List poďakovania

od | máj 23, 2024 | Osobitný článok

 

Milí dobrodinci a priatelia diela dona Bosca,

s úprimnou radosťou a vďačnosťou sa k vám dnes obraciam v tomto, pre saleziánsku rodinu, výnimočnom období, v ktorom slávime našu patrónku a matku, Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov. Podobne ako cítime každodenne jej pomoc a ochranu, chceme sa za pomoc poďakovať aj vám. Dovoľte mi predstaviť vám, čím sme žili počas uplynulých mesiacov.

Rok 2023 sa niesol najmä v intenzívnej príprave na tohtoročný Rok vďačnosti. Boli to nielen naši spolubratia, ktorí sa spolupodieľali na duchovnej príprave na stránke 100.saleziani.sk, ale aj naši mladí zo stredísk, ktorí sa zapojili, aby pomohli živiť myšlienku vďačnosti za saleziánsku históriu. Naďalej sme sa aktívne zapájali do pomoci tým, ktorí trpeli následkami vojny na Ukrajine – vaša obetavosť a podpora nám umožnila nepoľavovať. Aj s vašou pomocou sme mohli opakovane poskytovať vzdelávacie programy a dobrovoľnícke aktivity pre tisícky detí a mladých ľudí po celom Slovensku vrátane humanitárneho centra v Gabčíkove.

V rámci nášho projektu Ochrany detí a zraniteľných osôb sme vydali sériu videopodcastov venujúcu sa najzávažnejším fenoménom, ktoré v súčasnosti ohrozujú deti a mladých. Vlani sme tiež zažili významný míľnik, keď sme vo vedení našej rehole po prvý raz v histórii privítala laika – Ján Rešutík sa stal delegátom pre misie. Na aktivity a výzvy bohatý rok sme zavŕšili prípravou knihy s názvom Sen, ktorý trvá, ktorá vychádza pri príležitosti nášho okrúhleho jubilea.

Ako vidíte, rok 2023 bol pre nás obdobím milosti a požehnania, ktoré sme zažívali aj vďaka vašej štedrosti, za čo vám chcem úprimne poďakovať. Zároveň vás pozývam stráviť posledné mesiace duchovnou prípravou na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko, ktoré vyvrcholí Víkendom vďačnosti 6. až 8. septembra 2024. Viac informácií sa dozviete priamo na našej novej webovej stránke.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu. Každý mesiac na pravidelnej sv. omši za dobrodincov sa modlíme za vaše úmysly a prosím Pannu Máriu Pomocnicu, aby vás hojne odmenila svojím nebeským požehnaním a milosrdenstvom.

S úprimnou vďačnosťou a modlitbou,

Peter Timko SDB
provinciál

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Memoriál Jozefa Kabinu

Pozývame vás zaspomínať si na futbalové časy. V sobotu 22. 6. 2024 od 9:30 sa v Bratislave na Trnávke uskutoční 1. ročník Memoriálu Jozefa Kabinu.

Noe a zvieratká

Vydavateľstvo DON BOSCO prináša príbeh Noeho s korábom a zvieratkami v krásnom prevedení, ktoré je vhodné pre deti od 3 rokov. Veršovaný text je plný prekvapení a inšpirácií.

Hladina Dunaja výrazne stúpla

Intenzívne zrážky v Nemecku a Rakúsku spôsobili výrazné vzostupy vodných hladín v celej hornej časti Dunaja. Na slovenskom úseku rieky je tiež evidovaný výrazný vzostup vodnej hladiny.

Rebrík, jún 2024

V júnovom Rebríku je voda všade okolo nás. Viete, že 75 % živého stromu tvorí voda? Že zvuk sa šíri vo vode rýchlejšie ako vo vzduchu? Toto a omnoho viac zaujímavostí o vode sa dozviete v Téme júnového Rebríka.