Krížová cesta blahoslaveného Titusa Zemana

od | mar 24, 2023 | Duchovnosť

 

ÚVOD

Počas tzv. „barbarskej noci“, v roku 1950, štátna moc zadržala všetkých rehoľníkov.  Don Titus Zeman však medzi nimi nebol. V tom čase pôsobil na fare v Šenkviciach. Tam premýšľal, ako by v novej situácii mohol pomôcť, najmä mladým spolubratom.

Viacerým sa totiž v koncentračných táboroch rozsypal svet. Chceli študovať, snívali o saleziánskom povolaní. Namiesto toho však stavali priehradu alebo železnicu. Boli v kríze, nevedeli čo bude ďalej.

Jeden z nich spomína: „Bolo na mne vidieť, že sa trápim. Raz mi jeden starší rehoľník povedal: ´Nezabudni, to netrpíš len ty, ale to Kristus v tebe trpí a dotrpieva za spásu sveta´“.

Jedine Kristus dokázal premeniť prehru kríža na víťazstvo nádeje. Spolu s ním sa hocijaká zdanlivá prehra zmení na víťazstvo.

 

 1. Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. (1Pt 4, 1-2)

Po prvom príchode do Talianska Rádio Slobodná Európa ohlásilo, že do Turína prišli pútnici a že ich priviedol don Titus Zeman. Takto sa jeho meno prezradilo. Vrátiť sa naspäť na Slovensko, to bolo ako ísť na istú smrť. Don Titus bol však rozhodnutý vrátiť sa a zachrániť povolania ďalších mladých spolubratov. Tu sa začala jeho krížová cesta.

Ježišu, prosíme Ťa, nauč nás znášať utrpenie a ťažkosti života. Kto Teba miluje, trpí z lásky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. (1Pt 2, 21-22)

Titusa pri treťom prechode cez hranice chytili. Skôr ako ho začali súdiť, bol mučený v Leopoldove ako tajný agent americkej spravodajskej služby a špión Vatikánu. Kvôli stopám mučenia, ktoré podstúpil sa verejný proces nemohol začať hneď, ale až o osem mesiacov neskôr.

Ježišu, prosíme Ťa, nauč nás kráčať verne za tebou, aj keď vieme, že nás to bude stáť veľa síl a námah.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš padá prvý krát pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to podstúpil tomu ktorý súdi spravodlivo. (1Pt 2, 23)

Po zatknutí Titusa dva dni a dve noci držali na stoličke a vypočúvali ho. Bili ho lanom, ktorým chcel prejsť cez rieku Moravu. Po mesiacoch mučenia Titus začal obviňovať sám seba, že to je všetko jeho vina. Nikdy však neprezradil žiadne mená a informácie. Preto ho mučili ešte viac ako ostatných.

Ježišu, prosíme Ťa, daj nám silu odpúšťať tým, čo nám robia zle a milovať našich nepriateľov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš sa stretá so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kto sa bojí Pána ctí si svojich rodičov a bude slúžiť svojim rodičom ako svojim pánom. (Sir 3, 8)

Po smrti Titusovho dedka sa veľmi zhoršil aj zdravotný stav jeho mamičky. Don Titus sa vtedy modlil takto: „Pane Bože, koľko rokov života pridáš mojej mamičke, o toľko skráť môj život.“ Syn ponúkol život za svoju matku. Obaja zomreli ako 54-roční.

Ježišu, prosíme Ťa, uč nás trpezlivej láske, aby sa v našich rodinách a vzťahoch ukazovala Tvoja nekonečná láska.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Šimon pomáha niesť Ježišovi kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti... Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. (1 Jn 3; 14,16)

Titus sa na spiatočnej ceste z Talianska na Slovensko ocitol uprostred hlbokých pochybností, či má zmysel takto pomáhať mladým spolubratom. Napísal o tom svojmu priateľovi Michalovi. Opísal mu svoj strach a začal sa modliť deviatnik k svätému Jánovi Boscovi. Pomoc mu prišla v Božom slove počas svätej omše.

Ježišu, prosíme Ťa, posielaj nám dobrých priateľov, ktorým môžeme zveriť svoj strach a bolesti a daj, aby sme nezabúdali, že si stále s nami prítomný v Božom slove.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Veronika utiera Ježišovu tvár

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Bratia si poskytnú pomoc v čase súženia, ale viac vyslobodenia ako oni prináša milosrdenstvo. (Sir 40, 24)

Keď Titus potreboval pomoc, veľakrát mu pomáhali jednoduchí ľudia. Tajne ho ukrývali, liečili ho, keď bol ranený. Pomáhali mu aj finančne, dali mu jedlo, poskytli prístrešie. Mnohí boli za túto pomoc odsúdení na dlhé roky väzenia. Ich pokorná služba tiež prispela k Titusovej ceste svätosti.

Ježišu, daj nám srdce pokorné, aby sme vedeli byť na správnom mieste v správny čas.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš padá druhý krát pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý… (Iz 53, 3)

O zverstvách vyšetrovateľov svedčí ruženec z chlebových guličiek. Vieme, že Titus prežil 58 výsluchov. Musel tri dni chodiť stále dokola po cele, dostal ťažké údery do hlavy, z ktorých nakoniec ohluchol, nútili ho pozerať sa na jeden bod celých sedemnásť hodín, či stáť na jednej nohe počas desiatich dní a nocí, až kým neomdlel. Oslobodením z tohto mučenia bol iba cintorín alebo psychiatria.

Ježišu, prosíme Ťa, daj, aby naše správanie k druhým bolo znamením tvojej lásky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš stretá jeruzalemské ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. (1Sol 5, 15)

V pracovných táboroch sa našli denné záznamy väzňov. Titus často vypĺňal pracovné normy na 136, 139, 146 a niekedy až na 154 percent. Jediným dôvodom tejto nadpráce bolo pomôcť tým, ktorí pre fyzickú slabosť nedokázali plniť denné normy. Titus aj v ťažkých podmienkach väzenia pomáhal druhým.

Ježišu, zapáľ naše srdce túžbou pomáhať našim bratom a sestrám v núdzi, veď v nich stretáme Teba samého.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš padá tretí krát pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. (Zjv 2, 10)

 Cela, do ktorej sa dostal don Titus v Bratislave, susedila s väzenským nádvorím, kde sa vykonávali popravy. Neľudské výkriky, strach, smrť… Titus hovorí, že tri mesiace väzenia mu pripadali ako dva roky. Nemal ani štyridsať rokov, no vlasy mu už úplne zošediveli.

Ježišu, Ty sám si trpel spravodlivý za nespravodlivých, daj nám milosť nasledovať Ťa verne aj v utrpení.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. (Rim 6, 5)

Titus opisuje, že počas najchladnejších nocí si musel opakovane nahý ľahnúť do betónovej jamy, kde ho polievali studenou vodou… Neskôr priznal, že radšej by chcel zomrieť, než znova zažiť mučenie.

Ježišu, prosíme Ťa, daj nám trpezlivosť prijímať slabosti nášho tela bez reptania a hnevu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. (1Pt 4, 13)

Titus bol väzeň ako iní spoluväzni. Nepočul dobre, triasla sa mu časť tváre, mal poškodené obličky, prasknutú spánkovú kosť, zlomenú kľúčnu kosť, prišiel o zuby, mával silné bolesti srdca. Bol ubitý a často skrvavený, trpel pre Krista a s Kristom.

Ježišu, prosíme Ťa, daj, aby sme v chorobe, námahách, bolesti a utrpeniach cítili Tvoju blízkosť a útechu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš na kríži umiera

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Neboj sa toho, čo máš trpieť… Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. (Zjv 2, 10)

Titus po prepustení na slobodu dostal trikrát infarkt. Lekárske záznamy z jeho liečby boli skartované, mnohé správy zamlčovali pravdu alebo priamo písali nepravdu. Aj na slobode bol stále sledovaný a žil pod psychickým tlakom.

Ježišu, prosíme Ťa, daj nám odvahu nebáť sa utrpenia a obety.

 Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. (1Jn 3, 14)

 Titus nikdy nechcel hovoriť o svojich prenasledovateľoch. Bol presvedčený, že úplne odpustiť znamená byť pripravený zmieriť sa. Hovorieval, že sa ani nechce zaoberať takými myšlienkami, lebo im už dávno všetkým odpustil.

Ježišu, prosíme Ťa, daj nám silu odpustiť tým, čo nám ublížili a nauč nás hovoriť o druhých dobre.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiša vkladajú do hrobu.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. (Kol 1, 20)

Titus na otázku, ako mohol vydržať všetko to mučenie odpovedal: „To On mi dával silu“, a ukázal na obraz trpiaceho Krista vo svojej izbe.

Ježišu, prosíme Ťa, daj nám pokorné srdce, ktoré Ťa chce nasledovať aj v utrpení.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

ZÁVER

Jedine Kristus dokázal premeniť prehru kríža na víťazstvo nádeje. Spolu s ním sa hocijaká zdanlivá prehra zmení na víťazstvo.

Modlitba na úmysel Sv. Otca…

 

Modlitba

Blahoslavený Titus Zeman,

tvoj príklad v utrpení a vernosť,

ktorou si kráčal za Kristom, nech zapáli aj naše srdcia,

aby sme s radosťou niesli náš každodenný kríž

a vedeli sa obetovať pre dobro a spásu blížnych.

Vypros nám pokorné srdce, vnímavé na Boží hlas

a daj, aby náš život ukazoval na nekonečnú lásku Nebeského Otca.

O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Riadiť sa Božím snom niečo aj stojí (MB II, 44)

Mnohí ľudia si myslia, že mať nadprirodzené sny musí priniesť do života človeka istotu a radosť. Autor Biografických spomienok nám približuje atmosféru, v ktorej vidíme, že sny nepriniesli donovi Boscovi nijaké uľahčenie života, naopak, pre ne musel čeliť mnohým protivenstvám.

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.

Pozerať sa na svet očami múdrosti

Pápež František venuje 241. odsek encykliky Laudato Sì vzťahu medzi Pannou Máriou a jej starostlivosťou o stvorenstvo. Vyzdvihuje najmä Máriino chápanie a stráženie pravého zmyslu všetkých vecí.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín