Námestovo

od | apr 14, 2024 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Námestovo

Cez jarné prázdniny sa konal tradičný prímestský tábor na tému Valdocco. Deti aj animátori mohli prežiť celý týždeň s donom Boscom a aj cez túto tému ho spoznať ešte viac. Podľa vyjadrení animátorov to bol jeden z najvydarenejších táborov.

Namestovo 04 2024 01

Počas Pôstneho obdobia sme mali okrem kaplnkových krížových ciest aj dve po oravských kalváriách v Bobrove a v Zákamennom. Aj cez tieto pútnické krížové cesty, na ktorých sa ľudia veľmi radi zúčastňujú, budujeme toto naše veľké spoločenstvo mladšej i staršej generácie.

Namestovo 04 2024 02

 

Namestovo 04 2024 03

Počas marca sme uskutočnili futbalový memoriál dona Sobotu. Chlapcov prišlo neúrekom aj z iných miest a obcí mimo Oravy.

Namestovo 04 2024 05

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Naša námestovská komunita vám praje požehnané Veľkonočné sviatky!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.