Loretánske litánie… a tajomstvo života

od | máj 9, 2023 | Časopis 3/2023, Duchovnosť

 

Autor: Jana Schwarzová / Foto: archív autorky

Loretánske litánie nám ukazujú pestrosť, neuchopiteľnosť a zároveň hĺbku tajomstva, o ktorom môžeme rozjímať.

Hľadíme v nich na Máriu a jej výnimočnosť a vnímame, ako nás táto Kristova učeníčka svojím príkladom privádza k Bohu. Litánie nám umožňujú pozerať sa z rozličných uhlov pohľadu na ústredné tajomstvo Božieho plánu spásy, ktorý nám bol plne zjavený Kristovým príchodom na svet. Tento večný plán sa vzťahuje na všetkých ľudí, ale „jedinečné miesto je v ňom vyhradené žene, ktorá je Matkou toho, ktorému Boh zveril dielo spásy“, píše o Preblahoslavenej Panne Márii svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Mater. Nádherným spôsobom toto tajomstvo prepájajú s Loretánskymi litániami slová z Liturgie hodín na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.

2303_06_panna maria 02

Takto si nás Mária, svätá Božia rodička, Matka milosrdenstva a nádeje, Matka hodná lásky, Panna dobrotivá a Príčina našej radosti vedie k svätosti. Je našou Bránou do neba, Príbytkom Ducha Svätého a Uzdravením chorých. Keď sa k nej pritisneme, celkom sa jej odovzdáme, ona si nás ochráni. Ona je tou, ktorá najviac milovala Ježiša, svojho syna, a ktorú Ježiš najviac miloval ako svoju matku a spolu s ňou miluje aj nás. Je Pomocnicou kresťanov a Kráľovnou všetkých svätých.

Starobylé Loretánske litánie schválil pápež Sixtus V. v roku 1587. Naposledy boli doplnené o tri ďalšie invokácie pápežom Františkom v roku 2020. Loretánske litánie sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou. Opakované zvolávanie prí­hovoru Božej Matky je prejavom pokorného srdca prosiaceho človeka. Preblahoslavená Panna Mária, oroduj za nás!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Naše nádeje

Život Panny Márie zahŕňal RÔZNE ŽIVOTNÉ CESTY, ktoré sa v živote ľudí obyčajne navzájom vylučujú. Ona spája v sebe panenstvo a manželstvo, zasvätenie Bohu a materstvo.

História bratislavskej lurdskej jaskynky

Necelý kilometer od jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy sa nachádza azda najpokojnejší kút nášho hlavného mesta. Toto tiché miesto bolo vystavané v opustenom kameňolome, z ktorého sa ťažilo na výstavbu neďalekej Kaplnky Panny Márie Snežnej.

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Don Titus ako priateľ druhých

Don Titus Zeman vyrastal v chudobnej, ale na vzťahy bohatej rodine. Bol najstarší z desiatich detí, a mal teda aj patričnú zodpovednosť za súrodencov. V rodine sa naučil deliť o dobrá, odpúšťať, komunikovať, pracovať, vytvárať harmonické vzťahy…