Kresťanské duchovné obnovy

od | máj 3, 2024 | Osobitný článok

 

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Duchovná obnova sa veľmi líši od „wellness“ pobytu

V našich prostrediach dávame často príležitosť na duchovné obnovy a duchovné cvičenia. Preto je dobré zamyslieť sa nad niektorými vyjadreniami pápeža Františka k tejto problematike z Úvodu ku knihe „Prvé patrí Bohu: Duchovné cvičenia s pápežom Františkom“. Pápež napísal: «Tu sa otvárame pre Pána, aby mohol lepšie vstúpiť do našich životov: Keď urobíme miesto Pánovi, ktorý nás zachraňuje z našej sebestačnosti, dokážeme sa otvoriť celému stvoreniu a každému stvorenstvu. Stávame sa kanálmi pre Otcov život a lásku. A len vtedy sme schopní uvedomiť si, čo je život v skutočnosti: dar od Otca, ktorý nás hlboko miluje a chce, aby sme patrili jemu a jeden druhému.»

«Stále sme v pokušení uzavrieť sa pred touto milosťou, žiť svetsky v ilúzii, že sme suverénni a sebestační. To prináša smrteľné krízy… a tie majú korene v odmietnutí patriť Bohu a jeden druhému.»

«Cirkev nám v boji proti tomuto pokušeniu pomáha mnohými spôsobmi. Jej tradície a učenie, prax modlitby, spovede a pravidelné slávenie Eucharistie sú „kanálmi milosti“, ktoré nás otvárajú na prijatie darov, ktorými nás chce Otec obdarovať. Medzi tieto tradície patria duchovné obnovy a aj duchovné cvičenia. Kresťanské obnovy a cvičenia sa však veľmi líšia od „wellness“ dovolenky. Pozornosť nie je zameraná na nás, ale na Boha, Dobrého pastiera, ktorý namiesto toho, aby s nami zaobchádzal ako so strojmi, reaguje na najhlbšie potreby svojich milovaných detí.»

«Tieto príležitosti sú časom, keď Stvoriteľ hovorí priamo k svojim stvoreniam, rozpaľuje naše duše „svojou láskou a chválou“, aby sme mohli „v budúcnosti lepšie slúžiť Bohu.“»

Pápež žiakom: Nedajte sa strhnúť trendami či očakávaniami followerov

Pápež povedal veľkej skupine učiteľov, detí a rodičov z talianskeho mesta Gorle: „Je mi potešením vás tu vidieť. Predovšetkým vás mladých, s vašimi tvárami plnými života, snami, plánmi a túžbami, ktoré nosíte vo svojich srdciach, dávate zmysel a hodnotu starobylému dedičstvu.“ Buďte „otvorení počúvaniu a konfrontácii“ aj „keď treba meniť a prijímať názory a spôsoby myslenia odlišné od vlastných“. „Neznalosť plodí strach a strach plodí netoleranciu. Vy to však nerobte. Študujte tak, že budete robiť ‚tímovú prácu‘, spoločne a v radosti! Poznanie rastie v zdieľaní s ostatnými. Študujete preto, aby ste rástli, a rásť znamená dozrievať spoločne, viesť dialóg: viesť dialóg s Bohom, s učiteľmi a inými vychovávateľmi, s rodičmi; viesť dialóg medzi sebou a tiež s tými, ktorí zmýšľajú inak, aby ste sa stále učili nové veci a umožnili každému vydať zo seba to najlepšie.“

Pápež o vojne na Ukrajine: Nehanbite sa vyjednávať

Pápež František poskytol rozhovor Lorenzovi Buccellovi, novinárovi švajčiarskeho rozhlasu a televízie. V ňom sa vyjadroval k situácii vo svete. Keďže to bol voľný rozhovor, vyskytli sa tam aj isté nepresnosti a nejasnosti. To musíme vziať do úvahy, ale sa nad tým musíme aj dobre zamyslieť, aby sme pochopili, o čo tu ide. Sám pápež povedal, že je to aj otázka interpretácie, najmä keď ide o slová biela vlajka a vyjednávanie. Z mnohých filmov poznáme situácie, keď sa delegácie pod bielou vlajkou dohodli na vyjednávaní. V tých filmoch to bolo jasné.

Pápež v rozhovore povedal: „Myslím, že silnejší je ten, kto vidí situáciu, kto myslí na ľudí, kto má odvahu niesť bielu zástavu, vyjednávať. A dnes sa dá vyjednávať s pomocou medzinárodných mocností. Slovo vyjednávať je odvážne slovo. Keď vidíte, že ste porazení, že sa veci nevyvíjajú dobre, musíte mať odvahu vyjednávať.“ (A situácia podľa informácií a dezinformácií uvádza množstvo zbytočne mŕtvych vojakov a civilistov – a to akoby si zodpovední neuvedomovali, ale skôr to bagatelizovali – pozn. autora) „Hanbíte sa, ale koľkými mŕtvymi sa to skončí? Vyjednávajte včas, hľadajte nejakú krajinu, ktorá by to sprostredkovala. Nehanbite sa vyjednávať, než bude horšie. Vyjednávanie nikdy neznamená kapituláciu. Je to odvaha nepriviesť krajinu k samovražde.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Podcast UVERITEĽNÍ

K dispozícii je piata nahrávka s názvom: Má pápež vždy pravdu?
Sme povinní veriť všetkému, čo hovorí pápež? Kedy prináša učenie viery a kedy svoj vlastný názor?

Nad hlavou. Načo nám je vesmír?

O vesmíre ľudia zvyčajne vedia, že existuje nejaká slnečná sústava, hviezdy, Severka a všetko je to tam hore, nad hlavou veľmi veľké a vzdialené. V posledných rokoch sa však s objavmi v tejto oblasti akoby vrece roztrhlo.

Don Bosco a anjeli

Dňa 31. augusta 1844 sa istá bohatá manželka portugalského veľvyslanca v Turíne, ktorá bola dobrou katolíčkou, chcela pred cestou vyspovedať. Zašla teda do kostola svätého Františka z Assisi v centre mesta.

Spomienka na 24-hodinovku

U saleziánov v Bratislave na Miletičovej sa posledný aprílový víkend opäť uskutočnila tradičná 24-hodinovka. Je to futbalový zápas, ktorý sa hrá bez prerušenia 24 hodín. Tohto roku to bol už 28. ročník.