Námestovo

od | nov 7, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto / SDB Námestovo

Hoci september je spojený s otvorením školských brán, je spätý aj so štartom nového pastoračného roka. Rozhodli sme sa aj my oficiálne odštartovať a predstaviť novinky.

Prvou novinkou bolo predstavenie nových animátorov. Druhou novinkou bolo predstavenie nových dvoch krúžkov: šachový a lezecký v podaní dona Maroša Leškovského. Rodičia spolu s deťmi využili jedinečnú možnosť prihlásiť sa na stretká a krúžky. Otvorením sa prihlasovanie nekončí, na stretká a krúžky sa bude možné zapísať počas celého septembra i októbra.

Namestovo 11 2022 02

Začiatkom septembra sa uskutočnila v našom stredisku Retropárty, ktorú pre stredoškolákov pripravili vysokoškoláci a pracujúci. Vstup bol, pravdaže, iba s „retro-prvkami“. Počas nestarnúcich melódií sa mohli mladí do sýtosti vyskákať. Na záver bol vyhodnotený Retro-King (kráľ) a Retro-Queen (kráľovná) večera.

Namestovo 11 2022 03

V dňoch 14. – 18. 9. 2022 sa v pastoračnom centre v Rabčiciach uskutočnili duchovné cvičenia vysokoškolákov a pracujúcich mladých. Prvý večer po opekačke si mladí pozreli film Ostrov. Od štvrtka rána až do nedele nasledovalo uvažovanie nad Svätým písmom. Veríme, že všetci odchádzali s veľkým vnútorným pokojom.

Začínajúci chlapci animátori, ktorí chodia na stretko k donovi Petrovi Hasidlovi, mali stretkovskú duchovnú obnovu.

Namestovo 11 2022 04

Namestovo 11 2022 05

Koncom septembra v jednu krásnu nedeľu sme sa vybrali s našimi rodinami, dobrodincami, fanúšikmi a všetkými, ktorí chodia k nám do strediska, na rodinný výlet k Hviezdoslavovej hájovni, kde bola aj svätá omša. Vytvorilo sa veľmi krásne spoločenstvo.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.