Misijný mesiac október

od | okt 15, 2022 | Misie

 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Drahí bratia saleziáni, sestry saleziánky a celá saleziánska rodina,

okróber je misijný mesiac a okrem zbierky na misie, ktorá sa v tento mesiac koná, je veľmi vhodné ho využiť aj na misijnú animáciu cez besedy, prednášky či prezentácie. V tom vám radi pomôžu naši bratia a sestry, čo zažili misijnú skúsenosť a sú už na Slovensku. Tiež mnohí misijní dobrovoľníci. Ak by ste mali ťažkosť niekoho nájsť, neváhajte obrátiť sa aj na nás na misijnom oddelení a v SAVIO.

Čoskoro bude hotový aj misijný kalendár, ktorý sa žiaľ k vám dostane až koncom mesiaca. Osobne ho porozvážam po strediskách.

Vo viacerých domoch sú už misijné vitrínky. Ak by o ňu malo záujem aj viacej stredísk, bolo by to fantastické.

Sú k dispozícii dokumenty o saleziánoch:

Podrobne o našich projektoch sa dozviete na našej misijnej stránke (www.saleziani.sk/ misie) alebo na www.savio.sk.

Mn 10 2022 01

 

NA ČO BUDE POUŽITÁ TOHOROČNÁ ZBIERKA?

  • Výdavky na našich misionárov. Zdravotné a sociálne poistenia.
  • Podpora našej misie v Ruskej Federácii.
  • Výdavky na misijných dobrovoľníkov. Momentálne ich máme 13, v Južnom Sudáne, Keni, Tanzánii a na Luníku 9.
  • Z menších projektov to je predovšetkým už viacročná podpora novicov z Madagaskaru, ktorý sa venujú deťom vo väznici pre maloletých v Anjanamasina. Dvakrát do týždňa tam zabezpečujú stravu. Okrem toho raz týždenne aj hry, vzdelanie a osobnú podporu.

Výťažok zo zbierky na misie, ako aj iné prípadné príspevky, môžete zaslať na misijné číslo účtu:

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
do poznámky pre prijímateľa môžete napísať:
„misijná nedeľa + meno strediska, farnosti“.

Alebo môžete použiť tento QR Code.

Mn 10 2022 03

Pán Boh vám požehnaj.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk – marec

Koncom januára sme oslávili 50-tku Paľa Piatrova aj vo farnosti, aj v komunite. Teraz máme po jednom zástupcovi v každej dekáde od 30 do 70 rokov.

Auto pre Saleziánov do Azerbajdžanu

Humanitárna organizácia MIVA začala zbierku na kúpu auta pre saleziánov v Azerbajdžane. Aj vy môžete touto cestou zlepšiť dopravné možnosti našich misionárov.