Na ceste k 150. výročiu založenia Inštitútu Dcér Márie Pomocnice – saleziánok

od | jún 28, 2022 | Časopis 4/2022, Saleziánska rodina

 

Autor: Iveta Sojková FMA, Dagmara Čepelová FMA / Foto: archív FMA

V auguste 2022 vyvrcholia oslavy 150. výročia založenia Inštitútu dcér Márie Pomocnice – saleziánok. Sestry saleziánky prítomné na všetkých kontinentoch oslávia toto významné jubileum.

Akoby vigíliou tohto slávenia bol Svetový sviatok vďačnosti Pánovi za veľkodušné „áno“ generálnej matky Inštitútu dcér Márie Pomocnice sestry Chiary Cazzuolovej, ktorá bola v októbri 2021 zvolená do služby animácie a vedenia Inštitútu FMA.

Svetový sviatok vďačnosti Pánovi za generálnu matku sa síce slávi každý rok 26. apríla na spomienku Panny Márie, Matky dobrej rady, ale v tomto roku malo toto slávenie osobitný ráz vzhľadom na významné 150. výročie založenia Inštitútu FMA.

Fma 06 2022 02

Generálna predstavená Inštitútu FMA matka Chiara Cazzuola

Načrime trochu do histórie vzniku tohto sviatku vďačnosti. Inšpirácia pochádza z Valdocca, z Turína: Don Bosco v deň svojich menín – 24. júna, sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa, patróna Turína – bol veľmi potešený, keď mu mladí vyjadrili vďačnosť prostredníctvom hudby, piesní, a to s veľkou radosťou. Prvý sviatok vďačnosti sa takto slávil v roku 1849 a mal spontánny začiatok, keď dvaja chlapci donovi Boscovi darovali dve „zlaté srdcia“.

Pre dona Bosca mal tento sviatok hlboký pedagogický význam: bol príležitosťou formovať mladých k vďačnosti tým, že ich zapájal priamo do priebehu osláv sviatku. Kto vie prejaviť vďačnosť, ten si je vedomý prijatého daru. Ďakovať znamená aj „pamätať srdcom“, ktoré nezabúda, čo dostalo.

V Mornese sa sviatok vďačnosti matke Márii Dominike Mazzarellovej slávil 6. júla, bol to deň jej menín, sviatok svätej Dominiky. V historických prameňoch môžeme nájsť hymnu zloženú pre matku Mazzarellovú 6. júla 1875.

Od tých čias, jednak v centre Inštitútu, jednak na miestnej úrovni v provinciách a v komunitách, sa slávi sviatok vďačnosti, čím sa vyjadruje vďaka tej sestre, ktorá je Pánom povolaná k službe animácie a vedenia. V roku 1970 generálna matka Ersília Canta rozhodla, že sviatok vďačnosti sa bude sláviť každoročne 26. apríla na spomienku Panny Márie, Matky dobrej rady. Kto vykonáva službu autority, je tak osobitne zverený Matke dobrej rady, ktorá pomáha v poslaní animácie a vedenia.

Fma 06 2022 03

Zľava: sestra Daniela Oremová FMA, sestra Lamiya Jalilová FMA

Sviatok vďačnosti je silným momentom spoločenstva celého Inštitútu, ktorý sa zomkne okolo matky ako centra jednoty a puta spoločenstva medzi sestrami a výchovnými komunitami, spolu s mladými, laikmi, rodinami. Jeho cieľom je aj rast zmyslu pre príslušnosť k Inštitútu a posilňovanie spoločenstva.

V tomto roku sa Svetový sviatok vďačnosti slávil v dňoch 24. – 26. apríla na miestach zrodu Inštitútu FMA – v Mornese, v Turíne a Nizze Monferrato. Generálna matka Chiara Cazzuola bola v tieto tri dni prítomná v Piemonte, kde sa stretla so sestrami FMA, s mladými, s cirkevnými aj s civilnými autoritami, s provinciálnymi predstavenými a direktorkami komunít, s dievčatami vo formácii. Jej program bol naozaj veľmi pestrý a bohatý a niektoré momenty tohto programu sa streamovali.

Aj v našej Slovenskej provincii sme tento sviatok vďačnosti a blížiace sa 150. výročie založenia Inštitútu FMA oslávili na stretnutí všetkých sestier provincie v Badíne v dňoch 22. – 24. apríla 2022. Pri tejto príležitosti nám generálna matka Chiara Cazzuola poslala video pozdrav, v ktorom okrem iného povedala: „Prajem vám, aby ste prežívali tieto chvíle provinciálneho spoločenstva s veľkým nadšením a túžbou po dobre a aby boli pre všetky obnovou na ceste vlastného povolania, vlastného ,áno‘.“

Popri oslavách sestry pracovali na tvorbe nového provinciálneho projektu. Hosť – profesor Michal Vojtáš SDB – uviedol sestry do procesu rozmýšľania o provinciálnom projekte. Hovoril o transformatívnom plánovaní a saleziánskej prítomnosti, láskavosti a asistencii. Sestry pracovali v skupinách a zamýšľali sa nad tromi prioritami dokumentu 24. generálnej kapituly.

Fma 06 2022 04

Práca sestier v skupinách na novom provinciálnom projekte

„Oslovilo ma na práci v skupinách, že sme sa vzájomne počúvali a hľadali, ako byť skutočne blízko pri mladých. Zapojila som sa do dvoch skupín. V prvej sme sa venovali téme sprevádzania mladých, v druhej sme diskutovali o našom sne stáť pri mladých, ktorí v dnešnej dobe ,plačú‘. Bolo pre mňa vzácne vnímať, že sa nebojíme odvážne vychádzať na periférie dnešnej doby a dotýkať sa rán a bolestí mladých. Povzbudila ma aj naša viera v Božiu lásku, ktorá sa skláňa ku každému človeku a znovu mu vracia jeho krásu a dôstojnosť,“ opísala prácu v skupinách sestra Monika Foltýnová.

Sestry tiež nahrali video pozdrav generálnej predstavenej k sviatku vďačnosti a vypočuli si od provinciálnej predstavenej sestry Moniky Skalovej informácie zo života provincie. Priestor na rozprávanie mali aj sestry, ktoré pomáhali na hraniciach a pri utečencoch z Ukrajiny.

Tento víkend „naživo“ po pandémii ocenila nejedna zúčastnená sestra.

Fma 06 2022 05

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

ADMA – prvé prísľuby v Bratislave

K saleziánom na Mamateyovej v Bratislave chodím s celou rodinou už viac ako 20 rokov. Postupne sme sa všetci štyria zoznámili so saleziánskou spiritualitou a zistili sme, že je nám blízka.

S Máriou Mazzarellovou na čaji v materskej škole

Už niekoľko rokov okolo sviatku sv. Márie Mazzarellovej (13. máj) je zvykom v Cirkevnej materskej škole v Bratislave-Petržalke, ktorú spravujú sestry saleziánky, organizovať akciu určenú špeciálne pre mamičky s názvom „Čaj o piatej.“

Prší, neprší…? Oslavovať sa musí…!

Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov 2024. U saleziánov v Bratislave na Miletičovej prišiel dážď… a tak aspoň najdôležitejšie veci sa museli presunúť pod strechu…

Chodili k Saleziánom ešte pred príchodom komunizmu

Združenie Exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku má medzi svojimi členmi aj seniorov. Sú to starší exallievi-odchovanci, ktorí chodili do saleziánskych stredísk ešte pred príchodom komunizmu v Československu.