Modlitebná knižka pre mladých z roku 1847

od | nov 7, 2022 | Časopis 6/2022, Výchova

 

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: ANS

Jednou z najúspešnejších kníh dona Bosca je modlitebná knižka pre mladých pod názvom Vystrojený mladík.

(Plný názov Il giovane provveduto per la pratica de’ suoi doveri, degli esercizi di cristiana pietà per la recita dell’ufficio della beata Vergine e dei principali vespri dell’anno coll’aggiunta di una scelta di laudi sacre ecc. Torino, Tipografia Paravia e Comp. 1847). Napísal ju rok po tom, ako sa usadil na Valdoccu (12. apríl 1846). Aj táto skutočnosť nám hovorí, čo bolo pre neho prioritou vo výchove. Začítajme sa do toho, ako Životopisné spomienky, III. zväzok, popisujú okolnosti a fakty tohto editorského úspechu dona Bosca (MB, III. zväzok, 2. kap., s. 7 – 9).

Zatiaľ čo nepriateľ ľudského pokolenia, ten, ktorý bol vrahom od počiatku, robil všetko pre to, aby odkresťančil svet, don Bosco pokračoval vo svojej nezlomnej práci s plným nasadením, formoval národ mladíkov, miloval svojím dielom náboženstvo Ježiša Krista a hľadal spôsoby, ako by mohol mnohých viesť k dokonalému životu. On zakladal ich kresťanskú výchovu na modlitbe, ktorú sám praktizoval s najvyššou vrúcnosťou, takže bol neustálym povzbudivým príkladom pre nespočetné množstvo duší.

Pre ustavičné naliehavé zamestnania nemohol venovať modlitbe dlhé hodiny cez deň, ale to, čo robieval, môžeme smelo označiť za dosiahnutie dokonalosti. Jeho zahĺbený a nábožný postoj prezrádzal jeho vieru. Nikdy nevynechával slúženie svätej omše, ani keď bol chorý. Pravidelne sa modlieval breviár. Viackrát za deň sa modlil za seba, za duše, ktoré mu boli zverené, a zvlášť za svojich penitentov. Viackrát sa stalo, že tí, ktorí vstupovali do jeho izby, ho videli s ružencom v ruke, ako sa práve modlil.

Bohatý na ducha modlitby sa don Bosco rozhodol zostaviť novú modlitebnú knižku, ktorá by bola jednoduchá a krátka, vhodná pre jeho chlapcov. Existovalo veľké množstvo modlitebných knižiek, ktoré boli rozšírené medzi veriacimi, ale vo všeobecnosti už len málo vyhovovali duchu nových čias a neboli vhodné pre mladých. Na to, aby pokryl túto potrebu, sa don Bosco pustil s veľkým úsilím do práce a zostavil IL GIOVANE PROVVEDUTO (Zaopatrený, pripravený mladík na plnenie svojich povinností, kresťanských cvičení sa v modlitbe spolu s hlavnými vešperami roka a s dodatkom vybraných ranných chvál).

Don Bosco prezentoval svoj rukopis tlačiarom. Marietti mu vypočítal cenu tak, že jeden kus, zviazaný v peknom ozdobenom obale, vychádzal na 4 líry a 50. Paravia, ktorý chcel prispieť na dobré dielo, sa uspokojil s 25 stotinami za kus, ale s tým, že don Bosco dostane vytlačené hárky a sám si ich zviaže podľa potreby. Don Bosco túto ponuku prijal, ale keďže nemal čím pokryť ani náklady na tlač, začal hľadať riešenie svojím spôsobom tak, ako to často robil vo svojej praktickej schopnosti a vynaliezavosti. Pravdepodobne to už robil aj pri vydávaní predchádzajúcich kníh (Dejiny Cirkvi, Dejiny spásy a Metrický systém) tak, že poslal dopredu okružný list o tom, že vydáva novú knihu. Keď si bol istý, že má zabezpečených aspoň 10 000 kópií podľa dohody so Speinarim, potom dal pokyn k tlači. Kniha mala rozmer 1/16 a 352 strán. Keď ju rozposlal tým, ktorí si ju objednali na podnet okružného listu, hneď musel dať tlačiť ešte 5 000 kópií, aby uspokojil ďalšie žiadosti. Don Bosco upozornil Paraviu, aby nerozobral kompozíciu písmen. Ten mu povedal: „Nič som nerozobral, hneď som vedel, že táto kniha bude mať mimoriadny úspech.“ Vskutku, ešte v tom istom roku museli vytlačiť ďalších 5 000 kópií. Marietti potom dostal možnosť vytlačiť krásne vyzdobené kópie tejto knihy, ktoré boli určené pre dobrodincov a vyššie postavených ľudí.

Postupom času stále rástol počet žiadostí o túto knihu, lebo sa ujala v mnohých farnostiach a oratóriách. Za života dona Bosca bolo viac než 122 vydaní tejto knižky a jednotlivé náklady mali aj 50 000 kópií, ako dosvedčuje don Rua. Keď k tomu pridáme preklady do španielčiny, francúzštiny a do iných rečí, počet kópií prekročil šesť miliónov. Tie sú dnes medzi Božím ľudom, a tak môžeme povedať, že Giovane Provveduto prenikol do všetkých výchovných ustanovizní, do kresťanských rodín a účinne pomohol zachovať kresťanského ducha a vieru Božieho ľudu.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Apoštolát je aj dôvera, pokora a obetavosť

Apoštolát dona Bosca bol poznačený pokorou a obetavosťou. Nasledujúci príbeh spolu so svedectvom dona Cagliera (MB, zv. IV, 2) nám môže byť krásnym svedectvom, aby sme si nemysleli, že apoštolské úsilie spočíva len v obľúbenosti a radosti medzi mladými.

Skúste a presvedčte sa…

Výber strednej školy je pre mladého človeka jedno z najvážnejších životných rozhodnutí. Vedia o tom rozprávať najmä tí, ktorí zistili, že sa vo svojom rozhodnutí mýlili, ale aj tí, ktorých očakávania sa naplnili a našli oblasť svojho záujmu, ktorej sa s vášňou venujú.