Misijný kalendár 2022

od | máj 9, 2022 | Osobitný článok

 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Náš misijný kalendár vás už roky informuje o misiách. Je dobrým prostriedkom pre oživovanie misijného ducha na Slovensku a pre podnecovanie k modlitbám.

Vďaka vašej štedrosti je aj zdrojom pre materiálnu pomoc chudobným v misiách a pre podporu práce misionárov. Každý rok sa v ňom snažíme priblížiť rôzne stránky misií. Raz to boli naše misijné zbierky Tehlička, kde sme vás počas jednotlivých mesiacov informovali o tom, ako vyzerá činnosť na miestach, ktoré boli podporené už pred mnohými rokmi. Vďaka vtedajšej pomoci diela doteraz fungujú a prinášajú úžitok. Pred rokom to bolo naše dielo v Jakutskej republike v mestečku Aldan, ktoré slávi 30 rokov od svojho začiatku a ktoré zároveň potrebovalo urgentnú rekonštrukciu strechy. Teraz je to priblíženie národných jedál z krajín, kde pôsobia naši misionári a misijní dobrovoľníci.

2203_24_misie 02

Kalendár pre rok 2022 som s nadšením rozdával so slovami: „Nech sa páči, vezmite si, zakúste, ako chutí misia!“ Až kým nám jedna pani nenapísala mail, že jej syn ju upozornil, že na aprílovom obrázku sú nepekné gestá. Hneď som si ten apríl otváral, lebo presne tento obrázok som ja ako prvý skontroloval, či je v poriadku, a vtedy som si nič nevšimol. Ale po upozornení, keď už som vedel, čo konkrétne hľadať…ups! Bolo to tam! Okrem mňa kalendár prešiel kontrolou ďalších desiatich ľudí, no ani im sa nepodarilo tieto gestá odhaliť. Chcem sa tu ospravedlniť. Prepáčte. Nebol to náš úmysel a veľmi nás to mrzí. Mali sme dlhý čas u nás v kancelárii z toho pokazenú náladu. Keby väčšina kalendárov už nebola rozoslaná, určite by sme to nejako riešili.

Mňa osobne najviac mrzí, že ten obrázok mohol podnietiť odsudzujúce a povýšenecké poznámky k rómskej komunite. Zároveň som si uvedomoval zaujímavý jav, že gestá, ktoré som si ani sám pri prvej pozornej kontrole nevšimol, sa postupne pre mňa stali jediným, čo som pri pohľade na obrázok videl. Preto som si na svojom kalendári ilustráciu upravil tak, ako to vidíte pri tomto článku.

Druhá vec, o ktorú ma táto udalosť obohatila, bola, že misia skutočne takto často chutí. Namiesto dobra a lásky, ktorú misionár rozdáva, môže zožať pohŕdanie, ba aj prekliatia a nadávky. Preto som gestá, ktoré sú symbolom preklínania, nahradil srdiečkami, symbolmi lásky. Veď takto nás to učí náš Pán: „Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“ (Lk 6, 28).

2203_24_misie 03

Kalendár napriek tomu podnietil viacerých ľudí ku kuchárskym aktivitám a skúšajú doma jednotlivé recepty. Zvlášť dobré je to v rodinkách s deťmi či v mládežníckych strediskách, kde takto vznikajú zaujímavé besedy o tom, ako žijú ľudia v iných krajinách, čo jedia a odkiaľ majú suroviny do kuchyne, koľko to u nich stojí a podobne. Hotové jedlá môžete odfotiť a poslať k nám na savio@saleziani.sk alebo na SAVIO facebook či Instagram. Každý mesiac žrebujeme jedného výhercu, ktorému pošleme drobný výrobok z Dagoretti dielne z Nairobi v Keni.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

List poďakovania

Milí dobrodinci a priatelia diela dona Bosca, s úprimnou radosťou a vďačnosťou sa k vám dnes obraciam v tomto, pre saleziánsku rodinu, výnimočnom období, v ktorom slávime našu patrónku a matku.

Podcast UVERITEĽNÍ

K dispozícii je piata nahrávka s názvom: Má pápež vždy pravdu?
Sme povinní veriť všetkému, čo hovorí pápež? Kedy prináša učenie viery a kedy svoj vlastný názor?

Nad hlavou. Načo nám je vesmír?

O vesmíre ľudia zvyčajne vedia, že existuje nejaká slnečná sústava, hviezdy, Severka a všetko je to tam hore, nad hlavou veľmi veľké a vzdialené. V posledných rokoch sa však s objavmi v tejto oblasti akoby vrece roztrhlo.