Misie u Saleziánov na Mamateyovej sa skončili

od | okt 24, 2021 | Saleziáni

Text a Foto: SDB Bratislava – Mamateyova

V nedeľu 17. októbra 2021 záverečnou sv. omšou spojenou s požehnaním misijného kríža sa skončili ľudové misie v našom saleziánskom stredisku Bratislava – Mamateyova.

Misie mamateyova 02

Počas ôsmich dní misijný tím pod vedením o. Michala Zamkovského, CSsR svojimi príhovormi postupne otváral naše srdcia, aby sme boli viac vnímavejšími a pozornejšími na Božie konanie v našom živote i v živote ľudí okolo nás. Dostali sme bohatý „duchovný pokrm“ – sv. omše s príhovormi na rôzne témy, ktorých cieľom bolo obnoviť náš kresťanský život, stretnutia a katechézy pre deti, mládež, ženy i mužov, pre manželov, možnosť pristúpiť k sv. zmierenia, či využiť priestor na rozhovor.

Misie mamateyova 03

Misionári zavítali aj medzi deti do Cirkevnej materskej škôlky sv. Márie Mazzarellovej, či blízkeho domova sociálnych služieb. Priestor dostal každý, kto chcel a mal otvorené srdce. Bol to priestor zastavenia, reflexie, zdieľania svojej viery.

Misie mamateyova 04

Ako sme využili tento čas? To sa zrejme ukáže až postupne. Nateraz misie skončili a zostáva iba veriť, že prinesú svoje ovocie v posilnení našej viery a lásky a to je vlastne to podstatné, lebo – ako zaznelo aj počas týchto dní: „…kto verí, má budúcnosť“.

Zdroj: mamateyka.sk

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Koniec 80 ročného provizória v Trnave

Vianoce v roku 2021 sa významným spôsobom zapíšu do dejín saleziánskeho diela v Trnave na Kopánke. Po viac ako jeden a polročnom prerušení sa 24. 12. 2021 ráno začali slúžiť sväté omše v zrekonštruovanom priestore saleziánskeho kostola.

Žilina – ponoviciát

Pozdravujeme vás z veľkých ául a poloprázdnych vykurovaných priestorov žilinského ponoviciátu.

Trnava

V tomto príspevku by sme chceli zhrnúť náš život v Trnave na Kopánke za celú jeseň.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš