Na „Sedembolestnú“ sme lepšie poznali pápeža Františka

od | nov 3, 2021 | Osobitný článok

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Sme vďační za bližšie spoznanie pápeža Františka počas jeho septembrovej návštevy na Slovensku. Pokúsme sa ešte raz prečítať si jeho príhovory na www.kbs.sk, rozhovor v lietadle s novinármi, ako aj rozhovor s bratmi jezuitmi na nunciatúre, ktorý je zverejnený na ich portáli jezuiti.sk. No a teraz si pripomeňme niektoré iné podnety (aj tie, ktoré sú na https://rodina.kbs.sk/).

Pápež František: Je tu nová kniha emeritného pápeža Benedikta XVI. „Skutočná Európa. Identita a poslanie“

Pápež František pri predstavení knihy, ktorá v Taliansku vyšla 16. septembra tohto roku, v úvode pripomína, že „Benedikt XVI. sa v priebehu rokov nebál s veľkou odvahou a jasnosťou odsúdiť početné prejavy tohto dramatického zrieknutia sa idey stvorenia, ktorého následky sú vidieť už dnes“. Tieto dôsledky „opisuje úplne jasne a presvedčivo“. František ľutuje skutočnosť, že „úcta ku každému ľudskému životu stále viac mizne“.

Narušenie alebo popieranie ľudskej prirodzenosti vedie k sebazničeniu – to je dôsledok zmien v chápaní manželstva a rodiny. Benedikt poznamenáva, že po legalizácii „manželstva homosexuálov“ v 16 európskych krajinách získala téma manželstva a rodiny nový rozmer a nemožno to ignorovať. Sme svedkami deformácie svedomia, a to aj u katolíkov. Vyzýva, aby sa tento problém bral vážne. Pripomína, že hoci je manželstvo a rodina v rôznych kultúrach chápané rôznymi spôsobmi, koncept homosexuálneho manželstva je v rozpore so všetkými kultúrami, ktoré existujú dodnes, a preto predstavuje kultúrnu revolúciu, ktorá ide proti celej tradícii ľudstva.

Zásadný prelom v tomto vnímaní človeka nastal so zavedením antikoncepcie, vďaka ktorej sa plodnosť oddelila od sexuálneho života. Ďalším dôsledkom toho bolo vyrovnanie všetkých foriem sexuality. Takýmto spôsobom od zavedenia antikoncepcie začali v ľudskom svedomí prebiehať postupné a zároveň hlboké zmeny. Na druhej strane, ak je sexuálny styk oddelený od plodnosti, potom môže byť plodnosť oddelená aj od sexuality, takže koncepcia človeka sa už viac neodohráva v akte lásky, upraví ho tak, aby bol naplánovaný a racionálne vytvorený. Dnes je tento proces v plnom vývoji, píše emeritný pápež a uvádza, že týmto spôsobom človek už nie je darom a stáva sa výrobkom. Zároveň, ako upozorňuje Benedikt XVI., to, čo bolo vyrobené, môže byť aj zničené. V tomto zmysle je rastúca tendencia plánovať vlastnú smrť samovraždou neoddeliteľnou súčasťou tohto trendu. Poznamenáva, že v ekologickom hnutí sme objavili dôležitosť prírody, ktorú nemôžeme beztrestne porušovať. Ale ekológia človeka ešte nebola rozvinutá. To by nás malo presvedčiť, že aj človek má prírodu a jej porušenie vedie k sebazničeniu.

Pápež František: rodina je silná, ak je otvorená životu

Pápež František poslal účastníkom 14. púte rodín na dvadsiatich miestach takýto odkaz: „V týchto časoch ťažkostí a utrpenia ste jasnou tvárou viery.“ Vyzval modliť sa za to, aby sa Svetové stretnutie rodín uskutočnilo budúci rok v júni v Ríme a v diecézach po celom svete, a vyjadril svoju vďačnosť rodinám za to, že sú „svedkami spoločenstva a radosti“ v duchu Amoris laetitia. Zdôraznil, že rodiny sú najlepším dôkazom toho, že šťastie nepochádza z konzumu a individualizmu, ale zo spoločenstva s ostatnými. „Láska znásobuje našu radosť, pretože nám umožňuje tešiť sa z dobra iných. Problém utrpenia nemožno vyriešiť iba pomocou hospodárskej a sociálnej politiky alebo dohôd medzi štátmi, ktoré sú dôležité, ale veríme, že osud rodín je v Božích rukách. Preto je dôležitá aj hodnota modlitby. Modlitba robí rodiny veľkorysejšími, pohostinnejšími a schopnejšími niesť bremeno histórie.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.