Misijná nedeľa 2023

od | okt 14, 2023 | Misie

 

Drahí bratia saleziáni, sestry saleziánky a celá saleziánska rodina,

október je misijný mesiac a okrem zbierky na misie, ktorá sa v tento mesiac koná, je veľmi vhodné ho využiť aj na misijnú animáciu cez besedy, prednášky či prezentácie. V tom vám radi pomôžu naši bratia a sestry, čo zažili misijnú skúsenosť a sú už na Slovensku. Tiež mnohí misijní dobrovoľníci. Ak by ste mali ťažkosť niekoho nájsť, neváhjate sa obrátiť aj na nás na misijnom oddelení a v SAVIOu.

Čoskoro bude hotový aj misijný kalendár, ktorý sa k vám dostane v priebehu mesiaca. Osobne si ho môžete prevziať  na stretnutí direktorov alebo vám ho zašleme poštou.

Vo viacerých domoch sú už misijné vitrínky. Ak by o ňu malo záujem aj viacej stredísk, bolo by to fantastické.

Sú k dispozícii dokumenty o saleziánoch:

Podrobne o našich projektoch sa dozviete na našej misijnej stránke (www.saleziani.sk/ misie)

alebo na www.savio.sk

Misijná nedeľa pripadne na 22. 10. 2023. Odporúčame vyzvať ľudí k zbierke na misie aj formou jednoduchého oznamu počas sv. omše.

NA ČO BUDE POUŽITÁ TOHOROČNÁ ZBIERKA?

  • Výdavky na našich misionárov. Zdravotné a sociálne poistenia.
  • Podpora našej misie v Jakutsku a Azerbajdžane.
  • Podpora činnosti našich bratov v misiách.
  • Výdavky na misijných dobrovoľníkov. Momentálne ich máme troch, v Keni, a na Luníku 9.
  • Z menších projektov to je predovšetkým podpora rekonštrukcie školy v Južnom Sudáne v Mogiri, ktorá je v dlhoročnom programe Adopcií Tried.

Výťažok zo zbierky na misie, ako aj iné prípadné príspevky, môžete zaslať na misijné číslo účtu:

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
do poznámky pre prijímateľa môžete napísať
„misijná nedeľa + meno strediska, farnosti“
alebo môžete použiť tento QR Code:

Misijna nedela 10 2023 02

Pán Boh vám požehnaj.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk – marec

Koncom januára sme oslávili 50-tku Paľa Piatrova aj vo farnosti, aj v komunite. Teraz máme po jednom zástupcovi v každej dekáde od 30 do 70 rokov.