„Kráčať spolu ako saleziánska rodina“

od | jan 18, 2024 | Časopis 2/2024, Saleziánska rodina

 

Autor: Marta Peťková FMA, Janka Schwarzová ADMA / Foto: Peter Chvostál ASC

Aká je saleziánska rodina? V čom je podobná tej našej doma a v čom sa líši? Aby to v rodine fungovalo, musí v nej panovať láska. A tak je to aj v tej saleziánskej. To čo jednotlivých členov saleziánskej rodiny spája, je láska k donovi Boscovi a túžba pomáhať mladým, tak ako to robil don Bosco.

V dňoch 22. – 25. novembra 2023 sa v Krakove stretli provinciálni delegáti Saleziánov dona Bosca (SDB) a Dcér Márie Pomocnice (FMA) so zástupcami ostatných skupín Saleziánskej rodiny regiónu strednej a severnej Európy aby spolu hľadali cestu, ktorou sa vydať, v tejto novej dobe. Ako pomôcť mladým ľudom, ktorí sa v tej dobe strácajú, túlajú sa internetom, ako sa niekedy za čias dona Bosca túlali turínskymi ulicami, hľadajúc domov pre svoje srdce? Cieľom Saleziánskej rodiny je ponúknuť im Božiu rodinu, takú, v ktorej je dobre, v ktorej je pokoj, prijatie a radosť, v ktorej každý môže byť sám sebou a nájsť si v nej svoje miesto.

Sal rodina 01 2024 02

Účastníci stretnutia v Krakove zastupujúci Slovenskú provinciu

Zo Slovenska sa stretnutia zúčastnili: don Pavol Grach (SDB), sr. Marta Peťková (FMA), manželia Martina a Peter Chvostálovci (ASC), Janka Schwarzová (ADMA) a Alenka Škorvagová (FCMN).

Stretnutie sa nieslo v duchu jeho hlavnej témy: „Kráčať spolu ako saleziánska rodina“. Prednášky sa striedali so spoločnou diskusiou v skupinách, s chvíľami modlitby a výmenou skúseností. Podobné stretnutia prebehli aj na iných kontinentoch, toto bolo štvrté v poradí a týkalo sa Európy.

Sal rodina 01 2024 03

Spolu kráčať ako saleziánska rodina

Približne 40 účastníkov pochádzajúcich z provincií Poľska, Nemecka, z provincie severného Belgicka a Holandska, z Chorvátska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Malty zastupovalo tieto skupiny: SDB; FMA; Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC); Združenie Márie Pomocnice (ADMA); Exallievi – združenie odchovancov a priateľov dona Bosca (ExDB) a Združenie exalliev a exallievov FMA (ExFMA); Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB); Misijná komunita dona Bosca (CMB) a Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta (FCMN); celosvetoví delegáti za Saleziánsku rodinu SDB a FMA don Joan Lluís Playà, SDB a sr. Leslye Sandigo, FMA; celosvetoví delegáti za jednotlivé zložky Saleziánskej rodiny Dominic Nguyen, SDB – za ASC a ExDB; sr. Lucrecia Uribe, FMA – za ASC a ADMU a sr. Gabriela Patiño – ExFMA. Stretnutie sa zúčastnil aj zakladateľ Misijnej komunity Dona Bosca – Guido Pedroni a prezident Svetovej konfederácie Exallievov – Bryan Magro.

Sal rodina 01 2024 04

Svätá omša v kaplnke

Po skončení spoločného programu prebehlo aj stretnutie delegátok FMA so sr. Leslye a sestrami z ambita pre Saleziánsku rodinu. Hovorilo sa o úlohe provinciálnej delegátky pre Saleziánsku rodinu a o situácii v  provinciách.

Niekoľko myšlienok, ktoré zazneli počas hľadania cesty k mladým v pracovných skupinách, alebo na prednáškach v Krakove:

– Mnohým sa môže zdať jazyk Cirkvi zložitý, cestou, ako ho priblížiť mladým, je zveľadiť ho na jazyk Evanjelia.

– Spolupracovať neznamená iba pracovať spolu, ale najmä, snažiť sa porozumieť jeden druhému.

– Počúvajme ich (mladých), nechajme ich pýtať sa, klásť otázky, vytvorme na to priestor.

– Modlíme sa spolu s mladými.

– Pozvime mladých, aby sa stali priateľmi Dona Bosca.

– Don Bosco je darom Ducha Svätého pre Cirkev. Buďme tiež darom, tak ako on.

– Don Bosco potreboval každého. Každý, kto prišiel do oratória s túžbou pomôcť, v ňom našiel miesto.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Prší, neprší…? Oslavovať sa musí…!

Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov 2024. U saleziánov v Bratislave na Miletičovej prišiel dážď… a tak aspoň najdôležitejšie veci sa museli presunúť pod strechu…

Chodili k Saleziánom ešte pred príchodom komunizmu

Združenie Exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku má medzi svojimi členmi aj seniorov. Sú to starší exallievi-odchovanci, ktorí chodili do saleziánskych stredísk ešte pred príchodom komunizmu v Československu.