Košice-Luník IX

od | mar 12, 2024 | Saleziáni

 

Pozdravujeme z Luníka IX.

Po skončení Vianočného obdobia sme sa začali pripravovať na Slávnosť dona Bosca. U nás to je trochu iné než v ostatných strediskách. Zahrať čo len jednu scénku naživo je pre našich mladých veľmi ťažké. Máme to vyskúšané aj z Bodky a iných podujatí. Zato však, keď sa nahrá video, urobia to radi. Tak sme počas januára vymýšľali scénky pre jednotlivé stretká, nacvičovali sme ich a nahrávali na video. Videá sa potom spracovali do finálnej podoby. Ich témou bolo tohtoročné Heslo: Sen, ktorý podnecuje k snívaniu v našej luníkovskej verzii Snívaj o dobre. Na sviatok dona Bosca sme v našej telocvični urobili oslavu. Spočívala v premietaní scénok. Videá deti prilákali. Ak by mali hrať naživo, možno polovica z nich by ani neprišla. Takto boli zvedaví na seba i na kamarátov. Pomedzi jednotlivé videá sme mali vyzývačky pre stretká – tí, ktorých scénka sa premietla, mali splniť nejakú súťažnú úlohu. Za každú splnenú vyzývačku sa jeden vlk zo sna dona Bosca na veľkom obrázku zmenil na baránka. Na konci don Bosco show sa na obrázku nachádzali okolo malého Janka Bosca už iba ovečky.

Lunik 03 2024 02

Obohatením bolo vystúpenie našej mladej tínedžerskej kapely a najmä rómskych hostí z Michaloviec, s ktorými prišiel don Berty Juhás. Hostia aj prispeli do programu – básňou za sprievodu bubnov – bola to spomienka na 100 rokov, ktoré sú spojené s pôsobením saleziánov na Slovensku. Atmosféru dotvorila veľká stovka vytvorená z horiacich kahancov, ktorú inštaloval don Juhás. Po skončení programu sme sa presunuli do kostola, kde sme oslavu zavŕšili slávnostnou svätou omšou a po nej maličkým agapé pre všetkých účastníkov svätej omše.

Fašiangový čas zavŕšili dievčatá spoločným karnevalom. Je to ich obľúbená akcia, pri ktorej sa vymaľujú, vyobliekajú, vytancujú i vyspievajú. A niektoré potom zostali aj na svätú omšu.

Lunik 03 2024 03

Chlapci síce karneval nepotrebujú, zato mali rôzne menšie aktivity, výlety, šport a podobne. Vďaka chrípkovým prázdninám a zatvorenej škole už stihli byť s donom Mariánom Maťaťom a s dobrovoľníkom Paľom aj v Tatrách. Vyšli na Popradské pleso. Do Tatier sa podarilo ísť aj dievčatám. Spolu s animátorkami navštívili ľadové kráľovstvo na Hrebienku.

Lunik 03 2024 05

Tu na Luníku sa tešíme z malých vecí. Napríklad z toho, že sa nám pekne rozbehli malé skupinky prvoprijímajúcich chlapcov a dievčat a veríme, že po dlhšom čase by mohla byť slávnosť prvého svätého prijímania spoločná a v trošku väčšom počte. Drží sa aj detský zbor, ktorý sa stretá v počte od päť do pätnásť detí. Od polovice februára už prežívame Pôstne obdobie, čomu sa venujeme aj na stretkách.

Veríme, že aj ďalšie dni prinesú pekné aktivity v prospech mladých na našom sídlisku a že budeme pri tom. Prajeme vám požehnaný čas Pôstu.

Lunik 03 2024 04

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Na Veľký piatok sme pripravili pre sídlisko Luník IX krížovú cestu. Okrem kŕdľa detí sa k nám pridalo aj viacero dospelých, pre ktorých to bola príležitosť duchovne sa stíšiť uprostred sídliskového ruchu, v ktorom bežne žijú.

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.