Medzinárodný Kongres Panny Márie Pomocnice kresťanov vo Fatime

od | feb 24, 2024 | Osobitný článok

 

V dňoch od 29. augusta do 1. septembra 2024 bude Fatima hostiť IX. medzinárodný kongres Panny Márie Pomocnice kresťanov adresovaný všetkým skupinám saleziánskej rodiny. Kongres má za cieľ zviditeľniť, prehĺbiť a šíriť úctu k Pomocnici, ktorú si don Bosco tak veľmi ctil.

Don Bosco sa už od detstva odvolával na Pannu Máriu ako na Učiteľku a Matku. Pri zakladaní a rozvíjaní svojho diela zakúsil, že „všetko urobila Mária“, aj mimoriadnymi zásahmi, zasvätil rodiacu sa kongregáciu Panne Márii s titulom Pomocnica kresťanov. Keď potom od Panny Márie dostal inšpiráciu založiť Inštitút dcér Márie Pomocnice, chcel, aby bol „živým pamätníkom“ jeho vďačnosti Pomocnici. Jej zveril aj saleziánskych spolupracovníkov, aby ich chránila a aby v nej našli inšpiráciu pre apoštolské úsilie. Zriadil tiež Združenie ctiteľov Márie Pomocnice, späté s turínskou svätyňou, ako znak vďačnosti za materskú prítomnosť Božej Matky v celom jeho diele.“ (Don Pascual Chávez, IX. nástupca dona Bosca). Saleziánska rodina má v súčasnosti 32 skupín, pričom na Slovensku je zastúpených 8 z nich.

Všetky skupiny sú dedičmi saleziánskej charizmy a ducha a medzi sebou majú veľmi hlboký vzťah, takže každá skupina uskutočňuje identitu saleziánskej rodiny, ale nie bez blízkeho vzťahu k identite iných skupín. Vstúpiť do niektorej skupiny a stať sa vďaka špecifickému povolaniu jej súčasťou znamená stať sa členom celej rodiny. Je to ako cítiť sa zverení jedni druhým vo vzájomnom vzťahu. Práve tým rôzni členovia umožňujú saleziánskej rodine prežívať úplnosť svojich darov a hodnôt, pretože v rôznych skupinách sa kladie dôraz na zvláštne duchovné aspekty, ktoré sú spoločným dedičstvom a ktoré práve preto nesmú chýbať v žiadnom saleziánskom srdci. Spoločenstvo saleziánskej rodiny ich dáva k dispozícii všetkým.“ (Don Pascual Chávez, IX. nástupca dona Bosca).

Kongres 02 2024 02

Prvý kongres Panny Márie Pomocnice zvolal don Egidio Viganò, VII. nástupca dona Bosca, a konal sa v Turíne v roku 1988 na sté výročie smrti dona Bosca. Odvtedy sa uskutočnilo ďalších sedem medzinárodných kongresov.

Téma zvolená pre IX. medzinárodný kongres Panny Márie Pomocnice kresťanov „Dám vám Učiteľku“, pripomína sen dona Bosca v deviatich rokoch, ktorého 200. výročie budeme sláviť v roku 2024.

Registrácia na IX. medzinárodný kongres Panny Márie Pomocnice kresťanov už prebieha a trvá do 24. júna 2024. Registrácia je individuálna a je možné ju vykonať prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke kongresu, kde sú k dispozícii aj všetky podrobnosti a údaje o nákladoch na účasť: https://mariaauxiliadora2024.pt/it. Duchovná príprava na kongres prebieha prostredníctvom formačných textov uverejnených na stránke kongresu a v ADMA on Line na webovej stránke https://www.admadonbosco.org/adma-on-line.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.