Košice-Tri hôrky

od | mar 14, 2023 | Saleziáni

 

Autor: SDB Košice-Tri hôrky / Foto: SDB Košice-Tri hôrky

Po troch rokoch poznačených koronou sme konečne mali naživo Don Bosco Show, na ktorú sme pozývali najmä rodičov našich mladých. Tematicky sa viazala na prierez histórie storočnice, počas ktorej my saleziáni pôsobíme na Slovensku. Réžiu i scenár tohto predstavenia, ktoré malo črty skôr uceleného divadla, kde stretká mali už dopredu zadelené úlohy, si zobral na starosť Dano Holúbek. Tak ako vždy, na sobotnej generálke sa ešte docvičovalo, ale v nedeľu na predstavení to už vyšlo perfektne.

Tri horky 03 2023 03

Deň pred DBS sme mali, toho roku už bez obmedzení, aj pohostenie pre našich dobrodincov. Takisto sa po trojročnej prestávke podarilo zorganizovať karneval pre rodiny. Silnou stránkou tohto podujatia je, že si to rodiny organizujú sami, celkovo to bola podarená akcia. Viaceré rodiny mali rodinné masky a počas obeda, ktorý bol zo začiatku karnevalu, bol priestor aj na neformálne rozhovory.

Okrem toho život prebiehal v klasickom rytme. Mali sme stretnutie výchovno-pastoračnej komunity dospelí, výchovno-pastoračnej komunity mladí, ktoré sme venovali hodnoteniu polroka. Spolubrat Ladislav Miko rozbehol prípravu misijných dobrovoľníkov a mal duchovnú obnovu so svojím stretkom.

Tri horky 03 2023 02

V našom stredisku prebehli vo februári aj tieto aktivity: súťaž FLL v Lego robotoch, príprava detí na sviatosti, sprevádzanie spolupracovníkov, ktorí si pripravili rôzne aktivity na Národný týždeň manželstva. Spoločne sa nám podarilo vycestovať na jeden deň na Drienicu pri Sabinove a spolu s inými bratmi sme zažili veľmi silnú peknú celodennú duchovnú obnovu s obohacujúcou témou i podeleniami.

Na záver vám prajeme, vyprosujeme, nech pôstny čas nás pripraví na prijatie nového života, ktorý nám Pán ponúka.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Po dlhšej odmlke pozdravujeme z Luníka IX a ponúkame vám stručnejší prierez našich jesenných podujatí.

Poprad

Pozdravujeme z Popradu. Náš nový spolubrat Ján Drgoň ukázal všetkým, aký je šarkan, a na miestnej šarkaniáde atakoval výškou letu svojho šarkana pristávacie lietadlá.

Rorátne sväté omše v Novej Dubnici

Počas adventu sa ráno zvyknú slúžiť rorátne sväté omše. Aj saleziáni v Novej Dubnici ich slávia vo farskom kostole a na Spojenej škole sv. Jána Bosca.

Námestovo

Naši animátori zažili nádherný animátorsky jesenný víkend na fare v Lúčkach. Tu sa mohli ešte viac spoznávať a pri rozličných aktivitách vytvárať osobné vzťahy.