Krása ženy, v ktorej prebýva Boh

Každého 8. decembra kontemplujeme krásu nepoškvrnenej Márie. Mária je umeleckým dielom Otca, „plnou milosti“; na nej vidíme výsledok Božieho pôsobenia, čiže to, čo sa stane s ľudskou bytosťou, keď v úplnosti prijme Ducha Svätého. Stane sa osobou vyžarujúcou jas, dobrotu, lásku, krásu – „požehnanou medzi ženami“ (pápež František).

 

Zostavila: Janka Schwarzová a Adam Schwarz / Foto: ANS

Boh, Stvoriteľ a Pán sveta je Bohom paradoxov a prekvapení. Nové stvorenie, pri ktorom poslal na svet svojho Syna, sa začína dialógom s Máriou. Dialógom, v ktorom zaznie Máriino „nech sa stane!“ a po ktorom je Boh Máriou zvelebený. Mária je plná prítomnosti Boha. Ak ju celú zaujal Boh, nie je v nej miesto pre hriech.

„Od narodenia až po zvestovanie si ju predstavujem ako normálne dievča, dnešné dievča. Nemôžem povedať, že si ju predstavujem ako mestské dievča, pretože pochádzala z dediny, ale ako normálne, normálne vychované, otvorené vydať sa, založiť si rodinu. Predstavujem si, že milovala Písma, poznala Písma, prijala katechézu, ale vnútorne, srdcom. Aj potom, keď počala Ježiša, bola normálnou ženou. Mária je normálnosť sama, je ženou, ktorú môže ktorákoľvek žena na tomto svete nasledovať,“ píše pápež František.

Židia Kristovej doby očakávali mesiášsky príchod hodný panovníka nad celým svetom. Boží syn však neprišiel do okázalej nádhery a bohatstva. Boh aj tu, pri príchode svojho jediného Syna, prevracia poriadky sveta. Čo bolo prvé, stáva sa posledným. Vybral si mladú, skromnú dievčinu menom Mária. Mesiáš a Pán všetkého stvorenstva sa narodí v maštali a ako prví sa mu prídu pokloniť pastieri – ľudia z najnižšej spoločenskej vrstvy danej doby. Ježiško je neskôr uctený kráľovskými darmi – zlatom, kadidlom a myrhou, ale prinášajú ich cudzinci – pohania. Vládnuca vrstva Bohom vyvoleného ľudu reaguje na príchod Mesiáša snahou o jeho likvidáciu, a tak musí Svätá rodina utiecť do Egypta.

Boh sa však stal naplno človekom, aby sa priblížil aj k tomu najbiednejšiemu z nás. Človek už nie je sám, stáva sa Božím synom a bratom. A Mária našou matkou a sestrou.

Krása Madony je krásou, ktorá prináša ovocie, je to krása matky. Je matkou od prvého okamihu, je matkou od chvíle, keď počala.

Keď Pán Ježiš zomieral na kríži, dal nám Máriu za matku práve preto, že je skutočnou matkou a on sa stal naším skutočným bratom. Keď sa pozeráme na Máriu, pomáha nám a neustále nás učí obracať svoju tvár na Pána. V Márii vidíme srdce ženy, ktoré bije ako Božie srdce, srdce, ktoré bije pre všetkých bez rozdielu. Ona je naozaj ľudskou tvárou nekonečnej Božej dobroty.

Práve v Márii vidíme najkrajšiu tvár matky Cirkvi, vidíme Pánov sen o každom z nás a nádej, ktorá v ňom prebýva napriek tomu, že naše srdce je ešte plné protirečení. Mária nás sprevádza a zjavuje nám, aký dobrý je Pán, dodáva nám odvahu, pretože jej najväčšou túžbou je doviesť nás všetkých k Otcovi. Boh je náš Otec a Cirkev nám v Márii ukazuje svoju najjasnejšiu tvár matky.

(S použitím citátov z knihy „Zdravas’, Mária“ pápeža Františka a Marca Pozza, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2020, zostavila Janka Schwarzová a Adam Schwarz.)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár