Misijný mesiac

od | sep 1, 2022 | Časopis 5/2022, Misie

 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Počas októbra, misijného mesiaca, intenzívne myslíme na ďaleké kraje, kde žijú národy, ktoré nepoznajú Ježiša.

Práve som dokončil týždňové sprevádzanie ľudí zo švajčiarskej saleziánskej misijnej organizácie Don Bosco Jugendhilfe Weltweit (JuWe), tu u nás na Slovensku, po rómskych pastoračných a komunitných centrách. Zážitok o ktorý sa tu chcem s vami podeliť je hlboko misijný a preto veľmi vhodný do tohto čísla dona Bosca dnes.

Misie 09 2022 01

Saleziánski misijní dobrovoľníci sú súčasťou vzdelávania v rámci rómskej pastorácie na Slovensku, napríklad aj na Orechovom dvore v Nitre

Táto organizácia sa venuje podpore misií vo vyše 40 štátoch sveta. Jeden z ich pravidelných darcov, ktorý je ženatý so Slovenkou z východného Slovenska a preto aj veľakrát navštívil tieto kraje, prišiel za nimi s myšlienkou zlepšenia situácie Rómskych komunít na Slovensku. Pretože vidiac biedu mnohých rómskych osád, veľmi im chcel pomôcť.

Takto sa začala viac než polročná komunikácia medzi JuWe, SAVIO a ľuďmi pracujúcimi na Slovensku v rómskych prostrediach. Hľadala sa forma a spôsob, ktorý by bol skutočné dobrý. Účinný a zmysluplný. Naši švajčiarski partneri často nechápali naše odpovede a bolo potrebné vysvetľovať veľmi zo široka. To viedlo nakoniec aj k naplánovaniu tejto ich týždňovej návštevy Slovenska. Aby videli na vlastné oči o čom hovoríme a mali možnosť sa rozprávať s Rómami priamo v ich prostredí.  Výsledkom je štipendijný projekt podpory a sprevádzania Rómov, ktorí chcú študovať, ale kvôli nedostatku zázemia v rodine by sa k tomu nedostali. Pretože vzdelanie odstraňuje chudobu.

Misie 09 2022 02

Štipendijný projekt podpory a sprevádzania Rómov realizuje SAVIO o.z. v spolupráci so švajčiarskou organizáciou Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Tu prichádzame k myšlienke, ktorá ma zachytila. Čo môže brániť ľuďom v dosiahnutí vzdelania? Je to často alkoholizmus ich rodičov, prípadne iné závislosti, ktoré spôsobia, že rodina nie je podporou ale prekážkou. Zlý morálny život, krádeže, násilia, klamstvá, lenivosť. Ako nám povedal kňaz Martin Mekel z Gréckokatolíckej rómskej misie: My ohlasujeme Ježiša. Tí, ktorí ho príjmu, zrieknu sa hriechu. A keď je človek slobodný od svojich závislosti, a žije pre Boha, už akosi samo sebou žije čestne, pracuje, miluje a stará sa o svoje deti.

Misie 09 2022 03

Misijné ohlasovanie skutočne mení životy Rómov. Gréckokatolícka rómska misia je toho živým príkladom. Keď teda tento október budeme myslieť na misie, pomodlime sa aj za misie u nás, lebo aj my tu na Slovensku veľmi potrebujeme, aby nám bol Ježíš ohlasovaný. Len On je dobrým riešením všetkých našich problémov a ťažkosti.

Spojme sa v modlitbe za všetkých, ktorí neúnavne a s láskou ohlasujú Ježiša, či už u nás alebo niekde ďaleko vo svete.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk – marec

Koncom januára sme oslávili 50-tku Paľa Piatrova aj vo farnosti, aj v komunite. Teraz máme po jednom zástupcovi v každej dekáde od 30 do 70 rokov.