Loretánske litánie… a tajomstvo života

od | máj 9, 2023 | Časopis 3/2023, Duchovnosť

 

Autor: Jana Schwarzová / Foto: archív autorky

Loretánske litánie nám ukazujú pestrosť, neuchopiteľnosť a zároveň hĺbku tajomstva, o ktorom môžeme rozjímať.

Hľadíme v nich na Máriu a jej výnimočnosť a vnímame, ako nás táto Kristova učeníčka svojím príkladom privádza k Bohu. Litánie nám umožňujú pozerať sa z rozličných uhlov pohľadu na ústredné tajomstvo Božieho plánu spásy, ktorý nám bol plne zjavený Kristovým príchodom na svet. Tento večný plán sa vzťahuje na všetkých ľudí, ale „jedinečné miesto je v ňom vyhradené žene, ktorá je Matkou toho, ktorému Boh zveril dielo spásy“, píše o Preblahoslavenej Panne Márii svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Mater. Nádherným spôsobom toto tajomstvo prepájajú s Loretánskymi litániami slová z Liturgie hodín na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.

2303_06_panna maria 02

Takto si nás Mária, svätá Božia rodička, Matka milosrdenstva a nádeje, Matka hodná lásky, Panna dobrotivá a Príčina našej radosti vedie k svätosti. Je našou Bránou do neba, Príbytkom Ducha Svätého a Uzdravením chorých. Keď sa k nej pritisneme, celkom sa jej odovzdáme, ona si nás ochráni. Ona je tou, ktorá najviac milovala Ježiša, svojho syna, a ktorú Ježiš najviac miloval ako svoju matku a spolu s ňou miluje aj nás. Je Pomocnicou kresťanov a Kráľovnou všetkých svätých.

Starobylé Loretánske litánie schválil pápež Sixtus V. v roku 1587. Naposledy boli doplnené o tri ďalšie invokácie pápežom Františkom v roku 2020. Loretánske litánie sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou. Opakované zvolávanie prí­hovoru Božej Matky je prejavom pokorného srdca prosiaceho človeka. Preblahoslavená Panna Mária, oroduj za nás!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.

Pozerať sa na svet očami múdrosti

Pápež František venuje 241. odsek encykliky Laudato Sì vzťahu medzi Pannou Máriou a jej starostlivosťou o stvorenstvo. Vyzdvihuje najmä Máriino chápanie a stráženie pravého zmyslu všetkých vecí.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.