Loretánske litánie… a tajomstvo života

od | máj 9, 2023 | Časopis 3/2023, Duchovnosť

 

Autor: Jana Schwarzová / Foto: archív autorky

Loretánske litánie nám ukazujú pestrosť, neuchopiteľnosť a zároveň hĺbku tajomstva, o ktorom môžeme rozjímať.

Hľadíme v nich na Máriu a jej výnimočnosť a vnímame, ako nás táto Kristova učeníčka svojím príkladom privádza k Bohu. Litánie nám umožňujú pozerať sa z rozličných uhlov pohľadu na ústredné tajomstvo Božieho plánu spásy, ktorý nám bol plne zjavený Kristovým príchodom na svet. Tento večný plán sa vzťahuje na všetkých ľudí, ale „jedinečné miesto je v ňom vyhradené žene, ktorá je Matkou toho, ktorému Boh zveril dielo spásy“, píše o Preblahoslavenej Panne Márii svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Mater. Nádherným spôsobom toto tajomstvo prepájajú s Loretánskymi litániami slová z Liturgie hodín na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.

2303_06_panna maria 02

Takto si nás Mária, svätá Božia rodička, Matka milosrdenstva a nádeje, Matka hodná lásky, Panna dobrotivá a Príčina našej radosti vedie k svätosti. Je našou Bránou do neba, Príbytkom Ducha Svätého a Uzdravením chorých. Keď sa k nej pritisneme, celkom sa jej odovzdáme, ona si nás ochráni. Ona je tou, ktorá najviac milovala Ježiša, svojho syna, a ktorú Ježiš najviac miloval ako svoju matku a spolu s ňou miluje aj nás. Je Pomocnicou kresťanov a Kráľovnou všetkých svätých.

Starobylé Loretánske litánie schválil pápež Sixtus V. v roku 1587. Naposledy boli doplnené o tri ďalšie invokácie pápežom Františkom v roku 2020. Loretánske litánie sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou. Opakované zvolávanie prí­hovoru Božej Matky je prejavom pokorného srdca prosiaceho človeka. Preblahoslavená Panna Mária, oroduj za nás!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Na celom svete sa budú deti 18. októbra 2023 modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Cesta rozlišovania povolania

Cesta rozlišovania povolania je saleziánsky projekt s viac ako 25 ročnou tradíciou. Ročný program je určený pre mladých mužov maturantov, vysokoškolákov alebo už pracujúcich, ktorí hľadajú svoje životné povolanie.

Vydať sa na púť

Zaujímavé tipy na púte aj osvedčené rady obľúbeného sprievodcu pútnikov otca Mariána Gavendu.

Naše nádeje

Život Panny Márie zahŕňal RÔZNE ŽIVOTNÉ CESTY, ktoré sa v živote ľudí obyčajne navzájom vylučujú. Ona spája v sebe panenstvo a manželstvo, zasvätenie Bohu a materstvo.

História bratislavskej lurdskej jaskynky

Necelý kilometer od jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy sa nachádza azda najpokojnejší kút nášho hlavného mesta. Toto tiché miesto bolo vystavané v opustenom kameňolome, z ktorého sa ťažilo na výstavbu neďalekej Kaplnky Panny Márie Snežnej.