Košice-Luník IX

od | jún 4, 2023 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Košice-Luník IX

Pozdravujeme vás z Luníka IX.

Pri obzretí sa dozadu si uvedomujeme, že život beží rýchlo a my nemôžeme urobiť nič lepšie, než ho naplniť dobrými skutkami. U nás na Luníku sme spolu s príchodom jari obnovili naše oratko na ulici. Má dve podoby. Vo štvrtok prichádzajú chlapci dobrovoľníci z gymnázia Edity Steinovej a spolu s nimi ideme na Hrebendovu ulicu k bytovke, kde sú najchudobnejšie deti, a tam im ponúkame skákanie cez švihadlo, tanec alebo iné aktivity. Takmer všetky deti potom s nami idú na večernú svätú omšu. V nedeľu približne raz za dva týždne prejdeme aj s hudbou cez celý Luník, aby sa o nás deti dozvedeli. Potom sa presunieme na ihrisko, kde ponúkame deťom hodinku organizovanej zábavy. Švihadlá, futbal, lietajúce taniere, tancovanie aj iné aktivity pritiahnu hlavne tie deti, ktoré silnejší nepustia na novopostavené ihrisko s umelou trávou, kde sa väčšinou hrá futbal v réžii starších. Potom sa presunieme ku krížu, tam si spolu zaspievame a pomodlíme sa k nebeskému Otcovi.

Lunik IX 06 2023 02

Keď plánujeme nejaké aktivity, snažíme sa dostať aj k tým, ktorí sami medzi nás neprídu. Tento rok chodíme posviacať byty do jednotlivých vchodov a stretneme pritom veľké množstvo ľudí, ktorí sa čudujú, že k nim zaklopali kňazi, dokonca gadžovia. Mnohí sú po úvodnom šoku radi a vo väčšine prípadov súhlasia s posviackou. Okrem toho sme všetkým na Luníku s pomocou animátorov doručili veľkonočné prianie, aby sa tak aj veľkonočné posolstvo dostalo k čím viacerým. Mnohí pozorovali aj krížovú cestu, ktorú sme si pripravili na Veľký piatok po sídlisku. Meditovali sme nad úvahami obráteného väzňa, ktorý sa v duchu pokánia spája s Ježišovým utrpením vo všetkom, čo vo väzení prežíva. Veľa ľudí nás pozorovalo z okna, no napriek nepriaznivému počasiu sa niektorí k nám pridali aj osobne.

V jarnom období sa nám podarilo obnoviť tradičnú piatkovú čajovňu, ktorá mala niekoľkomesačnú pauzu. Chlapci a dievčatá starší ako 14 rokov môžu prísť na večernú svätú omšu, po ktorej sa stretáme pri neformálnych rozhovoroch, spoločenských hrách alebo pri športe a máme možnosť utužovať vzájomné vzťahy, vytvárať spoločenstvo a podeliť sa o svoje zážitky. Toto spoločenstvo je základ aj pre výchovu budúcich rómskych animátorov.

Lunik IX 06 2023 03

Jar priniesla so sebou aj príležitosť organizovať viac výletov. Viaceré stretká to využili. Niektoré boli len v okolitých lesoch neďaleko Luníka, iné vycestovali do Tatier. Všetky tieto podujatia však boli úspešné, atmosféra dobrá a veríme, že zážitky budú trvalé. Veď aj obyčajná skrývačka môže mať v sebe neskutočné čaro, rovnako ako vybehnutie na skokanský mostík na Štrbskom plese.

Dňa 13. mája väčšina katolíkov oslavuje sviatok Fatimskej Panny Márie. Saleziánska rodina sa viac sústreďuje na sviatok svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. My na Luníku sme v tomto roku mali tento deň ešte špeciálnejší: naša pastoračná pracovníčka Anka sa totiž vydávala. Všetky dievčatá, ktoré chodia na doučovanie a na stretká, sa chceli zúčastniť na sobáši. Košická 11-ka vo svojej histórii asi nikdy neprevážala viac vyobliekaných svadobčanov ako v tento deň. Na sobáši bolo vyše tridsať mladých z Luníka, sedem kňazov a ďalších hostí a všetci sme sa modlili len za Anku a Marcela, aby ich láska bola úprimná, trvalá a požehnaná.

V máji sa u nás pokusne obnovil tanečný krúžok. Mladí majú aj svoju kapelu, aj tanečníkov a po tom, ako sa stretávali inde, našli teraz zázemie u nás. Oslovili sme ich s požiadavkou, či by neurobili malý program na Deň matiek. Hoci s oneskorením, ale podarilo sa a tak sme tu mali v nedeľu po svätej omši tanečné vystúpenie.

Lunik IX 06 2023 04

V pondelok pred sviatkom Panny Márie Pomocnice sme pozvali bratov na regionálnu duchovnú obnovu na našu chatu na Borde. Zúčastnilo sa na nej šesť komunít, dvadsaťsedem bratov. V ideálnom počasí uprostred krásnej prírody sme si mohli obnoviť svoju horlivosť i načerpať duchovné sily do ďalších dní. Veríme, že vám potom o tých nadchádzajúcich dňoch budeme môcť napísať niečo pekné.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Šachový turnaj

Druhý ročník šachového turnaja sa konal v priestoroch nového oratória u saleziánov v Bratislave na Miletičovej v sobotu 6. 4. 2024.