Misijný mesiac október

od | okt 15, 2022 | Misie

 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Drahí bratia saleziáni, sestry saleziánky a celá saleziánska rodina,

okróber je misijný mesiac a okrem zbierky na misie, ktorá sa v tento mesiac koná, je veľmi vhodné ho využiť aj na misijnú animáciu cez besedy, prednášky či prezentácie. V tom vám radi pomôžu naši bratia a sestry, čo zažili misijnú skúsenosť a sú už na Slovensku. Tiež mnohí misijní dobrovoľníci. Ak by ste mali ťažkosť niekoho nájsť, neváhajte obrátiť sa aj na nás na misijnom oddelení a v SAVIO.

Čoskoro bude hotový aj misijný kalendár, ktorý sa žiaľ k vám dostane až koncom mesiaca. Osobne ho porozvážam po strediskách.

Vo viacerých domoch sú už misijné vitrínky. Ak by o ňu malo záujem aj viacej stredísk, bolo by to fantastické.

Sú k dispozícii dokumenty o saleziánoch:

Podrobne o našich projektoch sa dozviete na našej misijnej stránke (www.saleziani.sk/ misie) alebo na www.savio.sk.

Mn 10 2022 01

 

NA ČO BUDE POUŽITÁ TOHOROČNÁ ZBIERKA?

  • Výdavky na našich misionárov. Zdravotné a sociálne poistenia.
  • Podpora našej misie v Ruskej Federácii.
  • Výdavky na misijných dobrovoľníkov. Momentálne ich máme 13, v Južnom Sudáne, Keni, Tanzánii a na Luníku 9.
  • Z menších projektov to je predovšetkým už viacročná podpora novicov z Madagaskaru, ktorý sa venujú deťom vo väznici pre maloletých v Anjanamasina. Dvakrát do týždňa tam zabezpečujú stravu. Okrem toho raz týždenne aj hry, vzdelanie a osobnú podporu.

Výťažok zo zbierky na misie, ako aj iné prípadné príspevky, môžete zaslať na misijné číslo účtu:

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
do poznámky pre prijímateľa môžete napísať:
„misijná nedeľa + meno strediska, farnosti“.

Alebo môžete použiť tento QR Code.

Mn 10 2022 03

Pán Boh vám požehnaj.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Pozdrav z Azerbajdžanu

Milí spolubratia, príbuzní a dobrodinci misie v Azerbajdžane. Srdečne vás všetkých a každého osobne pozdravujem vo veľkonočnej oktáve. Tento rok som azda prvýkrát v živote nestihol do sviatkov poslať žiaden pozdrav.

Jakutsk

V našom oratku a mládežníckom stredisku sme pokračovali v pravidelných, najmä víkendových aktivitách. Oteplilo sa nám na príjemných – 20, a preto sme využili dary tohto prostredia a boli sme sa korčuľovať.

Tehlička 2023 – Angola, Huambo

Saleziáni v Angole otvárajú novú prítomnosť v meste Huambo. Je to miliónové mesto, 600 km od Atlantického oceánu vo vnútrozemí Angoly.

Jakutsk

Na slávnosť dona Bosca sa na liturgickom slávení v našom kostole zúčastnila pekná skupina ľudí a v priestoroch domu mládeže sa popoludní vystriedala asi stovka návštevníkov.