nachádzajú iba v niektorých gréckych rukopisoch Písma svätého a sú o Božej múdrosti, katolícka liturgia ich význam vzťahuje na Pannu Máriu, pretože veľmi dobre vystihujú jej miesto a poslanie v Božom pláne spásy.

Život Panny Márie zahŕňal RÔZNE ŽIVOTNÉ CESTY, ktoré sa v živote ľudí obyčajne navzájom vylučujú. Ona spája v sebe panenstvo a manželstvo, zasvätenie Bohu a materstvo. Mimoriadne životné okolnosti ju viedli k tomu, že bola zároveň pannou, matkou a manželkou, že bola snúbenicou a potom i vdovou.

Toto všetko má i pre nás svoj význam. Mária nám ukazuje, že každá životná cesta môže byť cestou milosti a svätosti. V jej živote nachádzame uskutočnené všetko to, čo Písmo sväté hovorí o vzornom a príkladnom manželstve, a tiež všetko to, čo hovorí o kráse panenstva. Ona nám ukazuje, že evanjelium so všetkými základnými požiadavkami a v celej svojej plnosti, je pre všetkých bez rozdielu.

U nej je všetka MILOSŤ PRAVDY. Veď ona nosila v sebe a dala svetu vtelené Slovo, ktoré je svetlom pre každého človeka a ktoré o sebe hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. Mária nám ukazuje, že náš vzťah k pravde je vzťahom k živej osobe, k Ježišovi. Ona uvoľnila v sebe miesto, stala sa tichom plným lásky, aby prijala Slovo, ktoré je Pravdou, aby prijala toho, ktorý je všetkým. V nás je azda pričasto veľa malicherností, sebalásky a životného lomozu, a preto v nás niet miesta, aby sme prijali Božie slovo, živú Pravdu. Iba v miere, v akej utíšime v nás naše ja a vonkajší lomoz, budeme schopní, podobne ako Mária, prijať a dávať svetu Slovo pravdy, Ježiša.

V Márii je všetka NÁDEJ ŽIVOTA. Ona dala svetu život, lebo v nej sa Boh stal človekom. Ona sa prvá naučila milovať Boha v človeku. Ona, Matka Cirkvi, ako prvá pochopila i tú tajomnú solidaritu, ktorá spája Ježiša s každým človekom, takže v každom človeku možno vidieť a milovať Ježiša.

Od chvíle vtelenia nemožno viac oddeľovať lásku k Bohu od lásky k človekovi. Podobne ako Mária aj my máme žiť akoby medzi dvoma ohňami: Boh v nej a Boh pri nej. Duch Svätý v nej, veď bola plná milosti, a Boh pri nej, pretože sa stal človekom.

V Márii je všetka NÁDEJ SILNÉHO A ČNOSTNÉHO ŽIVOTA. Sila jej ducha a čnosti jej srdca akoby v syntéze zažiarili pod krížom. Jej posledné „áno“, úplný súhlas s Božou vôľou, je prejavom jej absolútnej viery, pevnej nádeje, dôvery v Boha, odvahy, zrieknutia, poslušnosti a schopnosti trpieť. Tam, pri otvorenom srdci jej Syna, sa naširoko otvorilo i jej srdce, aby bolo schopné materinsky objať celé ľudstvo.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Na celom svete sa budú deti 18. októbra 2023 modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Cesta rozlišovania povolania

Cesta rozlišovania povolania je saleziánsky projekt s viac ako 25 ročnou tradíciou. Ročný program je určený pre mladých mužov maturantov, vysokoškolákov alebo už pracujúcich, ktorí hľadajú svoje životné povolanie.

Vydať sa na púť

Zaujímavé tipy na púte aj osvedčené rady obľúbeného sprievodcu pútnikov otca Mariána Gavendu.

História bratislavskej lurdskej jaskynky

Necelý kilometer od jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy sa nachádza azda najpokojnejší kút nášho hlavného mesta. Toto tiché miesto bolo vystavané v opustenom kameňolome, z ktorého sa ťažilo na výstavbu neďalekej Kaplnky Panny Márie Snežnej.

Petrova veľkonočná cesta

Poďme spolu s Petrom do jeho loďky, nachádzame sa v kontexte prvého zázračného rybolovu. Siete sa trhajú od množstva rýb a Peter prežíva, napriek veľkej horúčave dňa, mrazenie na chrbte.